"Vi er bekymret over, om der efter sommerferien er for få lærere til at løse undervisningsopgaven. Selv om skolen har elevnedgang, er det ikke sikkert, at der vil være færre hold og klasser", siger formand for Lolland-Falsters Lærerforening Birger Petersen om nedskæringen på specialskolen på Lolland.

Allerede efter et år må ny specialskole skære i medarbejderstaben

To lærere skal forflyttes til almenområdet og fire pædagoger er varslet afskediget på specialskolen på Lolland, som åbnede i august sidste år. Det bekymrer kredsformanden, som mener, at skolen i forvejen har for få lærere. Det er for tidligt at konkludere, svarer skolelederen.

Publiceret

Specialskolen påLolland

Specialskolen på Lolland består af tre afdelinger fordelt påfire matrikler:

  • Afdeling Horslunde har en udeskole med nem adgang til udendørsfaciliteter og et autismetilbud. Udeskolen er for elever fra 3. til6. klasse, og tanken er, at de skal lære gennem praktisktilrettelagt undervisning, som sættes sammen med relevant teori.Autismetilbuddet henvender sig til elever fra 0. til 9.klasse.
  • Afdeling Østofte/Nakskov tilbyder tilsammen undervisning tilelever fra 1. til 9. klasse. Eleverne i indskoling og på mellemtringår i skole i Østofte, mens udskolingen ligger i Nakskov. Beggesteder er fokus på dansk, engelsk og matematik og på elevernestrivsel og relationer.
  • Afdeling Maribo Center er for elever med generelleindlæringsvanskeligheder og/eller multiple funktionsnedsættelser.Centeret tilbyder undervisning fra 0. til 9. klassetrin.
Kilde: specialskolenlolland.aula.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Allerede efter et år skærer den nye specialskole på Lolland seks stillinger væk. Årsagen er, at skolen efter sommerferien går fra 300 til 270 elever. Nogle elever forlader skolen på grund af alder, mens andre skal inkluderes i almene klasser, hvilket falder i tråd med den kommunale strategi om både at have en specialskole og styrke læringsfællesskaberne på de øvrige skoler, så de kan rumme flest mulige børn.

Om Birger Petersen har ret i, at specialskolen har for få lærere, er for tidligt at sige, vurderer skoleleder Jørgen Kelm Danielsen.

"Man kan altid ønsker sig flere penge, men det er en politisk beslutning, hvordan skolevæsenets resurser skal fordeles. Kommunens overordnede strategi om øget inklusion er fin. Om det så giver mig alene økonomi til at have lærere nok til vores elever i specialskolen, er der ikke gået lang tid nok til, at jeg kan give et klart svar på".

Medarbejderne skal vænne sig til den nye skole

Medarbejderne skal vænne sig til den nye skole

Jørgen Kelm Danielsen peger på, at medarbejderne på en ny skole har brug for tid til at vænne sig til dagligdagen med nye kolleger og arbejdsgange og til at finde en fælles tråd i arbejdet. Et arbejde, som corona ikke har gjort lettere.

"Det kan godt være, at Birger har ret, men lige nu er det for enkelt at svare, at det udelukkende handler om lærerresurser. Nogle af vores lærere synes, de arbejder hårdt, og det giver jeg dem ret i. Det er hårdt at begynde på en ny skole. Nogle har fået nye kolleger og arbejder måske også på en ny matrikel, hvor de underviser elever, de ikke rigtigt kender. Erfaringen gør, at de fleste kommer igennem det, fordi de ved, hvad der venter, når der falder ro på", siger skolelederen.

Kan blive nødvendigt at grave et spadestik dybere

Kan blive nødvendigt at grave et spadestik dybere

Lærerkredsen bakker op om oprettelsen af specialskolen, og Birger Petersen anerkender, at forberedelserne af det første skoleår led under coronakrisen.

"Vi har forståelse for, at der ikke har været ret meget tid til at forberede skolen, og at arbejdet blev forstyrret af corona. Vi giver gerne en hånd med for at få skolen til at fungere, og vi taler fint sammen med både kommunen og skolens ledelse. Hvis vores kritik ikke fører til forbedringer, må vi grave et spadestik dybere og få tal på bordet og se, om folkeskoleloven bliver overholdt. For vi skal ikke bare påstå - der skal være hold i vores bekymringer", siger lærerformanden.

Spørgsmålet er så, om der er lærere at tage af, hvis specialskolen skal ansætte flere.

"Der er lige blevet forflyttet to lærere, så de er der i hvert fald. Ellers er det en generel udfordring at rekruttere lærere til Lolland. Så man kan godt sige, at det lyder hult, når jeg vil have flere lærere på specialskolen, men jeg er nødt til at påpege, at når kommunen sætter en opgave i søen, så skal den hænge sammen", siger Birger Petersen.

Specialskolen kan stadig få tilført elever

Specialskolen kan stadig få tilført elever

Visitationen af elever er stadig i gang, så det er ikke endeligt, at specialskolen skal nedlægge seks stillinger.

"Det kan være, at jeg må tilbyde at trække opsigelser tilbage. Visitationen presser vores planlægning, og jeg skal være åben overfor, at der sker ændringer, og at jeg pludselig kan blive nødt til at ansætte flere medarbejdere. Det er ikke let ledelsesmæssigt, men det er en præmis, som giver overvejelser om, hvordan vi kan styre via budgettet, når der er løbende visitation", siger skoleleder Jørgen Kelm Danielsen og tilføjer, at han kan håndtere et udsving på fem-seks elever ved hjælp af vikarbudgettet, men at en nedgang på 30 elever påvirker den faste stab.

Powered by Labrador CMS