Lærer Erik Schmidt, der modtog en tjenstlig advarsel for negative holdninger, får nu støtte fra undervisere på professionshøjskolerne i hele landet.

Erik Schmidt får støtte fra undervisere på professionshøjskolerne

"Vi ser med stor forundring og misbilligelse på den tjenstlige advarsel som Odense Kommune har tildelt lærer Erik Schmidt". Sådan står der bl.a. i den støtterklæring, som 11 undervisere på professionshøjskolerne, netop har sendt til Odense Kommune, Agedrup Skole og Odense Lærerforening.

Publiceret

Afsenderne

Steen Simonsen, bestyrelsesmedlem DMP

Hanne Schneider, bestyrelsesmedlem DMP

Susanne Bang- Larsen: bestyrelsesmedlem DMP

Helle Kristine Waagner: bestyrelsesmedlem DMP

Tommy Dalegaard Madsen: bestyrelsesmedlem DMP

Dorrit Gaarskjær Thomsen: bestyrelsesmedlem DMP

Anders Henning Simonsen: bestyrelsesmedlem DMP

Kristian Horslund: bestyrelsesmedlem DMP

Hans Beksgaard: formand for bestyrelsen i DMP

Mette Bruun: bestyrelsesmedlem DMP

Mikkel Høgsbro: bestyrelsesmedlem DMP

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Medlemmer af bestyrelsen i Dansk Magisterforenings afdeling for undervisere på Professionshøjskoler i Danmark har i forlængelse af deres bestyrelsesmøde d. 15. august 2014 valgt at sende et brev til de involverede parter i sagen om lærer Erik Schmidt, der før sommerferien modtog en tjenstlig advarsel for "negative holdninger".  

 

Med jobbet som indsats:
 Erik Schmidt fik en tjenstlig advarsel for »negative holdninger«

Overskriften på undervisernes brev er "Offentligt ansattes ytringsfrihed" og har følgende modtagere i Odense:  Børne- og ungeudvalget, rådmand Susanne Crawley Larsen, skoleleder på Agedrup Skole Mohammed Bibi, tillidsrepræsentant på Agedrup Skole Juliane Ludvigsen samt lærerne på

Agedrup skole og Odense Lærerforening.

Underviserne formulerer sig kortfattet i brevet, der er sendt fra Aarhus d. 18.august:

"Erik Schmidt har på personalemøder på Agerup Skole benyttet sig af sin demokratiske ret til at forholde sig kritisk til ledelsens visioner for udmøntningen af den nye lov om arbejdstid. Dette medførte såvel en tjenstlig samtale som en skriftlig tjenstlig advarsel. - Vi anser det for et alvorligt angreb på offentligt ansattes ytringsfrihed", skriver de 11 bestyrelsesmedlemmer, der også tæller formanden.   

Antorini går ikke ind i Erik Schmidt-sagen