Specialundervisning
0   0

Ledere af specialtilbud forsømmer at involvere sig i elevernes læring

Ledere af specialtilbud diskuterer oftere undervisning med lærerne end tidligere. Det oplever begge parter. Men de færreste ledere formår at sætte en konkret retning for arbejdet med elevernes læring, viser midtvejsnotat. Lederne ser mere på elevernes adfærd.

Specialundervisningstilbuddene har øget deres fokus på de faglige mål for eleverne, men når det gælder pædagogisk ledelse er "ledelsens rammesætning meget overordnet, og kun i mindre grad er ledelsen specifik og opstiller konkrete forventninger til faglig udvikling for eleverne".

Det fremgår af et midtvejsnotat fra det fireårige projekt 'Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud', som Rambøll og to professionshøjskoler udfører for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet.

"Ledelsen engagerer sig sjældent i faglig dialog om undervisningen og indgår heller ikke aktivt i arbejdet med at styrke elevernes læring", lyder det i notatet, der bygger på spørgeskemaer og casestudier.

Der er dog en enkelt undtagelse blandt casestudierne. Her deltager ledelsen i alle lærermøder på daglig basis og drøfter håndteringen af elever, klasser og tiltag i undervisningen.

Artiklen fortsætter under banneret

Leder har fokus på konflikthåndering frem for elevernes læring

Ellers giver notatet et eksempel med en leder, som opfatter sig selv som værende meget tæt på undervisningen, fordi hun er god til at gribe ind i konkrete konfliktsituationer. For eksempel da to elever har været oppe at skændes, og den ene vil køres hjem:

"Jeg er helt konkret inde og hjælpe sådan, at eleven for eksempel ikke bare bliver kørt hjem. Så sparrer jeg med lærerne om at løse problemet. Jeg tænker faktisk, at jeg er meget tæt på undervisningen", siger hun.

Tre formål med pædagogisk ledelse

Midtvejsnotatet skelner mellem tre dimensioner af pædagogisk ledelse:

At sætte retning for arbejdet med elevernes læring

Den helt basale og grundlæggende funktion i pædagogisk ledelse, som skal danne grundlaget for hele skolens arbejde. Konkret betyder det, at ledelsen i ord og handlinger udtrykker klare mål og forventninger, som er en guideline for arbejdet med elevernes læring.

Organisering af kompetencer med blik for læring

At ledelsen prioriterer resurserne, så lærerne har mulighed for at dygtiggøre sig og tilegne sig kompetencer, som gør, at de har de bedst mulige forudsætninger for at undervise og arbejde med elevernes faglige læring.

At gå i dialog om undervisningen

At ledelsen deltager aktivt i pædagogisk-faglige diskussioner, som kan løfte kvaliteten af undervisningen.

Citatet illustrerer, at lederen har fokus på konflikthåndering frem for elevernes læring, der ellers betragtes som det primære fokus i pædagogisk ledelse.

"Både medarbejdere og ledelsen på tværs af specialtilbuddene har kun i et begrænset omfang et dybereliggende kendskab til formålet med pædagogisk ledelse. De fleste kan godt italesætte konkrete eksempler på pædagogisk ledelse, men kun få ledere italesætter, at pædagogisk ledelse i sidste ende handler om elevernes læring", sammenfatter notatet.

Mål om afgangseksamen og inklusion er ikke tæt på undervisning

Flere af specialtilbuddene har et mål om, at deres elever skal gennemføre 9. klasses afgangsprøve i specialtilbuddet, eller at de skal inkluderes i den almene folkeskole.

"Vi sætter en retning for medarbejderne. Det er en tilbagevendende diskussion: Er arbejdspladsen eller børnene vigtigst? Det er helt klart børnene. Udgangspunktet har været integrering og inkludering af børnene i almenskolen, som styrer den pædagogiske ledelse," fortæller en leder.

Udsagnet kan ses som en måde at sætte retningen og ikke mindst slutmålet for elevernes læring, hvilket er grundstenen i arbejdet med pædagogisk ledelse.

"Til gengæld kan man ikke anse mål om afgangseksamen og inklusion i almenskolen for værende specifikke, konkrete og tæt på undervisningen. Hermed bliver den pædagogiske ledelse forholdsvis distanceret og lagt ud til medarbejderne selv", konstaterer notatet.

