Det nye udspil vil give eleverne i udskolingen 180 ekstra valgfagstimer.

Så meget ved vi om regeringens planer for flere valgfag

Regeringens udspil til fremtidens skole indeholder en ret konkret plan for, hvordan de praktisk-musiske valg skal udbygges samtidig med, at der bliver plads til nye lokale valgfag. Få overblikket her.

Publiceret Senest opdateret

Da undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) onsdag fremlagde regeringens plan for fremtidens skole, fortalte han om en fordobling af valgfagene og plads til nye lokale valgfag i skemaet.

Dykker man ned i udspillet, er planen faktisk allerede lagt for, hvordan regeringen forestiller sig, at det kan se ud på skemaet. Regeringens pointe er, at "valgfrihed giver medejerskab", og derfor vil de give eleverne i udskolingen i alt 180 timers ekstra valgfagstimer.

"Konkret ønsker regeringen at indføre ét nyt valgfag og at afsætte dobbelt så mange timer til de nuværende lokale valgfag. Det nye valgfag i 8.-9. klasse kan enten være musik, billedkunst, madkundskab, håndværk og design eller – som noget nyt – teknologiforståelse. De lokale valgfag i 7.-8. kl. kan spænde vidt".

Det kunne gøres på mange måder, men ovenstående model viser, hvad regeringen har forestillet sig. 

Den nuværende ordning består af et to-årigt valgfag på 60+60 timer plus muligheden for et etårigt valgfag i 9. klasse på yderligere 60 timer. 

Med det nye forslag på yderligere 180 timer, vil der altså blive plads til endnu et toårigt valgfag på 120 timer, som så løber over 8. og 9. klasse og et 60 timers lokalt valgfag i 7. klasse. Eller hvis man ser på planen, så er det måske også en mulighed at udbygge de nuværende valgfag til 150 timer plus endnu et toårigt valgfag på 150 timer i 8.-9. klasse.   

Brug for helt nye lokaler

I udspillet ligger også en "markant investering i bedre faglokaler" på 2,6 milliarder. Det lyder af meget - der har været beregninger ude, der siger, at det svarer til cirka 2 millioner pr skole. 

Det kan man godt får en del flere elguitarer, kogeplader og ovne og høvlebænke for. Men læser man investeringsdelen i udspillet igen med den udbyggede valgfagsmodel in mente, så er tallet måske alligevel ikke så stort. I udspillet lyder det:

"Med investeringen kan kommunerne i årene 2025, 2026 og 2027 opdatere og bygge nye faglokaler. De kan prioritere arbejdsstationer, hvor man har mulighed for at dissekere en fisk, at skolekøkkenet moderniseres, eller at faglokalerne fornyes, så eleverne kan fordybe sig i kreativitet, teknologiforståelse, design og produktion".

Meldingen fra skolerne var allerede med indførslen af de fire praktisk-musiske valgfag, at det var meget svært at få timerne nok i faglokalerne, og mange skoler har ikke kunnet udbyde alle fire fag af den årsag. 

Det vil med andre ord kræve, at der bygges helt nye faglokaler, hvis planen skal blive til virkelighed.  

Spørgsmålet er så bare, hvor langt 2,6 milliarder rækker, hvis man skal bygge helt nye lokaler.