"De centrale indkøb handler alt for ofte om, at man skal købe billigt ind i stedet for at gå efter kvalitet", siger direktør i Clio Online om kommunernes måde at indkøbe digitale læremidler.

Forlags-mastodonter: Små forlag har det svært

Vi sidder for tungt på markedet, men det er ikke vores egen skyld, lyder det fra de tre største forlag for digitale læremidler. De sender i stedet aben tilbage til ministeren og kommunerne. Der er for stort fokus på pris og for mange krav til forlagene, siger de.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forlag, undervisningsminister, KL, Skolelederne, forældre og lærerne er alle enige om ét helt centralt forhold: Det er et problem, at især to forlag sidder massivt på aftalerne om at levere digitale læremidler til skolerne.

Det skaber nemlig monopollignende tilstande, og det går udover kvaliteten af den undervisning, som lærerne kan tilbyde eleverne.

Når der skal købes undervisningsbøger ind, har det traditionelt været lærerne, som har stået for indkøbene. Det har gjort, at lærerne typisk selv har kunnet vælge de bøger, som de mener passer til deres undervisning, og samtidig har det skabt en mangfoldighed af undervisningsmidler.

Udfordringen på markedet for de digitale læremidler fik for nyligt minister Merete Riisager til at kritisere kommunerne for at være skyld i de monopollignende tilstande, som blandt andet har ført til, at Clio Online og Gyldendal Uddannelse sidste år sad på hele 68 procent af de støttemidler, der indtil ved årskiftet skulle booste markedet for digitale læremidler.

Riisager advarer: Monopol på læremidler kan skade skolen

En central indløbsaftale med Alinea i Norddjurs fik lærer på Rougsøskolen Elisabeth Rex Romoser i Norddjurs til på Facebook at kalde aftalen for udtryk for en "discountskole".

I sit opslag skrev hun også, at aftalen om, at Alinea de næste fire år skal levere portaler til alle fag, svarer til kun at have én bog, som så har et kapitel til hver af alle skolens fag.

Clio: Lærerne bør have deres autonomi tilbage

Hos Clio Online er direktør Jesper Eiby Christoffersen enig i, at de centrale indkøbsaftaler giver en discountskole.

"Vi mener ikke, at det er det rigtige setup, at man skal købe det centralt. De centrale indkøb handler alt for ofte om, at man skal købe billigt ind i stedet for at gå efter kvalitet", siger han og fortsætter.

Lærer: Vores læremiddel-aftale giver discountskole

"Det er supervigtigt for os, at der ikke er monopollignende tilstande, hvor man får vores portaler og produkter stukket ned i halsen. Vi vil gerne have, at man anvender vores portaler, fordi man synes, at man som lærer synes, at det er det, der er bedst for børnene", siger han og tilføjer, at han mener, at lærerne skal have autonomien tilbage til at vælge de materialer, de mener, at de har brug for.

Lærerne bruger det, de selv har valgt

Clio Online foretog sidste år en undersøgelse, der viste, at lærerne anvender digitale læremidler op til tre gange så meget, når de selv har været med til at vælge dem.

Formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen udtalte i en kommentar til Riisagers kritik, at "det snarere er leverandørerne, der har været dygtige til at drive forretning, end at det er kommunernes skyld".

Forlag: Lærerne bruger portaler tre gange så meget, når skolerne selv har valgt

Det kan Jesper Eiby Christoffersen langt fra genkende:

"Det er klart, at vi byder ind på det, kommunerne efterspørger. Det er jo kommunerne, som laver udbud, hvor de kræver, at man som forlag kan levere til alle fag", siger han.

Han peger derfor på, at kommunernes krav medvirker til, at det vil være begrænset, hvilke forlag der har mulighed for at komme ind på markedet.

"Men det er vigtigt, at vi ikke bruger tiden på at pege fingre ad hinanden. Vi har i stedet brug for at finde nogle konstruktive løsninger og bevare fokusset på det, der er vigtigst: at eleverne rent faktisk lærer noget", siger han.

