Corona
0   42

Ordblinde elever har brug for ekstra støtte hjemme bag skærmene

Ordblinde elever sidder alene med deres læse-skriveteknologi og ofte med en større mængde skriftligt arbejde end normalt. Et kompetencecenter giver gode råd om, hvordan lærere og læsevejledere kan støtte ordblinde elever i en tid med onlineundervisning.

Det er en særlig udfordring for ordblinde elever at sidde hjemme, mens deres skole er lukket ned. Det fik i sidste uge Kompetencecenter for Læsning i Aarhus til at afholde webinaret 'Ordblinde og onlineundervisning. Hvordan støtter man som underviser elever i læse-skrivevanskeligheder bag skærmene?'

"Ud over læse-skrivevanskeligheder bøvler mange med arbejdshukommelse og overblik. De kan være længe om at behandle informationer, har svært ved at fastholde opmærksomheden og husker måske kun det sidste af en mundtlig besked. Det er også svært for dem at løse opgaver med flere trin, og de har vanskeligt ved at planlægge deres tid", indledte skolekonsulent Birgitte Bønding.

Artiklen fortsætter under banneret

Man kan hjælpe eleverne med skriftlige arbejdsplaner og ved at sende dem links i chatten i det forum, man kommunikerer i.

"Vi giver vores elever ugeplaner og dagsplaner på forhånd, så de ved, hvad de skal, og vi sætter tid på opgaverne. 20 minutter til det og 10 minutter til det. Det er også en god ide at være tydelig om lektier. Måske skal man differentiere på mængden til de ordblinde elever", sagde Birgitte Bønding.

Udfordringer ved at bruge læse-skriveteknologi derhjemme

Elever, som ikke bruger deres læse-skriveteknologi automatiseret, kan blive usikre på, hvordan og hvor hurtigt de skal læse en opgave.

Vær opmærksom på

  • Brug tid på at instruere den ordblinde elev.
  • Husk altid at tjekke muligheder for oplæsning.
  • Sørg for. at eleverne kender udklipslæseren i AppWriter eller IntoWords og Google oversæt app'en.
  • Lav gode aftaler med de ordblinde elever.

"Måske kan teksten slet ikke læses digitalt på den portal, klassen løser opgaver i. Man skal også være opmærksom på, at det for nogle elever tager ekstra tid at løse en opgave, fordi de skal bruge læse-skriveteknologi", sagde Birgitte Bønding.

De ældste elever skal træne meget, men webprøver er bare ikke fedt, når man er ordblind og sidder derhjemme.

"Her kan man måske samle en gruppe elever med læse-skrivevanskeligheder på Meet, og gennemgå prøven. De kan også lave gruppearbejde på Meet. Mange synes, det er rart at være i en fast gruppe, hvor de andre elever ved, at man har brug for lidt længere tid, eller også kan ordblinde være i en gruppe med lærerstøtte".

Særskilte digitale møder med ordblinde elever giver tryghed

Der er stadig ordblinde elever, som finder det pinligt at bede læreren om hjælp, og på Meet kan alle klassekammerater høre, når de gør det. Derfor kan det være en ide at samle de ordblinde elever i et særskilt møde på Meet, hvor de kan stille spørgsmål, og hvor læreren kan hjælpe dem med deres læse-skriveteknologi.

"Det giver tryghed, og samtidig kan læreren spørge til, hvordan eleverne trives derhjemme. Det er også vigtigt at holde kontakt til forældrene. De er måske selv ordblinde og har svært ved at hjælpe eleven, så er der noget, man som lærer kan hjælpe med?"

For at støtte eleverne i fagene benytter Kompetencecenter for Læsning i Aarhus skriveskabeloner og giver eleverne stilladser til opgaverne, især i opgaver med flere trin. For eksempel kan dansklæreren bruge en skabelon med plads til at skrive visForF fstikord og genretræk ude i siden, og når eleven har udfyldt de tilhørende kasser, er han færdig med opgaven.

"Igen hjælper skriftlig information og krav til opgaven eleven helt vildt. Samtidig giver det læreren stor mulighed for at differentiere ved at tilføre få eller mange stikord", sagde Birgitte Bønding.

Tænk i alternative former for aflevering

Kompetencecentret oplever, at eleverne bruger tale-til-tekst meget mere end tidligere. Nogle indtaler hele tekster, andre enkelte ord eller sætninger.

"Fordelen ved indtaling er, at eleverne får udvidet deres ordforråd, for når de skal skrive, vælger de ord, de kender. Tale-til-tekst giver dem også mulighed for at komme op i tempo i gruppearbejde", fortalte Birgitte Bønding og opfordrede lærere til at tænke i alternativer i forhold til de dokumenter, eleverne skal aflevere.

"Kan det være en lydfil eller en video i stedet for tekst? Når nu skriftlighed er det allersværeste for eleverne, skal vi så ikke give dem andre muligheder", spurgte skolekonsulenten reflekterende deltagerne i webinaret.

Fra passiv til aktiv faglig læsning

Det kan også være en udfordring for ordbinde elever at få indholdet ud af en tekst, som bliver læst op.

