Rasmus Edelberg, Frederiksberg, er ny formand for Skole og Forældre.
Rasmus Edelberg, Frederiksberg, er ny formand for Skole og Forældre.

Næstformand rykker op efter kampvalg i Skole og Forældre

Det blev en hidtidige næstformand Rasmus Edelberg, der vandt kampvalget om formandsposten i forældreforeningen Skole og Forældre i lørdags. Og Lagoniskolen i Vojens vandt DM i skoleudvikling.

Publiceret

DM i Skoleudvikling

Vinder: Lagoniskolen, Haderslev Kommune
Lagoniskolen sætter med "faget" 'KaMiBe' systematisk livsduelighedpå skoleskemaet og udvikler elevernes brede kompetencer gennembevægelse, mindfulness og træning af karakterstyrke.
Skolen skaber positive trivselsoplevelser for børnene og styrkerdem både personligt og i relationen med de andre børn. Med 'KaMiBe'formår Lagoniskolen at lave god, understøttende undervisning, derrent faktisk understøtter elevernes trivsel og læring.
KaMiBe er startet som et forskningsprojekt i 2015, ogLagoniskolens lærere og pædagoger har i samarbejde med UC Syd ogHaderslev Kommune løbende udviklet undervisningsmateriale tilKaMiBe. Materialet er gennemprøvet, evalueret og udviklet, så detrummer aktiviteter tilpasset skolens forskellige aldersgrupper.

2. plads: Nordskolen Højby, OdsherredKommune
Nordskolen i Højbys arbejde med digitalisering og programmeringviser, hvordan en skole kan arbejde evidensbaseret med at skabefremtidens skole og uddanne eleverne i fremtidens kompetencer. Fra1. til 9. klasse står programmering på skoleskemaet på linje med deandre fag. Det er blevet en del af elevernes hverdag hele vejengennem skolen. 
Skolen tager fat der, hvor der ikke er en fagbeskrivelse og etfag, og de udvikler selv ud fra det, de finder vigtigt for børnene.Alt sammen med udgangspunkt i spil og programmering. Og détmotiverer eleverne! 

3. plads: Skolesamarbejdet i Nord, OdenseKommune
Skolesamarbejdet i Nord tager med deres udviklingsforløb fat på enaf de helt centrale problemstillinger i skolevæsenet: At gøreeleverne uddannelsesparate. 
Ved at gå systematisk til værks sikrer Skolesamarbejdet i Nord, atalle elever kommer ud og får mærket og set forskelligeungdomsuddannelser. Skolerne fokuserer på, at eleverne konkretintroduceres til de mange forskellige uddannelsestilbud. Detbetyder blandt andet, at når børnene kommer hjem og skal fortællederes forældre, hvad de har oplevet, så bliver samarbejdet mellembarn og forældre om valg af uddannelse mere kompetent.

4. plads: M. C. Holms Skole, Morsø Kommune
M.C. Holms Skole tager med 'Familieforstærkeren' fat iskole-hjem-samarbejdet og sørger for, at det ikke kun kommer til athandle om trivsel. Det handler nemlig også i høj grad handle omlæring.
Forældremøder og skole-hjem-samtaler er skiftet ud medfamiliemøder og familieopgaver, og hjemmet bliver brugt som enressource i skolen.
Skolebestyrelsen, skolens pædagogiske personale og skolens ledelsehar i fællesskab - og i samarbejde med Undervisningsministeriet,Morsø Kommune, Københavns Professionshøjskole og Rambøll Management- skabt et helt nyt fundament for alle de snitflader, der er mellemeleven, skolen og hjemmet. 
Familieforstærkeren er både relations- og læringsforstærkende!

5. plads: Dragør Skole, St. Magleby Skole ogNordstrandskolen, Dragør Kommune
På de tre skoler i Dragør Kommune bliver verdenshistorien tillokalhistorie. Skolerne arbejder systematisk med at skabe enkreativ, varieret, motiverende og fysisk aktiverendehistorieformidling. Skolerne tager fat i det nære lokalsamfund ogde lokalhistoriske elementer og kobler det til verden ogverdenshistorien.
Dragør Skole, St. Magleby Skole og Nordstrandskolen formår atskabe en skoledag, hvor elevernes aktivitet er væsentlig højere endlærernes, som det var ønsket i folkeskolereformen. Der arbejdesligeledes på en meningsfuld måde med at inddrage eksterne aktører iden åbne skole.
Men først og sidst skaber skolerne i Dragør skoledage, someleverne ikke glemmer!

Publikumsprisen
Skolesamarbejdet i Nord har for tredje år i træk formåetat få hele lokalområdet til at støtte op om netop deresudviklingsforløb. De vinder igen publikumsprisen for derespassionerede engagement.
Publikumsprisen findes på DM i skoleudviklings Facebook-side, ogvinderen er det udviklingsforløb, som får flest delinger oglikes-eller helt præcist: Delinger gange linkes.
Skolesamarbejdet i Nord fik 159 delinger og 163 likes til opslagetom deres samarbejde mellem folkeskoler, ungdomsskole.UU-vejledning, erhvervsskoler og virksomheder om at give elevernekonkret viden om uddannelse og jobmuligheder.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Jeg er taknemmelig, stolt og ydmyg. Nu skal vi til at føre det arbejdsprogram ud i livet, som landsmødet lige har vedtaget. Et af mine fokuspunkter bliver blandt andet antallet af børn i klasserne. Mange forældre til børn i folkeskolen synes, at mere end 25 elever i en klasse er for mange. Det er jeg enig i, og det handler om økonomi og kvalitet i hverdagen", siger Skole og Forældres nye landsformand, Rasmus Edelberg. Han blev lørdag valgt med et klart flertal på Skole og Forældres landsmøde i Nyborg.

Rasmus Edelberg er far til to og sidder i sidder i skolebestyrelsen på deres folkeskole på Frederiksberg. Han afløser Mette With Hagensen, der har stået i spidsen for skolebestyrelsernes organisation i seks år.

"Jeg kan arbejde solen sort for folkeskolen"

På landsmødet kårede Skole og Forældre også vinderen af DM i Skoleudvikling. 

"Lagoniskolen viser, hvordan man laver god understøttende undervisning", lød det i motivationen fra den afgående landsformand Mette With Hagensen. "Vinderforløbet skaber positive trivselsoplevelser for børnene, så de finder deres egne styrker både personligt og i relationen med de andre børn".

Lagoniskolens udviklingsprojekt hedder KaBiMe, der står for Karakterstyrker, Mindfulness og Bevægelse.  Alle skolens klasser arbejder  med KaMiBe to-tre gange om ugen i den understøttende undervisning, og KaMiBe er blevet en slags fag på linje med skolens andre fag. Skolen oplever effekt på elevernes trivsel, motivation, optimisme, omstillingsparathed, nærvær, læringsparathed, relationer, læring, fællesskab og inklusion. 

Powered by Labrador CMS