Gyldendal: Det er blevet langt sværere at være små

Samme melding kommer fra direktør hos Gyldendal Uddannelse Hanne Salomonsen. I et skriftligt svar kalder hun det både "ekstremt vigtigt og helt afgørende", at markedet giver plads til små aktører.

KL om centrale aftaler: Leverandørerne har været gode til at drive forretning

Hun peger desuden på, at også de tekniske krav til at kunne integrere sine portaler til skolernes læringsplatforme har gjort det svært for de mindre at komme ind på markedet.

"Alle læremiddelproducenter bøvler i øjeblikket med at indrette os efter de skiftende tekniske krav som integration med læringsplatformene stiller. Kombineret med GDPR (databeskyttelsesforordningen, der stiller nye høje krav til beskyttelse af personfølsomme data, red) det en ret kompleks og resursekrævende situation vi befinder os i p.t., og gør det klart meget vanskeligere for nye aktører at gøre sig gældende", skriver hun og tilføjer:

"Meget vanskeligere end for blot for nogle år siden".

Alinea: Politikerne er selv skyld i monopoldannelsen  

Hos markedets tredjestørste aktør Alinea mener direktør Cliff Hansen, at det især er de komplekse tekniske krav, som skaber de monopollignende tilstande. Riisager bør derfor vende kritikken indad, fortæller han.

"Som vi ser det, betyder kravene, at der kun bliver plads til de store forlag på markedet. Og det paradoksale er, at det er politikerne, som har udformet kravene. Derfor synes jeg, at ministeren rammer ved siden af, når hun sender kritikken videre", siger han og forklarer videre:

Lærer: Gratis hjemmesider slår dyrt indkøbte portaler

"Politikerne har løbende stillet så mange krav, at vores erfaring er, at det kræver enormt mange resurser at lave nogle løsninger, der passer til læringsplatformene. Sidder lærerne med læremidler, der ikke er tilpasset platformene, giver det enormt meget ekstraarbejde for lærerne, fordi tingene ikke spiller sammen", siger han og tilføjer, at de oplever, at kommunerne arbejder med vidt forskellige indkøbsmodeller, hvor nogle af modeller giver mulighed for at købe flere forlag.

Alinea vil tilbyde løsning til små forlag

Direktøren fortæller, at Alinea i januar som det første forlag lancerede et software, som passer til platformene. Den nuværende debat om de store forlags dominans får nu Alines til at ville tilbyde en løsning, hvor de små forlag mod betaling kan benytte forlagets nyudviklede software.

Forældre: Centrale aftaler ensretter børnenes undervisning

"Vi har tænkt på det i noget tid. Men nu mener vi, at tiden er inde til at invitere de mindre forlag ind til en favorabel pris. På den måde kan de bruge vores bagvedliggende software, og så de kan tilpasse udseendet til deres brand", fortæller han.

En af de små: Måske interessant for os

irektør hos forlaget Matematik Jørgen Korsgaard er åben overfor samarbejder mellem forlagene.

"Vi er løbende i gang med at afsøge, hvordan vi kommer på læringsplatforme. Jeg ved ikke, hvad tilbuddet fra Alinea helt konkret går ud på. Det må vi afvente at blive præsenteret for", siger han. 

Forlag: Danmark i front med digitale læremidler - men...

Jørgen Korsgaard fortæller, at en tidligere udmelding fra KL så ud til at gøre det endnu sværere at være et mindre forlag.

"KL meldte for ganske nyligt ud, at man ville stille nye krav til kommunernes indkøb af undervisningsprogrammer. Det ville give de små forlag meget store udfordringer, hvis kommunerne kun ville købe programpakker, som dækker alle fag. Et forlag som os udvikler kun materialer til matematikundervisningen i modsætning til de store forlag som udvikler materialer til mange fag", siger han og fortsætter:

"Heldigvis ser det ud til at have hjulpet, at vores organisation Danske Forlag kontaktede både ministeren og KL og udtrykte bekymring for både centralisering og manglende mangfoldighed. Det har både ministeren og KL lyttet til", fortæller han.