Enkelte medarbejdere peger da også på, at deres ledelse primært er tilgængelig, når der er udfordringer med enkelte elevers adfærd, mens de typisk selv planlægger og sætter den daglige retning for undervisningen.

Enkelte ledere går tæt på undervisningen

Der er også enkelte eksempler på, at ledelsen formår at sætte en specifik og konkret retning for arbejdet med elevernes læring.

Om undersøgelsen

Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud gennemføres af Rambøll Management Consulting i samarbejde med Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen VIA University College for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet.

Undersøgelsen indgår i forskningsprogrammet, som følger implementeringen af folkeskolereformen fra 2014. Undersøgelsen gennemføres som en heldækkende undersøgelse af samtlige specialtilbud i Danmark og består dels af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og medarbejdere, dels af interview med ledere, medarbejdere, elever, forældre og samarbejdspartnere og observeret undervisning på ti udvalgte specialtilbud.

Den første forskningsrapport blev offentliggjort i januar 2017 og udgør en baseline. Den nye sammenfatning præsenterer hovedpointer midtvejs i undersøgelsen, der løber over fire år fra 2016 til og med 2019, hvor den anden forskningsrapport offentliggøres.

"Vi tester børnene i dansk og matematik to gange årligt ud over nationale test. Det skriver vi ind i børnene udviklingsplaner. Vi ser på, om de har rykket sig? Har metoderne virket? For eksempel hvis vi har besluttet at bruge en bestemt metode til at rykke et barn, men det ikke har virket - er det så måske, fordi han er mere visuel? Så må vi tænke ud af boksen for at 'ramme' ham.

Justere pædagogisk, didaktisk indsats", siger en leder.

Udsagnet får denne kommentar med på vejen i notatet:

"Denne ledelse er tæt på valg om undervisningstilgang og indsats i forhold til de enkelte elever".

Ledere koncentrerer sig om at skabe rammerne for læring

At der er langt mellem ledere, som involverer sig direkte i undervisningen, betyder ikke, at lederne ikke interesserer sig for, elevernes læring.

Deres tilgang til pædagogisk ledelse handler blot i høj grad om at skabe de nødvendige rammer, for eksempel gennem rekruttering af medarbejdere, sparring om metoder på teammøder med fokus på læring og på at gøre medarbejderne dygtigere gennem kurser.

Fem spørgsmål om pædagogisk ledelse

I spørgeskemaundersøgelsen har ledere og medarbejdere fra specialtilbud svaret på fem spørgsmål om pædagogisk ledelse 'i dette skoleår'

  • Hvor ofte har ledelsen overværet undervisningen?
  • Givet feedback til underviserne om deres undervisning?
  • Diskuteret undervisernes undervisning med dem enkeltvis eller i mindre grupper?
  • Deltaget i klassekonference eller lignende, hvor de enkelte elevers udbytte af undervisningen blev drøftet?
  • Fortalt underviserne om forskningsresultater om mere effektive undervisningsformer?

I forhold til 2016 er der ikke sket ændringer i svarerne på nær i forhold til, hvor ofte ledelsen har diskuteret undervisernes undervisning med dem. Her er der sket en positiv udvikling, oplever både medarbejdere og ledere.

Der er dog sket en positiv udvikling i, hvor ofte ledelsen diskuterer undervisning med underviserne. Det oplever både ledere og medarbejdere. Både i 2016 og 2017 er begge parter blevet spurgt, om ledelsen har diskuteret deres undervisning med dem enkeltvis eller i grupper, og i 2017 er der færre medarbejdere, som svarer 'aldrig' end året før."Generelt opleves det, at ledelsen har meget fokus på at ansætte medarbejdere med de rette kvalifikationer, som bidrager til elevernes læring", fremgår det af notatet.

På samme måde angiver lederne, at de har diskuteret undervisningen med underviserne flere gange i 2017 end i 2016. Flertallet af medarbejdere sætter dog stadig kryds ved 'aldrig' eller 'en-to gange'.

Du kan læse midtvejsnotatet via dette link:


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.257 andre er allerede tilmeldt