on. 10. feb. 2016 kl. 10:02

Efteruddannelse: Ingen dokumentation for, at linjefag er svaret

  • "Her i Aarhus bygger vi vores indsatser på data. Og jeg har ikke kunnet finde nogen dokumentation for, at linjefagsuddannelse hos lærerene giver en bedre læringseffekt – altså når vi taler indskolingen", siger leder af Holme Skole i Aarhus, Allan Hjortshøj.
    "Her i Aarhus bygger vi vores indsatser på data. Og jeg har ikke kunnet finde nogen dokumentation for, at linjefagsuddannelse hos lærerene giver en bedre læringseffekt – altså når vi taler indskolingen", siger leder af Holme Skole i Aarhus, Allan Hjortshøj.
Af: Karen Ravn

Manglende linjefagskompetence er ikke hovedårsagen til, at for mange elever ikke opnår de faglige mål, vurderer Danmarks Lærerforening. Særligt i de små klasser er der store fordele ved, at eleverne opbygger en tryg relation med få lærere i stedet for at få en ny lærer for hvert fag. En skole vil nu søge dispensation fra kravet om fuld kompetencedækning i 2020.

Det første år blev kun godt 60 procent af de afsatte kompetenceudviklings-midler brugt. Hvor stor en del, der blev brugt sidste år, er ikke talt op endnu, men der er mange forhindringer på vejen mod målet om, at (næsten) alle timer i folkeskolen i 2020 skal læses af lærere med anerkendte kompetencer i faget.

Er der overhovedet et reelt, stort problem, som går ud på, at alt for mange lærere mangler linjefagskompetencer i de fag, de underviser i?

Lærernes professionsideal, paragraf VIII

Idet grundlaget for lærerens undervisning væsentligt er dennes egen reflekterede erfaring med undervisning, og læreren aldrig kan forlade sig på rutiner, men bestandig må udøve dømmekraft og evne til omstilling og fornyelse, vil læreren løbende udvikle sin faglighed og lærerpersonlighed. Gennem egen refleksion, dialog med kolleger og deltagelse i efteruddannelse vil læreren arbejde med sin selvforståelse som lærer, sine værdier og holdninger, vedligeholde og udvikle sine kundskaber, pædagogiske færdigheder og evner til at indgå i gensidigt berigende samarbejde

"Nej, vi mener faktisk ikke, at det er det største problem", siger formanden for Danmarks Lærerforenings skole- og uddannelsespolitiske udvalg Bjørn Hansen. "Det er ikke generelt, men der er nogle fag og skoler, der er særligt udfordrede, for eksempel mangler vi generelt lærere med kompetencer i håndværk og design og i nogle af naturfagene, særligt natur/teknologi".

Det er ikke fordi Bjørn Hansen eller Lærerforeningen ikke anerkender, at mange lærere underviser i fag, de ikke har linjefag i fra læreruddannelsen. Men mange med ældre læreruddannelser har en grunduddannelse i mange fag fra seminariet, og alle har den grundlæggende didaktik, så de kan sætte sig ind i nye fag. De mangler derimod rigtig meget opdateret faglig viden - men det gælder også mange linjefagsuddannede lærere, der ikke har fået faglig efteruddannelse, siden de tog deres linjefag for 20 eller 25 år siden.

"Manglende linjefagskompetence er ikke hovedårsagen til, at for mange elever ikke opnår de faglige mål", fastslår Bjørn Hansen. "Men vi har et stort efterslæb, hvad angår faglig efteruddannelse i det hele taget, og vi ser meget gerne, at flere lærere bliver fagligt opkvalificeret - både dem med og uden linjefag", siger han.

Dispensation til indskoling a la Ontario

Den samme holdning har leder af Holme Skole i Aarhus Kommune Allan Hjortshøj. Skolen vil simpelthen søge dispensation fra kravet om, at lærere skal have linjefagskompetence i de fag, de underviser i.

"Her i Aarhus bygger vi vores indsatser på data. Og jeg har ikke kunnet finde nogen dokumentation for, at linjefagsuddannelse hos lærerene giver en bedre læringseffekt - altså når vi taler indskolingen", siger Allan Hjortshøj til folkeskolen.dk. "Vi har været i Ontario, og ligesom dér sammensætter vi nogle team i indskolingen med forskellige kompetencer, som til sammen løser opgaven. Vi er rigtig optaget af at skabe gode læreprocesser. Men vi mener ikke, at mange lærere i indskolingen giver et bedre fagligt udbytte"

Holme Skole arbejder - inspireret af den canadiske delstat - meget tværfagligt i indskolingen, og ifølge Allan Hjortshøj er hans lærere fuldt kompetente til at undervise i de fag, eleverne skal lære - også selvom de ikke alle sammen har papir på det.

"Det er en individuel vurdering. Jeg kan tage mig selv som eksempel. Jeg har en læreruddannelse fra 1980 med linjefag i dansk, så jeg skulle i princippet kunne føre en 9.-klasse til afgangsprøve i dansk. Men selvfølgelig skal jeg ikke det! Det er en pseudodiskussion", mener Allan Hjortshøj, som også mener, at lektiehjælp/understøttende undervisning/faglig fordybelse hører til hos den lærer, der har undervist i faget.

"Når man lige har stiftet bekendtskab med division, har man brug for at øve sig i det - men det sker da bedst med hjælp fra den lærer, som har besluttet det frem for en tilfældig anden lærer eller pædagog".

folkeskolen@folkeskolen.dk

Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

Tilmeld dig her
on. 10. feb. 2016 kl. 22:48 Henning Nielsen

Folkeskolelærer

Jeg vil godt komme med to bud på hvorfor linjefag ikke nødvendigvis har så stor betydning i forhold til at nå fastsatte mål for et fag.

Først tænker jeg, at der ligger utallige andre opgaver i en klasse, som presser tiden voldsomt meget i forhold til at nå fag...

Vis hele teksten

Klag
to. 11. feb. 2016 kl. 05:53 Tomas Hansen

Lærer

Rent praktisk
Så ville det være rart at høre fra nogen af alle de kloge, hvordan man opnår 95 % dækning om 4 år, når der allerede nu er 10 % uden et eneste liniefag og stor afgang fra faget.

Den kan vist ikke lige tales op.

Rent praktisk vil det jo betyde at optaget til sommer ...Vis hele teksten

Klag
sø. 21. feb. 2016 kl. 00:08 Gitte Schmidt

underviser og uddannet lærer

Men, hvor er efteruddannelsesmilliarden så blevet af?
Hvilke lærere får egentlig glæde af den uddannelsesmilliard. Er der overhovedet nogen lærere, der er blevet efteruddannede?Jeg tror pengene er forsvundet i de forskellige kommuner. Måske er pengene brugt til lederuddannelse eller pengene er brugt til at dække allerede ig... Vis hele teksten

Klag
sø. 21. feb. 2016 kl. 07:11 Tomas Hansen

Lærer

Det gør vi her.
Jeg har en del kollegaer der har været på liniefagsuddannelse og skal selv forhåbentlig næste år.

For mig ændrer det egentlig ikke så meget, i de fleste tilfælde, får vi et fint eksamensbevis og professionshøjskolerne får penge til de evigt slu...

Vis hele teksten

Klag