Anmeldelse

Plads til os alle

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Denne serie skildrer arbejderbevægelsens historie i dens mange facetter og kommer således vidt omkring de forhold, som oplagt kan diskuteres i fagene samfundsfag og historie i folkeskolens ældste klasser.

Serien strækker sig over otte afsnit, der hver beskæftiger sig med et overordnet tema og giver en grundig og inspirerende indføring i de forhold, som den danske arbejderklasse har måttet sande siden den spirende industrialisering i den sidste del af 1800-tallet. Emnerne er lødige, men uden overraskelser. Som titlen antyder, er fokus lagt på den arbejdende klasses sociale, økonomiske og politiske misere, som på anskuelig vis skildres via personlige beretninger, arkivfilm, fotos og avisklip. Emnerne er snævert forbundne, men kan følges uafhængigt af hinanden. Eksempelvis ses den processuelle urbanisering i lyset af de klassebestemte og for arbejderklassen lidet inspirerende bolig- og sundhedsforhold, ligesom der gives et klart billede af brugen af børnearbejde, den gryende arbejder- og fagbevægelse samt udviklingen mod vor tids velfærdssamfund.

Serien har høj fagfaglig værdi, og den er overordnet ganske fint formidlet, men den giver også anledning til at diskutere kildekritik, idet det politiske perspektiv ikke alle steder synes neutralt formidlet. Flere steder præger David mod Goliat-tanken retorikken, og den socialdemokratiske tanke fremstår som noget nær heroisk i forhold til den borgerlige kurs.