Bachelorprojekt Matematik indskoling
4   674

Der skal sættes tidligt ind mod matematikvanskeligheder

Der er mere end dobbelt så mange elever, der får karaktererne – 3 og 00 i matematik, som der er elever, der får de samme karakterer i læsning, fortæller Marlene Bech i sit bachelorprojekt. Der skal sættes tidligere og bedre ind over for matematikvanskeligheder, men der en betydelig risiko for, at der gøres det forkerte.

Karaktererne -3 og 00 blev ved folkeskolens afgangsprøve i 2012 givet til 4274 elever (af i alt 63.083) i matematisk problemløsning. Til sammenligning fik 1878 (af 63.711) elever de samme karakterer i læsning, fortæller Marlene Bech i sit bachelorprojekt fra Læreruddannelsen i Roskilde ved University College Sjælland.

I Fælles Mål 2009 for matematik står der da også et længere afsnit om "elever med særlige behov", og her fremgår, at "elever med vanskeligheder i faget matematik bør have særlig opmærksomhed af matematikuddannede lærere."

Tidlige tegn på matematikvanskeligheder

I bachelorprojektets problemformulering spørger Marlene Bech: "Hvordan kan en tidlig foregribende indsats påvirke den alsidige personlige udvikling og den matematikfaglige udvikling hos elever, der viser tidlige tegn på matematikvanskeligheder?"

Besvarelsen sker ved at undersøge tre delspørgsmål:

1: Hvordan kan man forstå eleverne fra case-eksemplerne? - Deres faglige udfordringer og deres selvopfattelse?

2: Hvilke fordele og ulemper er der for elevernes alsidige personlige udvikling og deres matematikfaglige udvikling ved udførelse af en tidlig indsats?

3: Hvordan kan man i praksis, med udgangspunkt i en konkret elev, arbejde med den matematikfaglige udførelse af en tidlige indsats, i henhold til de overordnede opmærksomhedspunkter/ anbefalinger?

En negativ spiral

Konklusionen ved spørgsmål 1 var, "at elevernes matematikfaglige problemer kan forstås som et mulitifaktorelt problem, hvis årsager kan forklares enten medicinsk/neurologisk, kognitivt/psykologisk, didaktisk eller sociologisk."

En dybere behandling af de psykologiske faktorer selvopfattelse og motivation viste, at elever med matematikvanskeligheder er i fare for at komme ind i en negativ spiral af dårlige mestringserfaringer, negativ selvopfattelse, ringe motivation, manglende indlæring/faglig udvikling, som igen betyder dårlige mestringserfaringer. Og så videre.  Hos de to case-elever kunne en manglende indsats tolkes som beskyttelse af selvværd og tillært hjælpeløshed, fortæller Marlene Bech

Det blev altså tydeligt, at matematikvanskeligheder og deraf følgende dårlige mestringserfaringer kan have store konsekvenser både for elevens alsidige personlige udvikling og for den videre faglige udvikling.

Vigtig med tidlig indsats, men…

Spørgsmål 2: For disse elever vil det være en fordel men en tidlig specialpædagogisk indsats, så man mindsker risikoen for en negativspiral. "Derudover er der også rent matematikfaglige argumenter i denne retning, der taler for tidligt intensivt arbejde med elevernes grundlæggende talforståelse og erfaringsgrundlag.  Desuden har det positive konsekvenser for elevernes selvværdsfølelse tidligt at blive set og anerkendt med deres vanskeligheder."

Men man "løber en betydelig risiko" ved at udvælge elever til en tidlig indsats uden at have nogen sikkerhed for at man 'vælger rigtigt', understreger Marlene Bech. Ud fra narrativ teori påpeger hun, hvordan der er risiko for stigmatisering og udvikling af negative selvbilleder og forventninger hos eleverne, som i yderste konsekvens kan være med til at skabe matematikvanskeligheder!

"Her kan det altså konkluderes, at der ikke kan svares entydigt på, hvordan en tidlig indsats vil påvirke elevens alsidige personlige og faglige udvikling. Det kommer i høj grad an på,hvordanman gør."  Hvor god er man til at vælge de rigtige elever?  Er man rent faktisk i stand til at lære dem noget?  Får mulighed for at udvikle en positiv selvopfattelse?

Resurse- og udviklingsorienteret tænkning

Spørgsmål 3: Her gives der konkrete matematikfaglige bud på, hvordan man kan arbejde med en tidlig indsats. Her er der fokus på en resurse- og udviklingsorienteret tænkning, som er repræsenteret ved "regnehulsperspektivet". "Desuden lægger handleforslagene op til en generel helhedstænkning, der inkluderer elevens matematikdaglige evner, hans kognitive læringsforudsætninger og de sociologiske forhold omkring eleven."

Fra fejlfinding til anerkendelse

"Ud fra de fokuspunkter, der handlede om elevens behov for anerkendelse og hans opbygning af positiv selvopfattelse og personlige narrativer kunne man med fordel også undersøge det pædagogiske perspektiv på mødet med disse elever lidt nærmere. Hvordan kan man arbejde i praksis med, at eleven føler sig anerkendt? Hvordan kan man fremme udviklingen af elevens positive selvfortælling?"

En sådan undersøgelse kunne fx tage udgangspunkt i Kirstine Sort Jensens tekst "Fra fejlfinding til anerkendelse - om udvikling af relationskompetence", hvor det beskrives hvordan læreren kan arbejde med at flytte sit fokus fra fejlfinding til anerkendelse og dermed opbygge relationer, der udgør såkaldte positive cirkler. Derudover kunne også den narrative tilgang til arbejdet med eleven undersøges nærmere," skriver Marlene Bech i sin perspektivering.

Kvalificering af den almindelige undervisning?

Projektets perspektiv ligger på den specialpædagogiske indsats uden for den almindelige undervisning.  Hovedvægten er altså på elevens individuelle læringsforudsætninger. Men det være oplagt at sætte kritisk fokus på den almindelige undervisning.  "Kunne man fx forestille sig, at man ved opkvalificering af den almindelige undervisning vil kunne reducere eller helt eliminere behovet for tidlig indsats som et særligt tiltag, spørger Marlene Bech og peger på forhold som undervisningsdifferentiering,  klasse- og læringsledelse og relationen mellem lærer og elev i den almindelige undervisning.

Hele professionsbachelorprojektet kan findes til højre under EKSTRA: Tidlig indsats i matematik

(indledningens tal er rettet 6.9.13 TT) 

 

Artiklen fortsætter under banneret


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Matematiknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.144 andre er allerede tilmeldt

De bedste professionsbachelorprojekter og pædagogiske diplomprojekter

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.344 andre er allerede tilmeldt

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.417 andre er allerede tilmeldt