"Det er passivt at trykke på play-knappen, og derfor er der fare for, at eleverne lytter uden at forstå, hvad de hører. Men der er greb til af få dem til at lytte og lave aktiv læsning", fortalte skolekonsulent Mikael Steensgaard i sit indlæg:

Man kan for eksempel bede eleven markere det afsnit, han får læst op, så han kan følge med i teksten, og man kan gøre opmærksom på, hvordan han fremhæver sætninger.

"Fagtekster kan have mange elementer, så her må man guide eleverne i, hvordan de går til teksten med deres læse-skriveteknologi. Det er afgørende at italesætte læseformålet og give eleverne læseruter: Hvad skal du læse først, og hvad fortsætter du med? Det er også vigtigt, at eleven tilpasser læsehastigheden på den digitale oplæsning, og når eleven møder svære ord, kan han enten bruge tilgængelige ordbøger eller slå op i Google billeder. Det sidste er en vej til at forstå hurtigt og er samtidig en vej til en mere aktiv læsning", sagde Mikael Steensgaard.

Lettere for ordblinde at få instruktion på dansk i sprogfag

Mange ordblinde har det svært med fremmedsprog, især engelsk. Så når man underviser online, er det en god ide at lade være med at give mundtlig instruktion og skrive opgaver på fremmedsprog. Eller i hvert fald sørge for også at fortælle på dansk, hvad eleven skal.

Fremmedsprog

  • Ordblinde elever har det ofte svært i fremmedsprog, særligt engelsk.
  • Undgå at lave opgaveinstruktionen på fremmedsproget, eller husk at oversætte bagefter.
  • Direkte link til opgaven for at spare tid.
  • Tydelig skriftlig arbejdsplan på dansk sammen med en eventuel skabelon til at løse opgaver i.
  • Minimér opgaven og vær tydelig i krav og tidsforbrug.
  • Undgå at eleven skal tale sproget - lav et privat Meet-rum, eller bed eleven om at optage med Screencastify eller mobil.

"Det er dobbelt op, hvis eleverne først skal bruge tid på at finde ud af, hvad de skal, så lav en skriftlig arbejdsplan på dansk. Det er også en god ide at minimere opgaverne. En lang tekst kan være en stor mundfuld for en elev, som skal kæmpe sig igennem 20 linjer. Så find ud af, hvad eleven skal lave", lød opfordringen fra skolekonsulent Lone Lyngkilde.

Mange elever kan ikke lide at tale på fremmedsprog i Meet, når andre lytter med. Her kan man lave et privat rum på Meet, hvor klassens ordblinde elever kan tale med læreren. Eller man kan bede eleverne lave en indtaling til læreren.

"Man kan også tale med elever og forældre om, at eleven skal øve sproget derhjemme. Det kan være ved at se film og serier eller lytte til sange. Subreader til at læse undertekster op fungerer godt for mange ordblinde", sagde Lone Lyngkilde.

Læsevejlederen kan indkalde ordblinde elever til møde

Selv om eleverne sidder derhjemme, behøver læsevejledere ikke føle sig arbejdsløse. Man kan for eksempel indkalde ordblinde elever til et onlinemøde og tage en snak om deres trivsel, og hvad de har af udfordringer.

"Lige nu er ordblinde elever hårdt prøvede derhjemme, så de har brug for nogle at spejle sig i", sagde skolekonsulent Ditte Wolf Krogh i sit indlæg på webinaret.

Kompetencecenter for Læsning

Hidtil har Kompetencecenter for Læsning i Aarhus tilbudt intensive læringsforløb til ordblinde elever, men fremover arbejder centret også med elever i læsevanskeligheder. På den måde har kommunen samlet den specialiserede læse- og ordblindeindsats under én paraply.

Ændringen skete 1. januar i år og betyder blandt andet, at centret vil tilbyde sparring, vejledning og kompetenceudvikling til skolerne i Aarhus. Centret vil også iværksætte nye former for gruppeforløb målrettet ordblinde elever fra 0. til 10. klasse.

"Læsevejledere kan også holde korte oplæg om, hvad det vil sige at være ordblind, og de kan finde eksempler på ordblinde rollemodeller. De kan også repetere, hvordan eleverne bruger deres læse-skriveteknologi. Eleverne siger ikke altid selv, hvad de har brug for at få at vide, og derfor er det en god ide at indkalde dem til møde".

Læsevejledere kan hjælpe faglærere med tip

Eleverne får i øjeblikket en stor mængde skriftlige opgaver, så læsevejledere kan også inddrage faglærere i, hvordan de kan hjælpe deres ordblinde elever med skriveskabeloner og modeltekster.

"Man kan også holde oplæg for faglærere og skabe rum for, at de deler undervisningsforløb og giver hinanden ideer til, hvordan de kan integrere ordblinde elever i undervisningen. Man kan også oprette en digital kontortid, hvor faglærerne kan få vejledning og stille spørgsmål", sagde Ditte Wolf Krogh.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.444 andre er allerede tilmeldt