Her ses udviklingen i andelen af elever på frie grundskoler fordelt på bopælskommune fra skoleåret 2010/11 til skoleåret 2015/16.

Ny analyse af elevtal: Folkeskolen taber fortsat terræn

Hvert år stiger antallet af elever i fri- og privatskoler med cirka 5000. Det viser en ny analyse fra Undervisningsministeriet over tilgangen til de frie skoler og skiftene mellem folkeskoler og frie grundskoler

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Undervisningsministeriets analyse over elevskiftet mellem folkeskoler og grundskoler er blevet offentliggjort, netop som undervisningsminister Merete Riisager skal i samråd om den stigende andel familier, der vælger de frie skoler. I grove træk viser analysen at andelen af elever på frie grundskoler er steget med 2,7 procentpoint siden 2010, mens andelen af elever på landets folkeskoler er faldet med 2,3 procentpoint i samme tidsperiode.

Flere flytter til friskolerne end folkeskolerne

Tilgangen til de frie grundskoler skal blandt andet ses i lyset af, at der er sket en stigning på 2 procentpoint i andelen af elever som starter i børnehaveklassen på en privat- eller friskole. Derudover har cirka 10.000 elever skiftet fra folkeskoler til frie grundskoler hvert år siden 2010, mens den modsatrettede strømning har ligget omkring 4000-5000 elever. Således er de frie grundskolers elevmængde blevet øget med gennemsnit 5000 elever hvert år.

Analysen viser derudover at to tredjedele af de forældre, som vælger at lade deres børn starte på en fri grundskole, har en videregående uddannelse, mens dette kun er tilfældet for lidt over halvdelen af de forældre, der lader deres børn starte i folkeskolen.

Et identisk sammenfald kan spores i skiftet fra folkeskole til fri grundskole. Andelen af elever, som skifter fra folkeskolen til en fri grundskole, forøges i takt med forældrenes uddannelse - jo længere uddannelse forældrene har, desto oftere ses et skift mod frie grundskoler.

Den anden vej foregår der en modsatrettet tendens. Jo lavere uddannelsesniveauet hos forældrene, jo større sandsynlighed for at eleven skifter fra fri grundskole til folkeskole. 

Riisager i samråd

Undervisningsminister Merete Riisager skali eftermiddag i åbent samråd om stigningen af antallet af elever på de frie grundskoler, hvor hun over for Christine Antorino (S) og Jacob Mark (SF) blandt andet skal redegøre for, om stigningen giver anledning til bekymring for sammenhængskraften i samfundet og for folkeskolens styrke generelt. 

Læs mere

Analysenotat af skift mellem folkeskole og privatskoler(pdf)