Firmaet Pluss Leadership skal står for den uvildige undersøgelse af de mange anklager vedrørende Søndervangskolen i Aarhus.

Nu er der navn på firmaet, der skal undersøge Søndervangskolen og Aarhus Kommune

Konsulentfirmaet Pluss Leadership A/S skal undersøgelse beskyldninger om snyd på Søndervangskolen, arbejdsmiljøet på skolen og kommunens håndtering af sagen gennem årene.

Publiceret

opgavebeskrivelsen

1. En bred og aktuel afdækning af arbejdsmiljøet og kulturen påSøndervangskolen

2. En afdækning af de forhold i perioden 2016-21, som kommerfrem i redegørelserne samt evt. øvrige opmærksomhedspunkter,herunder hvorvidt forholdene er historiske eller fortsat ergældende praksis

3. En evaluering af Aarhus Kommunes tilsyn i perioden - hvad hartilsynet omfattet, hvordan er det udført og har det værettilstrækkeligt?

4. En kvalificering af de fremadrettede indsatser og detledelsesmæssige fokus

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det bliver konsulentfirmaet Pluss Leadership A/S, der skal undersøge beskyldningerne om snyd ved blandt andet afgangsprøverne og dårligt psykisk arbejdsmiljø på Søndervangskolen.

Det har Aarhus Kommune netop offentliggjort.

Det fremgår også, at det forventes, at konsulentfirmaet vil være klar med en rapport i december, og at firmaet ikke vil udtale sig før, rapporten ligger klar.  

Aarhus Kommune skriver, at det endnu er for tidligt at vurdere prisen for undersøgelsen, da det vil afhænge af, hvor mange der ender med at blive interviewet.

Lærere på aarhusiansk successkole: Vi blev presset til at fuske 

Uforandret opgavebeskrivelse

Der er ikke tilføjet nyt eller foretaget præciseringer til opgavebeskrivelsen, siden børn og unge-udvalget valgte, at et konsulentfirma skal undersøge både nuværende og tidligere forhold på Søndervangskolen og Aarhus Kommunes tilsyn i perioden.

Børn og unge-direktør Martin Østergaard Christensen har tidligere oplyst til Folkeskolen, at undersøgelsen af kommunens rolle alene skal forholde sig til en periode fra 1. december 2018 og frem, da det er den periode, han har været direktør for kommunens børn og unge-forvaltning.

Søndervangskolen: Aarhus-politikere kritiserer, at uvildig undersøgelse ikke skal afdække hele perioden 

Hvis der er medarbejdere, der har oplevet "en mistænkelig tilsynspraksis" tidligere end dette, vil informationerne dog også blive taget med i undersøgelsen, fortalte børn og unge-direktøren.

Aarhus Kommune har siden overfor Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (Stuk) erkendt, at kommunen ikke som planlagt lavede noget tilsyn med Søndervangskolens prøver i sommeren 2018.

I 2017 udtalte daværende områdechef ellers stærk kritik grundet mistanke om snyd ved prøverne to år i træk, og derfor skulle skolens prøver under tilsyn året efter.

Men det skete aldrig grundet "udskiftning i Børn og Unges ledelse", lød forklaring Aarhus Kommunes svar til styrelsen i sidste uge.

Ifølge opgavebeskrivelsen vil alle skolens nuværende ansatte have mulighed for "at blive set, hørt og prioriteret i undersøgelsen gennem spørgeskema og / eller interview". Og derudover skal tidligere ansatte have mulighed for at kontakte konsulentfirmaet.

Aarhus Kommune erkender manglende tilsyn med prøverne i 2018 - er klar til at betale præmiesum tilbage 

I Aarhus Kommunes svar til Stuk fremgår det desuden, at man vil foretage en vurdering af mulige ansættelsesmæssige foranstaltninger "umiddelbart efter at den eksterne analyse foreligger".

Lang liste af anklager

Folkeskolen har siden 29. september skrevet en række artikler om anklager mod skolens nu tidligere ledelse. 

Skolen anklages for at have givet alle sine elever forlænget tid til læse- og retskrivningsprøven i 2016 og 2017, og at eleverne har fået langt mere hjælp end det tilladte i forberedelsen til de mundtlige prøver - en praksis skolen kalder at 'preppe' sin elever. Udtræksfagene afsløres desuden langt før det tilladte, så der kan lægges flere timer i de udtrukkede fag. 

Lærere: Ledelsen styrer via frygt og belønning

Anklagerne går også på, at ledelsen accepterede og værdsatte, at lærer Martin Haaning fabrikerede fem elevklager i 2016. 

Tidligere og nuværende lærere anklager desuden skolen for at manipulere sine elever til at svare positivt i de årlige elevtrivselsmålinger, og at også den seneste forældretilfredshedsundersøgelse var kunstigt positiv. 

Skoleleder Rani Hørlyck og viceleder Martin Bernhard valgte tirsdag i sidste uge at fratræde deres stillinger.

Det fremgår ikke, hvornår Pluss Leadership A/S går i gang med sit arbejde.

Lærere: Skolen fifler sig også til højere elevtrivsel og forældretilfredshed