Anmeldelse

Dronningen

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bogen er et selvstændigt resultat af et samarbejde og en udstilling. Samarbejdet er sket mellem billedkunstneren Tine Hind og hendes niece, forfatteren Sulaima Hind, mens udstillingen af de 46 billedtavler tidligere er blevet vist i blandt andet Århus Kunstbygning. Men trods det er der ikke tale om et egentligt katalog. "Dronningen" er et selvstændigt værk delt op i to klart adskilte dele, eventyret og de deraf inspirerede billedtavler.

Historien, der handler om en lille prinsesse, som efter en brand bliver dronning, er en sørgelig beretning om ensomhed og søgen, af forlaget omtalt som en beskrivelse af en psykoterapeutisk forvandlingsproces. Og det er da muligt, at der ligger en sådan bag forløbet, men som læser er det ikke det, der trænger sig først på. Det er snarere en smuk og klangfuld brug af sproget og en stilistisk klar oplevelse af tekstlige rytmer. Men den er ikke helt let, folkeskolens elevgruppe taget i betragtning, og vil formentlig bedst kunne bruges som litteraturoplæg i 8. eller 9. klasse støttet af god tolkning og bevidst relatering til billedsiden. Billedtavlerne er alle udført på birkefinér, oprindeligt i formatet 120 gange 120 centimeter, og gengives her på store helsidesillustrationer. Trykket er smukt og så klart, at man som beskuer får en ganske stærk oplevelse af de viste billeder. Igen vil jeg mene, at målgruppen er at finde blandt store elever, gerne med billedkunst som interessefelt og gerne suppleret med et grafisk praksisforløb. Helt for egen kunstinteresserede regning kunne det tilføjes, at bogen i sit udtryk og udstyr er udtryk for smukt boghåndværk og dermed hører til i ønskeklassen for billedkunst.