Debat

Politisk afklaring

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Svar til Reinhard Werner, Folkeskolen nummer 34: En valgkamp kan give politisk afklaring. Men jeg håber ikke, at en politisk afklaring bliver af den karakter, som du tilsyneladende ønsker, Reinhard. To næsten lige store dele af medlemmerne har givet udtryk for vidt forskellige opfattelser af samme overenskomstresultat. Det vil på ingen måde gavne foreningen, hvis dit ønske om et politisk 'opgør' medfører endnu større splittelse. Foreningen befinder sig i en uhyre vanskelig situation, og en medlemsskare delt på denne måde er det svagest tænkelige udgangspunkt for implementering af den overenskomst, som alle respekterer er vedtaget. Jo, Reinhard, der er behov for politisk afklaring. Men det skal være en afklaring, der dels bygger på respekt for hinandens synspunkter, dels bygger på vilje til at finde en vej, hvor der kan samarbejdes. Medlemmernes stillingtagen til overenskomsten er udtryk for deres opfattelse af den politiske virkelighed. En opfattelse, vi - som foreningspolitikere - ikke kan lave et opgør om, men er nødt til at have som udgangspunkt for vores politiske beslutninger. Det bliver en vanskelig opgave.

Jeg kandiderer til næstformandsvalget, fordi den nuværende ledelse efter min opfattelse ikke har den politiske styrke, som skal til for at søge denne vej. Jeg tror heller ikke, at den løsningsmodel, der nu foreligger for formandkandidater, vil kunne samle bredt. Når jeg alligevel stemte for Anders Bondo, var det, fordi jeg ville markere, at der er behov for ændringer. Det gav jeg klart udtryk for i hovedstyrelsen inden indstillingen af kandidater. Og jeg finder det ikke reelt at stemme blankt i en sådan situation.

Mine fagpolitiske holdninger er uændrede. Og jeg er enig i, at jeg har et væsentligt medansvar for, at foreningen kom i en position, der gav os mulighed for at opnå et aftaleresultat. Men jeg respekterede medlemmernes første nej og fandt ikke, at der i anden omgang var de nødvendige forbedringer på forberedelsestid og fastholdelse af ressourcer, som jeg havde stillet som forudsætninger under den forudgående mandatgivning. Hovedstyrelsens flertal var af en anden opfattelse. Og jeg fremhævede, at vi dermed fik en urafstemning på et tidspunkt, hvor det - på grund af sommerferien - ikke ville være muligt at gennemføre en effektiv konflikt.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Jeg er ikke i kamp med mig selv om mine vurderinger. Det må snarere være dig, Reinhard. For et lille års tid siden hørte jeg dig give en sønderlemmende kritik af formanden. Nu har du den diamentralt modsatte opfattelse.

Uanset hvem der bliver formand, så ved jeg, at jeg vil kunne medvirke til at give ledelsen den styrke, som skal til for at føre foreningen igennem de næste svære år. Og jeg ser gerne en valgkamp på næstformandsposten. En valgkamp, der bygger på politiske afklaringer af, hvordan vi kan styrke foreningens ledelse. Til gavn for medlemmerne - og også gerne til gavn for dig, Reinhard.

Stig Andersen

formand for Fagligt Udvalg, næstformandskandidat

Powered by Labrador CMS