"Når vi ser så markant en stigning i ufrivilligt skolefravær, er det et klokkeklart resultat af, at skolerne ikke formår at skabe de rette rammer for autistiske børn, og at det kun bliver værre. Det betyder, at inklusion i dag ikke eksisterer", siger landsformand Kathe Johansen.

Flere og flere elever med autisme kommer ikke i skole

Tæt på halvdelen af børn med autisme har lige nu ufrivilligt skolefravær, hvilket er en kraftig stigning på fem år. Det viser den årlige inklusionsundersøgelse fra autismeforeningen. Bag det stigende fravær ligger, at mange børn ikke får den nødvendige støtte.

Publiceret

Resultater fraundersøgelsen 

  • 45 procent af respondenternes børn er på nuværende tidspunktufrivilligt skolefraværende. I 2016 var det tal blot 28 procent,mens det i 2019 var 35 procent.
  • 18 procent af respondenternes børn har været skolefraværende iover ét år.
  • 76 procent af eleverne har haft perioder med ufrivilligtskolefravær i løbet af deres skoletid.
  • Kun 24 procent har altså ikke oplevet ufrivilligtskolefravær i deres skoletid.
  • 14 procent har oplevet skolefravær i over et år af deresskoletid.
  • Mere end halvdelen af forældrene oplever, at deres barn ikkefår den støtte og hjælp, barnet har brug for i skolen. For børn medautisme inkluderet i almene klasser er det tal 77 procent.
  • 45 procent af respondenterne svarer, at deres barn fik tilbudtstøtte på skolen indenfor de første to år efter, at de gjordeopmærksom på behovet.
  • Det betyder, at 40 procent af respondenternes børn måtte ventemere end to år på støtte.
  • 15 procent af respondenternes børn får ingen støtte i deresskoletilbud.

Ufrivilligtskolefravær

Ufrivilligt skolefravær - tidligere kaldt skoleværing - er, nåret barn ikke kan komme i skole, fordi det beskytter sig selv modoplevet eksklusion, mistrivsel eller ubehag ved at være iskolen.

Ufrivilligt skolefravær opstår, når autistiske børn ikke får denrette støtte og ikke imødekommes i rammer, de kan holde ud at værei.

Kilde: Landsforeningen Autisme.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

45 procent af de 1.126 adspurgte forældre i undersøgelsen svarer, at deres barn på nuværende tidspunkt har ufrivilligt skolefravær. I 2016 var det tal blot 28 procent, og i 2019 lå det på 35 procent. Stigningen er altså fortsat.

Årets inklusionsundersøgelse understreger de alvorlige problemer med ufrivilligt skolefravær hos børn med autisme, sammenfatter Landsforeningen Autisme. 

 "Når vi ser så markant en stigning i ufrivilligt skolefravær, er det et klokkeklart resultat af, at skolerne ikke formår at skabe de rette rammer for autistiske børn, og at det kun bliver værre. Det betyder, at inklusion i dag ikke eksisterer", siger landsformand Kathe Johansen.

Elever med massivt fravær fylder igen i klagenævns årsrapport

Undersøgelsen viser, at 18 procent af børnene ikke har været i skole i over et år. Altså stort set hvert femte barn.

Ufrivilligt fravær er mere reglen end undtagelsen

Som noget nyt har Landsforeningen Autisme i år spurgt forældrene, om deres autistiske barn i løbet af sin skoletid har oplevet ufrivilligt skolefravær. Her siger tre ud af fire respondenterne ja til.

Klagenævn behandler fortsat mange sager om elever med skolevægring

"Inklusion er ikke et sted. Inklusion er en følelse. Det er følelsen af at høre til, blive set, udvikle sig og trives - uanset hvor barnet er. Uanset om det er på en folkeskole, en specialskole eller i en specialklasse. Det er en følelse, alle børn bør have ret til at opleve, men som autistiske børn i dag frarøves, når det mere er reglen end undtagelsen, at autistiske børn oplever ufrivilligt skolefravær", siger Kathe Johansen.

Eleverne får for lidt og for sen hjælp

En del af svaret på, hvorfor det står så galt til med autistiske børns skolegang, kan findes i undersøgelsen, vurderer Landsforeningen Autisme.

Her svarer mere end halvdelen af forældrene, at deres barn ikke får den hjælp og støtte, det har brug for i sit skoletilbud. For forældre med børn inkluderet i folkeskolen svarer kun 18 procent, at deres barn får den hjælp og støtte, det har brug for, mens 77 procent siger, at barnet ikke gør.

Autismeforeningen: Reel inklusion kan hindre fravær og anbringelser

"Børn med autisme bliver ladt i stikken uden den rette hjælp. Skolerne og kommunerne formår ikke at kompensere børn med autisme og give dem den støtte, de har brug for for at kunne gå i skole", siger Kathe Johansen.

Klagenævn indskærper: Ved skolevægring skal PPR bidrage med en frisk beskrivelse af eleven

Udover at børnene ikke får den rette støtte, oplever 40 procent af forældrene, at deres barn måtte vente mere end to år, før det fik nogen form for støtte overhovedet.

I Danmark har 2,8 procent af 16-årige en autisme-diagnose.

Du kan læse undersøgelsen via dette link:

Læs mere

Inklusionsundersøgelse 2021