STU
0   1

Seks ud af ti klagere får medhold i, at de tilhører målgruppen for STU

Hver gang Klagenævnet for Specialundervisning behandler ti klager på STU-området, handler syv af dem om, at den unge har fået afslag på at tilhøre målgruppen for uddannelsen. Næsten seks ud af ti unge får medhold. Sådan var det også i 2017.

I 2018 behandlede Klagenævnet for Specialundervisning 66 sager på STU-området. I 46 af dem havde den unge klaget over, at kommunen havde afvist, at han eller hun tilhører målgruppen for STU. I 27 tilfælde - altså i over halvdelen af sagerne - gav klagenævnet den unge medhold, mens to sager blev hjemvist til ny behandling og afgørelse i kommunen. I de resterende 17 sager tippede vægtskålen kommunernes vej.

Artiklen fortsætter under banneret

Det kan der klages over

På STU-området kan der klages over:

  • om den unge tilhører målgruppen
  • den endelige individuelle uddannelsesplan
  • hvor stor en andel af det årlige timetal, der for den enkelte unge skal anvendes til praktiske aktiviteter, herunder praktik
  • den unges anmodning om at afbryde ungdomsuddannelsen
  • fravigelse af alderskravet i forbindelse med genoptagelse af uddannelsen
  • kommunens afbrydelse af ungdomsuddannelsen
  • indholdet af uddannelsen

"Det er ikke en bestemt type af funktionsnedsættelser eller en bestemt diagnose, der er afgørende for, om den unge er i målgruppen til et treårigt individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb. Derfor må kommunen også i hver enkelt sag foretage en konkret og individuel vurdering af, om den unge er i målgruppen eller ej", fastslår klagenævnet i sin årsrapport for 2018.

Kommune afviste 18 årig med ADHD og ringe intelligens

Klagenævnet giver et eksempel med en 18 årig fra et opholdssted. Den unge har ADHD og et intellektuelt funktionsniveau en del under normalområdet. Den unge blev beskrevet med koncentrationsbesvær og manglende realitetssans og havde haft hele sin skolegang i specialregi, senest på efterskole. Eleven havde ligeledes gået på produktionsskole, men uden at have kunnet fungere der.

Alligevel afgjorde kommunen, at den unge ikke var omfattet af målgruppen for en STU, men klagenævnet vurderede, at den 18-årige ikke kunne gennemføre en anden ungdomsuddannelse, heller ikke med støtte. Derfor skulle kommunen tilbyde den unge en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Nævnet lagde vægt på, at den unges daglige funktionsniveau lå meget langt fra det, man normalt forventer af en ung på 18 år. Den unge havde således betydelige vanskeligheder på det kognitive, personlige og sociale område og havde behov for et uddannelsesmiljø, som kunne tilgodese disse vanskeligheder og tage højde for den unges behov for struktur, forudsigelighed og støtte.

Man kan dog ikke slutte ud af eksemplet, at kommuner så kan afvise andre unge alene med den begrundelse, at de har gode kognitive evner, fastslår klagenævnet.

"Den unge kan godt have gode kognitive forudsætninger for at indlære, men ikke have evnen til at udnytte disse i et alment uddannelsesforløb på grund af andre vanskeligheder".

Kun to fik medhold i klager over valg af uddannelsessted

Der dukker jævnligt sager op om unge, som ønsker at tage deres STU på et bestemt sted, men kommunen har henvist den unge til et andet uddannelsessted. Den slags sager har klagenævnet behandlet 18 af i 2018.

I disse sager ser klagenævnet på, om kommunens valgte uddannelsessted kan imødekomme dels den unges vanskeligheder, behov og interesser, dels de personlige, sociale, faglige og praktikrelaterede mål i den unges uddannelsesplan. Ellers afgør nævnet, at kommunen skal visitere den unge til et andet tilbud, som i højere grad imødekommer den unges behov. Nævnet kan dog ikke henvise til et bestemt STU-tilbud.

