Bachelorprojekt

Billeder hjælper eleverne med at få overblik over teksten, siger Julie Jensen

Bachelor: Multimodalitet viser vej ind i den ældre litteratur

Arbejdet med multimodale tekster hjælper elever ind i ældre litteraturs svære sprog og langsomme tempo, skriver Julie Jensen i sit bachelorprojekt.

Publiceret

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer ogoffentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og debedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Seindstillingsskema og tidsfrist på sitet. 

Uafhængige dommere med kendskab til skolen - lærere,skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen ogforskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læsom formålet og se dommerkomiteerne på skærmen. 

Lærerprofession.dk drives ifællesskab af professionshøjskolerne ogfagbladet Folkeskolen / folkeskolen.dk.

Det støttes af LB Forsikring, Akademisk Forlag, GyldendalUddannelse, Hans Reitzels Forlag og Sinatur-hotellerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Ja, hvis der er billeder, som kan beskrive teksten, giver det klart bedre mening - også selvom sproget måske er svært. Via billeder kan man gætte sig lidt frem. Jeg tror, det at arbejde med de forskellige opgaver, som var sjove, har gjort, at jeg nok har fået mere ud af det, end hvis det bare havde været at skrive det hele papir eller i Word"

                                                                              10.klasses-elev 

Undervisning i ældre litteratur kræver fordybelse, indlevelse og rigelig tid, fordi litteraturen er vanskelig at læse for mange elever. Den står i stor kontrast til den livsverden, nutidens folkeskoleelever lever i, hvor de konstant skal tage stilling til nye og mangfoldige indtryk i en sådan fart, at det virker fjernt for dem at skulle fordybe og leve sig ind i noget så fjerntliggende som ældre litteratur, skriver Julie Jensen i sit bachelorprojekt fra læreruddannelsen i Aalborg ved Professionshøjskolen UC Nord.

Det kræver nye didaktiske tiltag, når elever skal gennemføres et forløb med ældre litteratur, siger hun.

"Hvordan kan multimodalitet i arbejdet med ældre litteratur styrke eleverne i litteratursamtalen og ligeledes bidrage til motivation og fordybelse heraf", spørger Julie Jensen i problemformuleringen til sit projekt.

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen.

Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.

Kedeligt og svært at forstå

Når man spørger eleverne, hvad de umiddelbart tænker, når de får at vide, at de skal undervises i ældre litteratur, er svarene, at det kan være tungt og kedeligt.

"Sproget er jo svært. Det er svært at vænne sig til", siger en elev. Det svære sprog kan være årsag til, at mange elever ikke altid forstår teksternes indhold, skriver Julie Jensen og mener, at det kan føre til at undervisningen bliver monologisk i stedet for dialogisk.

"Man kunne læse teksten højt - eller lave en video - eller inddrage billeder. Jeg vil huske det bedre, hvis der var billeder omkring teksten. Det kan give en bedre forståelse", foreslår en anden elev om arbejdet med ældre litteratur.

Multimodale opgaver i en undersøgelsesorienteret didaktisk tilgang styrker elevernes litteratursamtale og motivation samt deres fordybelse i ældre litteratur, skriver Julie Jensen i konklusionen til projektet.

Multimodalitet øger elevernes motivation for danskfaget, styrker dem i deres mundtlighed og giver dem bedre forudsætninger for fordybelse. Eleverne synes, at arbejdet med ældre litteratur er svær på grund af det vanskelige og fremmede sprog, men de bliver motiveret af varieret og involverende undervisning.

'Lønningsdag' og 'Skyggen'

Julie Jensen har udarbejdet og gennemført et undervisningsforløb i ældre litteratur i to 10.-klasser med fokus på romantikken og Det moderne gennembrud. Eleverne har læst 'Lønningsdag' af Martin Andersen Nexø og 'Skyggen' af H. C. Andersen og arbejdet med  multimodale tekster, hvor for eksempel tekst og billeder er sat sammen for at skabe mening og formidling.

Forløbet var tilrettelagt ud fra en undersøgende litteraturpædagogik, hvorfor undervisningen er inddelt i før-, under- og efter-arbejde. Materialet for undervisningen var med udgangspunkt i et samlet kompendie med titlen Fra romantisme til realisme, der handler om kendetegn, forfattere, malerier og tekster fra romantikken til det moderne gennembrud. Derudover blev multimodale programmer og opgaver inkorporeret. Her blev der brugt PowerPoint, håndlavede plancher, Bookcreator, Padlet og Prezi.

Julie Jensen har analyseret fire udvalgte elevers tidslinjeprodukter i Prezi, billedanalyser i Bookcreator og plancher. Hun har også interviewet elever og deres lærer.

Billeder skaber overblik 

"At lave en tidslinje og et mind-map synes jeg hjælper helt vildt meget til at skabe et overblik over perioderne. Det har hjulpet mig meget med at huske",siger en interviewet elev.

"Enig. Jeg tror også, at jeg har lært mere af at lave en tidslinje, hvor vi selv har fortalt og skrevet, hvad vi synes var relevant", supplerer en anden.

Arbejdet med billeder giver eleverne bedre forudsætninger for at huske det faglige stof. De føler, at de har nemmere ved at byde ind i litteratursamtalerne, fordi de føler sig mere sikre i de litterære perioder, vurderer Julie Jensen.

"Det gav i hvert fald et større overblik. Man kunne lige bladre rundt i sin tidslinje, hvilket gjorde det nemmere lige at byde ind med sit", "Jeg synes, at det gjorde det nemmere, fordi billederne også fortalte meget frem for teksten. Det hjalp mig til at byde ind",siger to elever. 

Effekten af de multimodale opgaver gør desuden, at eleverne får muligheden for og lysten til at fordybe sig mere i ældre litteratur, fordi det skaber variation og mulighed for at kreere et produkt, hvor eleverne kunne folde sig ud.

Eleverne er blevet motiveret af at arbejde med multimodalitet, fordi opgaverne har været varierende, sjove, spændende, interessante, udfordrende og kreative skriver Julie Jensen i konklusionen til sit bachelorprojekt. 

Læse hele projektet her: