'Vi har været ude i så god tid og efterspørge en konkret vejledning, og så får vi gudhjælpemig et svar 16. juni, der giver os tre dage til at gennemføre dem. Det er godt nok arrogant', siger udvalgsformand i Faxe Mikkel Dam.
"Vi har været ude i så god tid og efterspørge en konkret vejledning, og så får vi gudhjælpemig et svar 16. juni, der giver os tre dage til at gennemføre dem. Det er godt nok arrogant", siger udvalgsformand i Faxe Mikkel Dam.

Faxe Kommune nægter at gennemføre lovpligtige nationale test

I to måneder ventede Faxe Kommune på svar fra ministeriet på, hvordan de skulle forholde sig, når de ikke både kunne leve op til loven om nationale test og sundhedsmyndighedernes corona-retningslinjer, siger udvalgsformand. Ministeriet afviser.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

(OBS: Manchetten til artiklen er ændret 22/6 - 2020 kl 15:30)

Midt i april indløb der meldinger til forvaltningen i Faxe fra skolelederne om, at de havde svært ved at gennemføre nationale test, så længe corona-retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne dikterede afstand mellem eleverne.

Kommunen rettede henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet, og på et møde den 22. april valgte Børn- og Læringsudvalget at aflyse de test, der ellers skulle have været gennemført inden 30. april.

Dagen efter blev deadline for de nationale test forlænget, så alle udtrukne skoler bare skulle gennemføres testene i dette skoleår, lød det fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Men her kort før klokken ringer ud til sommerferie, har eleverne i Faxe Kommune hverken gennemført obligatoriske eller frivillige test.

Det på trods af, at kommunen fik svar fra ministeriet den 16. juni. Testene skal gennmføres inden 19. juni, ellers er der tale om lovbrud, lød det.

"Det synes jeg godt nok er arrogant. Vi har været ude i god tid og efterspørge en konkret vejledning, og så får vi gudhjælpemig et svar 16. juni, der giver os tre dage til at gennemføre dem", siger formand for kommunens Børn- og Læringsudvalg Mikkel Dam (LA) til folkeskolen.dk

Trivsel kommer i første række

Trivsel kommer i første række

Når testene ikke kan gennemføres inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer, handler det ifølge Mikkel Dam om, at de kræver ekstra "varme hænder" at gennemføre, fordi de kan være utrygge for eleverne at tage.

"Vi har sagt til vores fagfolk på skolerne, at det vigtigste, mens nødundervisningen står på, det er at skabe trygge rammer for eleverne. Dernæst at fokusere på undervisningen", siger han og tilføjer:

"Alle andre ting lægger vi til side for nu. Det, mener vi, er i tråd med, hvad man har gjort på nationalt plan, hvor man har suspenderet afgangsprøverne. Man har jo været klar over, at der er ændrede rammer".

At ministeriet har kendt kommunens beslutning om ikke at gennemføre testene ulovlig, ændrer ikke noget. Sagen tages op på et udvalgsmøde senere i denne uge, men kommunens vejledning til skolerne lyder stadig på, at testene ikke skal gennemføres, fortæller Mikkel Dam.

Han mener ikke, at ministerens udmelding den 1. maj om, at testene skal gennemføres, er at regne for et svar på kommunens henvendelse. 

"Vores problem har været, at vi ikke mener, vi kan gennemføre dem inden for de rammer, Sundhedstyrelsens retningslinjer udstikker. Og hvad vejer så tungest? Ministerens udmelding eller sundhedsmyndighedernes retningslinjer?", lyder det fra udvalgsformanden.

"Ministeren har jo på baggrund af den ekstraordinære situation besluttet, at udsætte sprogprøver og læringsplaner i daginstitutionerne til 31. december - netop med henvisning til, at de opgaver ikke rimeligvis kan forventes udført under de retningslinjer, der har været gældende".

Tom snak om samfundssind

Tom snak om samfundssind

På den vis mener Mikkel Dam, at der fra statsligt hold gøres forskel på kommuenens dagtilbud og skoler. Det er helt urimeligt, mener han. 

"Skolens opgave er mindst lige så kompleks og begrænset af sundhedsretningslinjerne som dagtilbudenes", konstaterer lokalpolitikeren.

"Skolerne har skulle håndtere mindst lige så mange børn og unge, samtidig med at de har haft en undervisningsopgave. Det er også i skolen, vi har oplevet de største trivselsmæssige udfordringer. Så at man ikke giver det samme svar til skolerne, det synes jeg er meget underligt".

Ministeren lægger vægt på, at man gennem de nationale test kan følge fagligheden i nødundervisningen. Det er man fra mange sider interesseret i. Er det ikke rimeligt nok?

"Det er vigtigt at holde øje med det faglige niveau, men jeg køber ikke, at kvantitative målinger er den eneste måde at gøre det. Vi kan sagtens levere nogle kvalitative vurderinger af elevernes undervisning under coronatiden", siger Mikkel Dam.

"Jeg synes, det er mangel på samfundssind ikke at tage hensyn til, at vores lærere og ledere har knoklet med fra dag til dag at navigere i retningslinjerne. De har gjort det til UG. At man så hårdnakket insisterer på at få taget testene og kommer med så arrogant et svar. Det taler direkte imod snakken om samfundssind".

(Tilføjet 22/6 2020 - kl 15:30)

Ministeriet oplyser til folkeskolen.dk, at kommunen to gange inden den 16. juni er blevet oplyst om, at det er lovpligtigt for skolerne at gennemføre de obligatoriske nationale test.

Powered by Labrador CMS