Vi har behov for nogen, der kan give eleverne dybde og faglighed på samme tid, siger Kristian Jensen.
Vi har behov for nogen, der kan give eleverne dybde og faglighed på samme tid, siger Kristian Jensen.

Vil åbne alternativ læreruddannelse i Herning

Folketingsmedlem Kristian Jensen er blandt de politikere, der har fremsat forslag i Folketinget om at åbne en privat læreruddannelse i Herning. Det skriver Tv Midt/vest.

Publiceret Senest opdateret

Fra beslutningsforslaget

"Uddannelsens formål er at uddanne lærere, der som forbillederfor skoleelever kan bidrage til dannelse, oplysning og åndsfrihed iDanmark. Uddannelsen på Den frie læreruddan‐ nelse kvalificerer tilet virke inden for folkeskolelovens formålsparagraf og inden forfrie skolers formål. Til opfyldelse af formålet lægges vægt påfølgende: - at bibringe læreren et højt fagligt niveau i lærerenslinjefag, forstået som viden om og fortrolighed med en givenfagtradition med udgangspunkt i den grundtvig-koldske tradition, -at understøtte lærerens selvstændighed og metodefrihed, - atudvikle lærerens sans for børns livlighed og deres personlige ogsociale udviklingsprocesser og - at fremme dannelse, åndsfrihed ogfolkestyre som centrale værdier og traditioner i voressamfund".

"Den frie læreruddannelse skal have faste grundtilskud ogaktivitetsbestemte tilskud på samme grundlag som de pro‐fessionshøjskoler, der udbyder læreruddannelsen. Den frielærerskole i Ollerup modtager p.t. 3,5 mio. kr. årligt. Den nyelæreruddannelse skal ses som et supplement til den eksisterendelæreruddannelse". 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ifølge tv-stationen ser det lige nu ud til, at forslaget har opbakning fra Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og løsgænger Simon Emil Ammitzbøll-Bille - i alt 89 folketingsmedlemmer. Der mangler altså én stemme.

"Vi synes, der er et behov for en ny type lærer, som i højere grad er med til at skabe dannelse og være forbillederne for eleverne. Vi har behov for nogen, der kan give eleverne dybde og faglighed på samme tid", siger Kristian Jensen, tidligere næstformand for Venstre, om 'den frie læreruddannelse' i Herning.

De nærmeste læreruddannelsessteder er professionshøjskolens Vias uddannelser i Silkeborg og Nr. Nissum. Der findes i dag en fri læreruddannelse i Ollerup på Fyn.

Forsknings- og udviklingsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har netop nedsat en gruppe, der skal arbejde på ændringerne af den nuværende læreruddannelse, og det anerkender gruppen bag beslutningsforslaget.

"Det ændrer imidlertid ikke ved behovet for at kunne lave en ny, fri læreruddannelse med henblik på at gøre uddannelsesmulighederne mere mangfoldige og samtidig styrke uddannelsen af lærere med fokus på kompetence og dannelse", siger de.

Artiklen er opdateret kl. 7.37, red.

Læs mere

Beslutningsforslaget

Tv Midt-Vest

Powered by Labrador CMS