Kun i to af de 18 sager om kommunens valg af uddannelsessted blev kommunens afgørelse ændret, mens klagenævnet i to tilfælde bad kommunen om at behandle og afgøre sagen på ny. Men i nogle tilfælde har kommunen ikke begrundet valget af uddannelsessted i afgøresen, og det gør det svært for den unge at forstå afslaget på sit ønske.

"Hvis uddannelsestilbuddet er et andet end det, den unge selv har ønsket, er der tale om en forvaltningsafgørelse, som skal begrundes", skriver klagenævnet i årsrapporten.

Unge med autisme lider ofte også af angst og depression

I 2018 handlede lidt over halvdelen af de realitetsbehandlende sager om unge med autisme, men i størstedelen af de behandlede sager havde den unge flere vanskeligheder end én. Særligt ses det, at de unge med en autismediagnose også ofte lider af angst og depression.

Sagsgangen ved STU-klager

En klage vedrørende den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse skal indgives direkte til klagenævnet. Der er i disse sager ikke nogen klagefrist. '

Der bliver sendt en høring til kommunen, når klagenævnet modtager en klage. Kommunen bliver ved høringen bedt om at sende sagens oplysninger til sekretariatet sammen med en udtalelse, der forholder sig til den unges/partsrepræsentantens konkrete klagepunkter og beskriver kommunens sagsbehandling.

Når sagens oplysninger og udtalelsen er modtaget, undersøger sekretariatet, om alle relevante oplysninger er vedlagt, og om der er behov for at indhente yderligere oplysninger fra kommunen. Når alle relevante dokumenter er på sagen, bliver sagen sendt til den unge/partsrepræsentanten, for at den unge/partsrepræsentanten får mulighed for at kommentere på sagens oplysninger (partshøring).

En faglig konsulent og en jurist gennemgår sagen, som bliver forelagt for klagenævnet med en indstilling til afgørelse. Klagenævnet behandler herefter sagen på et møde og træffer afgørelse.

Nævnet lægger ikke ensidigt vægt på diagnoser, men tager med udgangspunkt i den unges aktuelle funktionsniveau og behov stilling til, om den unge ville kunne gennemføre en ordinær uddannelse, eventuelt med støtte og mentorordning, inden for rimelig tid.

Det sidste blev tilfældet for en ung med Aspergers syndrom, som har gået i en almen klasse med støtte. I de sidste år af sin skolegang havde den unge dog et højt fravær fra skolen og stigende mistrivsel, men formåede at tage folkeskolens afgangsprøve.

Den unge reagerede med stress og angstreaktioner i pressede situationer, men kunne godt indgå i kendte og strukturerede undervisningssituationer. Den unge fik afslag på STU af kommunen, og det var nævnet enig i. Klagenævnet vurderede, at den unge havde evner og resurser, som betød, at den unge med den rette støtte, opmærksomhed og hensyntagen kunne indgå i et ordinært uddannelsestilbud.

Antallet af sager er faldet siden 2016

Klagenævnet modtog 90 klager om STU i 2018. Det er på niveau med 2017. Dengang modtog nævnet 86 klager. Men det er et fald i forhold til 2016, da klagenævnet modtog 105 STU-klager.

I alt afsluttede nævnet 95 STU-sager i 2018. Tallet er højere end de modtagne sager, fordi det også omfatter klager fra slutningen af 2017, som først blev behandlet i 2018.

Klagenævnet skelner mellem afsluttede og realitetsbehandlede sager. Afsluttede sager indbefatter for eksempel sager, som afvises, fordi den ikke hører til i nævnet, eller som klageren trækker igen, mens realitetsbehandlede sager er de sager, som nævnet træffer en afgørelse i. Det skete således i 66 af de 95 sager.

Du kan læse årsrapporten via dette link:


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
9.331 andre er allerede tilmeldt

UU-vejledernetværket er for alle, der arbejder i Ungdommens Uddannelsesvejledning eller interesserer sig for området. I samarbejde med UU-forum i Danmarks Lærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
97 andre er allerede tilmeldt