Lærerne arbejdede ud fra forskellige af DLF's hovedbudskaber. Deres ideer til lokale tiltag blev hængt op under
Lærerne arbejdede ud fra forskellige af DLF's hovedbudskaber. Deres ideer til lokale tiltag blev hængt op under "skyerne" til inspiration, før de dannede grupper ud fra de ideer, de gerne ville føre ud i livet.

Lokale initiativer skal bedre lærernes omdømme

Knap 200 lærere agerede i weekenden marketingskonsulenter for deres egen profession på de første tre af DLF’s ti medlemsseminarer. For at styrke befolkningens respekt for folkeskolen og lærere udviklede de ideer til lokale initiativer i kredsene.

Publiceret

Midler til initiativerne

Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening har netop afsat femmillioner kroner i en pulje til de lokale initiativer. Ansøgning ommidler skal gå gennem de lokale kredse, som får nærmere informationom proceduren de kommende dage.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Tak fordi I er her. Det er dejligt - men også nødvendigt - for vores fremtid som faggruppe og fagforening er på spil". Med de ord åbnede formand for Danmarks Lærerforenings overenskomstudvalg Gordon Ørskov Madsen i fredags medlemsseminaret i København.

I salen sad en broget forsamling af københavnske og bornholmske lærere, der var mødt op for at komme med ideer til lokale aktiviteter, som kan være med til at ændre befolkningens opfattelse af lærere. En af de fremmødte var lærer Tina Aabo fra Hanssted Skole i Valby, som var mødt op for at være med til at sende et signal.

"Vi skal have aflivet den standhaftige myte om, at lærerne arbejder meget lidt. Jeg synes, det er meget spændende at arbejde med at ændre befolkningens holdning - at sende et signal til dem om, at virkeligheden for lærerne er en anden, end de tror", siger hun.

Faglig stolthed
Efter en præsentation af rammerne for seminaret og Danmarks Lærerforenings hovedbudskaber blev lærerne sendt igennem forskellige ideudviklingsopgaver for at få så mange forslag til lokale initiativer på banen som muligt.

Ideerne var mange og gik i meget forskellige retninger. En lærer foreslog, at lærerne skulle holde 'Lang-næse-dag', hvor alle landets lærere skulle have en lang spøg og skæmt næse på i skole. Andre foreslog t-shirts med statements, pixi-bøger med moralske budskaber om lærere, satiriske filmklip og 'Find Holger'-plakater, der skulle illustrere virvarret i en heldagsskole med aktivitetstimer, fritidstilbud osv.

Gordon Ørskov lovede, at alle forslag blev taget med tilbage til DLF. Herefter dannede de deltagende lærere grupper ud fra de ideer, de gerne ville lave konkrete handleplaner for - og det blev resten af seminaret derefter flittigt brugt på. Gordon Ørskov er meget tilfreds med resultatet.

Frustrations-debat
Seminaret i København bød ved start også på en del debat om, hvorvidt DLF har været gode nok til at kæmpe lærernes sag. Enkelte lærere mente ikke, seminaret kunne føre til noget, fordi befolkningen ikke længere gider lytte til lærerne, samt at Danmarks Lærerforening har været for passiv de seneste år, og at det er derfor, befolkningens generelle holdning til lærere er kritisk.

Gordon Ørskov forsikrede lærerne om, at DLF bestemt ikke har ligget på den lade side de seneste år. Og han påpegede, at det gør en stor forskel, når det er lærerne selv, der kæmper for sagen, frem for at det altid kun er formanden, befolkningen ser. "Det er derfor, vi har brug for jer her!", sagde han.

Langt størstedelen af de deltagende lærere bakkede dog foreningen op, hvilket også fremgik af debatten. Selvom bølgerne gik lidt højt i mellem kritikere og tilhængere, kom debatten ikke bag på Gordon Ørskov.

"Jeg synes, seminaret forløb rigtig godt. Vi står som faggruppe i en enormt presset situation, og det fører forståelige frustrationer med sig, som så kom til udtryk her. Det skal der være plads til. Der blev jo efterfølgende arbejdet engageret med aktiviteterne", siger han.

Danmarks Lærerforening har på landsplan i alt arrangeret ti seminarer fordelt over tre weekender. Weekendens seminar i København var blandt de første tre. Baggrunden for seminarerne er, at foreningen hellere vil lave en stor indsats for at undgå en eventuel konflikt frem for at få konflikten.

Powered by Labrador CMS