”Teknologiforståelse udgør ifølge alliancen en selvstændig faglighed. Derfor skal vi have indført teknologiforståelse som faglighed i grundskolen og gymnasiet og have teknologiforståelse indarbejdet i hele uddannelsessystemet,” skriver alliancen i en pressemeddelelse fredag.

DLF med i ny alliance: Teknologiforståelse skal ind i hele uddannelsessystemet

Den Nationale Alliance for Teknologiforståelse er navnet på et samarbejde mellem intet mindre end 12 foreninger fra uddannelses- og erhvervslivet, der vil arbejde for, at teknologiforståelse bliver integreret i hele det danske uddannelsessystem.

Publiceret

FAKTA: MEDLEMMERNE AF DEN NATIONALEALLIANCE FOR TEKNOLOGIFORSTÅELSE

KL

Danmarks Lærerforening,

Danske Professionshøjskoler

Danske Gymnasier

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne

Danske Universiteter

Dansk Erhverv

Dansk Metal

Dansk Industri

Københavns Professionshøjskole

Skolelederforeningen

Danske Erhvervsakademier

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I sommer sluttede et treårigt forsøg med at undervise i teknologiforståelse på 46 folkeskoler. Den endelige evaluering af forsøget landede i efteråret, og nu skal politikerne tage stilling til, om og hvordan fagligheden skal udrulles til alle skoler.

Allerede inden det er sket, er Danmarks Lærerforening gået i alliance med blandt andre KL, Skolelederforeningen og Dansk Erhverv om at arbejde for at skabe politisk opbakning til at implementere teknologiforståelse som ny faglighed i hele uddannelsessystemet.

Danmarks Lærerforening har fulgt forsøget nøje og også udarbejdet et politikpapir om teknologiforståelse, pointerer formand for foreningens undervisningsudvalg Regitze Flannov.

Høring om teknologiforståelse: Hvordan bliver lærerne klar?

"Vi har i DLF's hovedstyrelse taget stilling til, at det er en vigtig faglighed. Det er det både for det enkelte menneske, der skal kunne begå sig som menneske og borger i en verden og et samfund, hvor digitale teknologier fylder mere og mere", siger hun til folkeskolen.dk/it

"Alliancen består af folk fra hele uddannelsessystemet fra grundskole til universiteter, fordi vi er opmærksomme på, at der skal ske en kapacitetsopbygning hele vejen op. Vi skal tage ved lære af den svære introduktion af natur/teknik, hvor man indførte faget, inden vi var klar til at modtage det".

Vil tage højde for fagtrængsel

Regitze Flannov peger på, at det kræver, at hele uddannelsessystemet udforsker og bidrager til kapacitetsopbygningen i forbindelse med udrulningen af den nye faglighed.

Universiteterne skal have skabt fagmiljøer, professionshøjskolerne skal i gang med at didaktisere den, og lærerne skal efteruddannes.

Hun peger desuden på, at man skal tage hensyn til den fagtrængsel, der i forvejen er i folkeskolen.

KL: Teknologiforståelse skal have sit eget fag - og have plads i de andre fag

"Man kan ikke bare proppe mere ind uden at overveje den eksisterende opgavemængde. Men som forening mener vi, det er en helt vital faglighed at have med sig, hvis man skal være et kompetent voksent menneske, der skal indgå i demokratiet", siger hun.

Ikke taget stilling til hvordan fagligheden skal indføres

Der er ikke taget politisk stilling til fagligheden endnu, så hvad er det for en teknologiforståelse, I vil arbejde for at få indført?

"Vi har lagt os op ad den beskrivelse af fagligheden, der var i forsøget, hvor de fire kompetenceområder er digital myndiggørelse, computationel tankegang, teknologisk handleevne og digitale designprocesser. Der er både de mere tekniske færdigheder, men også forståelsen af og den kritiske stillingtagen til teknologi. Det vil sige elementer, der i virkeligheden vil kunne indgå i mange fag i skolen", siger Regitze Flannov og tilføjer:

Teknologiforståelse: Kun hver fjerde lærer forstår nyt fag

"Vi har endnu ikke taget stilling til, om vi synes, der skal undervises i teknologiforståelse som fag eller i fag. Men vi har taget stilling til, at det er en nødvendig faglighed".

Det første konkrete planer alliancen har er at afholde en konference om teknologiforståelse i 2022. Den Nationale Alliance for Teknologiforståelse vil få sekretariatsbetjening fra KL og Danske Gymnasier, skriver Altinget.