Anmeldelse

Forebyg skolefravær
Forebyg skolefravær

11 værktøjer til forebyggelse af skolefravær

Værktøjerne er velkendte og velvalgte i denne metodebog, hvor målet er at kortlægge og forebygge skolefravær hos børn og unge.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skolefravær er en kompleks størrelse, og der kan være mange årsager til, at børn eller unge falder uden for skolefællesskabet. Metodebogen ”Forebyg skolefravær” henvender sig ifølge forfatteren til lærere, pædagoger, skoleledere, vejledere og PPR-psykologer (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og bygger på forskning samt forfatterens egne praksiserfaringer.

Fakta:

Titel: Forebyg skolefravær

Forfatter: Mette Nors

Pris: 399

Sider: 56

Forlag: Dafolo

Bogens introduktion giver læseren en kort beskrivelse af konsekvenser, årsager og ledelsesansvar i forhold til skolefravær. Herefter præsenteres de 11 værktøjer, der beskrives et ad gangen, i resten af bogen. For hvert af værktøjerne får læseren at vide: Hvad er formålet med værktøjet? Hvorfor, hvornår og hvordan anvendes værktøjet? Hvem skal anvende værktøjet? Hvad skal der ske bagefter, og hvad skal der følges op på?

Der er værktøjer til en systematisk kortlægning af fraværsproblemet, barnets/den unges relationer til andre, barnets/den unges generelle livsbetingelser, barnets/den unges stemme og oplevelse af situationen samt til mål og handleplan for indsatsen. Værktøjerne er velkendte, eksempelvis ”Relationscirklen”, ”LP-blomsten” og ”Signs of Safety”, og de fleste af bogens skemaer og modeller kan endvidere downloades og printes fra forlagets webshop. Relevante skabeloner kan endvidere udfyldes digitalt.

Som lærer og PPR-konsulent kan jeg sagtens bruge metodebogen, der er velskrevet og let at navigere i med de forskellige værktøjers inddeling, hvilket også giver læseren mulighed for at bruge den som opslagsbog. De konkrete værktøjer er udvalgt af forfatteren med afsæt i dennes gode erfaringer fra praksis og er, efter min mening, ret velvalgte med fine skabeloner og modeller, der umiddelbart kan tages i brug. Der er heldigvis også tænkt på, at vi ikke udelukkende kan finde årsagerne til fraværet hos barnet/den unge selv, men også må rette blikket mod konteksten: relationerne til andre og klassefællesskabet.

Når målet er at få eleverne tilbage på rette spor, har ”Forebyg skolefravær” helt sikkert nogle gode konkrete og praksisnære værktøjer, der giver mulighed for et systematisk og forebyggende arbejde: Derfor får bogen min anbefaling.

Powered by Labrador CMS