Stuk afholder tre temaforløb målrettet fremmedsprogslærere i den kommende tid. Tilmeldingsfristen er 22. april
Stuk afholder tre temaforløb målrettet fremmedsprogslærere i den kommende tid. Tilmeldingsfristen er 22. april

Tysklærer: Sådan understøtter jeg mine ordblinde elever

Mette Hansen har undervist ordblinde elever i tysk i 17 år. For hende handler undervisningen i høj grad om at give eleverne troen på, at de kan tysk og gøre undervisningen overskuelig. Du kan høre om Mette Hansens erfaringer til et kommende temaforløb om ordblinde elever i tysk.

Publiceret Senest opdateret

I løbet af foråret kan tysk-, fransk- og engelsklærere blive klogere på, hvordan de bedst kan hjælpe deres ordblinde elever. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) afholder nemlig en række online temaforløb for de enkelte fag, hvor erfarne lærere og konsulenter fortæller om strategier og hjælpemidler til ordblinde elever.

Temaforløb: Ordblindhed i fremmedsprogene

I foråret afholder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) en række temaforløb om ordblindhed i fremmedsprogsfagene.

Alle forløbene er online og målgruppen er fremmedsprogslærere på alle klassetrin, ordblindelærere og læsevejledere samt kommunale læsekonsulenter.

Du kan læse mere og tilmelde dig temaforløbet om ordblindhed og tysk her:

Temaforløb om ordblindhed og fremmedsprogsfaget tysk

Der er tilmeldingsfrist fredag den 22. april.

Fransk og engelsklærere har også mulighed for at deltage i et temaforløb om deres fag. Link til arrangementerne findes her:

Temaforløb om ordblindhed og fremmesprogsfaget fransk

Temaforløb om ordblindhed og fremmesprogsfaget engelskTil temaforløbet i tysk er Mette Hansen en af oplægsholderne. Hun har undervist ordblinde elever i tysk på Vrigsted Efterskole i Hedensted Kommune i 17 år.

”Når jeg får nye elever, er mange af dem nervøse og bange for at tale tysk. De ser slet ikke sig selv som tysktalende. Derfor bruger jeg meget tid i min undervisning på at give eleverne selvtillid og en tro på, at det kan de godt”, siger hun.

Mette Hansen lægger desuden stor vægt på, at undervisningen skal være struktureret.

Nogle gange kan det være svært at lave lektier, fordi de ikke kan huske, hvad de skal. Her hjælper det rigtig meget, at de kan se en kort video, hvor jeg gennemgår materialet

Lærer Mette Hansen

”Jeg gør rigtig meget brug af stilladsering, når jeg underviser. Blandt andet sørger jeg for, at eleverne har tydelige læse- og skriveguides, når vi arbejder med tyske tekster. Vi arbejder også meget med chunks og skriveprocesser, hvor eleverne bruger teksterne til at skrive nye sætninger”, siger hun.

”I forhold til afgangsprøverne bruger jeg også rigtig meget tid på at lære eleverne at genkende opgaverne og strukturere deres tid. Der er en del træning for prøvens skyld, hvilket er ærgerligt, men når jeg har så kort tid med eleverne, er der ikke meget andet at gøre”.

Alt undervisningsmateriale skal også være digitalt

Når Mette Hansen skal pege på en af de væsentligste forskelle, man kan gøre for ordblinde elever, nævner hun, at undervisningsmaterialerne skal være tilgængelige for eleverne med læsevanskeligheder.

”Uanset fag skal eleven have digital adgang til de samme materialer som alle andre i klassen. Ellers er det unfair. Vi har desværre en del elever, der har oplevet det modsatte”, siger hun.

Af og til hører Mette Hansen fra lærere, der synes det er et stort arbejde at gøre undervisningsmaterialerne digitale.

”Men når man har scannet materialerne én gang, behøver man ikke at gøre det igen. Derudover er vi også et helt andet sted i dag end for ti år siden. Rigtig meget materiale er allerede tilgængeligt online”, siger hun.

”Som lærer synes jeg også, at man med fordel kan tænke i at lade alle elever bruge de samme hjælpeværktøjer som de ordblinde elever. Jeg tror, at alle elever ville kunne få nytte af dem. Især i et fag som tysk, der sjældent er deres yndlingsfag”.

Mette Hansen peger også på, at det kan være rart for de ordblinde elever, at de ikke skiller sig ud, hvis alle andre i klassen også læser deres tekster digitalt og bruger de samme værktøjer.

”Ordblinde elever kan godt føle sig meget sårbare og anderledes, hvis de skal arbejde på en anden måde end resten af klassen”, siger hun.

Lektierne bliver optaget på video

For Mette Hansen er videoer og små lydoptagelser også en stor hjælp i undervisningen til hendes ordblinde elever.

”Mange af de elever, som jeg underviser, har en meget lav selvtillid. De tror ikke på, at de kan tale tysk. Men her kan videoerne hjælpe dem med at opdage, at det kan de faktisk godt. Her kan de lige pludselig se sig selv som tysktalende”, siger hun.

Mette Hansen bruger også videoerne, når hun skal give eleverne lektier for: Her optager hun sig selv fortælle eleverne, hvad de skal lave til næste undervisningstime.

”Nogle gange kan det være svært at lave lektier, fordi de ikke kan huske, hvad de skal. Her hjælper det rigtig meget, at de kan se en kort video, hvor jeg gennemgår materialet”.

Du kan høre mere om Mette Hansens undervisning til Stuks's temaforløb om ordblinde elever.

Temaforløbet er online og foregår over tre dage: Den 28. april, 18. maj og 1. juni. Alle gangene starter mødet klokken 14.00 og slutter klokken 16.00 (rettet 28/3, red.)

Der er tilmeldingsfrist fredag den 22. april.

Læs mere om temaforløbet her:
Temaforløb om ordblindhed og fremmedsprogsfaget tysk

Powered by Labrador CMS