Anmeldelse

Læsning og skrivning i indskolingen
Læsning og skrivning i indskolingen

Bedre styr på de store krav

Antologien samler en del af den viden, der i øjeblikket er tilgængelig om skriftsprog i indskolingen, og tydeliggør, hvor store krav der stilles til underviseres viden og evne til at undervisningsdifferentiere.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Læsning og skrivning i indskolingen" består af ni kapitler, som på forskellig måde tager udgangspunkt i praksisnære cases eller områder, hvor lærere eller pædagoger oplever at have særligt behov for inspiration. Kapitlerne fokuserer især på, hvordan pædagoger og lærere kan differentiere deres læse- og skriveundervisning til eleverne med udgangspunkt i forskellige temaer. Det kan være multimodale fagbøger om sommerfugle, fokus på elever med dansk som andetsprog eller elever i og med vanskeligheder med læsning og skrivning i 1. klasse for bare at nævne nogle.

Fakta:

Titel: Læsning og skrivning i indskolingen

Pris: 195

Sider: 208

Forlag: KvaN

Jeg synes, kapitlet om fagtekster i indskolingen er særligt interessant, fordi mange lærere kæmper med at finde en naturlig plads i undervisningen til arbejdet med teksttyper. I dette kapitel skal eleverne producere en personlig berettende tekst. I kapitlet beskrives, hvordan eleverne får mulighed for at arbejde i forskellige tempi med forskellige forudsætninger, og i den forbindelse er stilladsering og modellering et nødvendigt værktøj for at kunne differentiere. En lærer udtrykker det således: Det er en mere funktionel måde at arbejde med grammatikken på – at kunne se, hvad ordene gør for teksten. Jeg synes, det er et område, hvor vi kan blive bedre til at støtte eleverne.

Det er en interessant bog, og alle undervisere vil, hvis de interesserer sig for læsning og skrivning i indskolingen, kunne finde et tema at dykke ned i, som vil gøre dem klogere.

Powered by Labrador CMS