Debat

For at du kan oprette indlæg i debatten kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   26

Nu er det nok

Der er gået 4 år, og vi taler stadig om strejke eller lockout, som muligheden for at få ordentlige arbejdsvilkår. Hvorfor kan man ikke bare aftale, at det skal lærere selvfølgelig også have.

0   24

Der skal to til tango

0   3

"Den mest franske blandt danskere............"

For 10-12 år siden blev der i den danske befolkning målt på, i hvor høj grad den besad interkulturelle kompetencer. Danskerne var åbenbart - dengang- dårlige til at indgå i fordomsfri dialog med andre kulturer og i det hele taget forstå andre kulturer.

0   1

Lokal læseplan (fagudvalg 3)

Vores lokale læseplan blev til i vores genopståede fagudvalg. Et arbejde vi udførte med stor begejstring - det var nemlig os selv, der havde ønsket en forandring.

0   3

Madtrends

Hvad skal vi med det i madkundskab?

0   5

Rousseau i den pædagogiske praksis

Menneskets hjerne er så vidunderlig og kompleks, og det ser ud til at lærerprocesser foregår og forløber helt af sig selv. Men lærerens rolle er at tilrettelægge og stimulere elevernes læring og udvikling. Man kan forestille sig eleven som en plante der vokser til at blive et træ. Det kræver den rigtige nærig og mængde vanding, før den lille plante kan vokse sig stor af sig selv. Men ikke alle planter skal bruge samme slags næring og ej samme mængde. Her må vækstforholdene tilpasses de særlige behov.

0   5

Den grimme ælling udvist af Danmark

Syddansk Universitet i Odense har iværksat flere værdifulde, skønlitterære forskningsprojekter- i december en international H.C. Andersenkonference med titlen "H.C. Andersen and the Community". Da jeg mødte op til konferencen, mødte der mig en overraskelse.

3   4

Er fransk i 5. klasse spild af tid?

Dette indlæg handler om, hvorvidt det er spild af tid kun at have en lektion i fransk på 5. klassetrin.

0   5

Når kammertonen rammer plet

Selv den meste arge kulturradikale må overgive sig, når hittet kommer på.

0   5

Et overdimensioneret fokus på læring hæmmer børns læring

Læring som et ensidigt fokus synes at vippe andre væsentlige områder af pinden. Børn og unge skal lære mere og det skal gå hurtigere, men dette snævre fokus på læring kan resultere i at hæmme den faktiske læring.

0   40

Et opråb til en sovende nation!

Et opråb til handling, således at lærerne kan gennemføre fair forhandlinger, og vi undgår en gentagelse af historien fra 2013.

0   2

Hvad er i grunden 'grunden' i lærernes grunduddannelse?

Lærernes grunduddannelse handler om at bane veje for, at unge aspiranter kan blive lærere. At være lærer er at vide, hvad pædagogik er. Lærernes grunduddannelse bør derfor være en grundlæggende pædagogisk uddannelse.

0   6

Dansk som andetsprog på læreruddannelsen – nedlagt og genopstået

For et par år siden forsvandt linjefaget dansk som andetsprog fra læreruddannelsens fagrække. I stedet for blev der oprettet et fagområde ’Undervisning af tosprogede elever’ som en del af det pædagogiske fag. Alle studerende, som uddannes i dag, gennemgår dermed et obligatorisk modul om, hvordan dansk som andetsprog bliver en del af deres fagundervisning.

0   21

Matematik er cool

Det er langt fra altid at eleverne får fornemmelsen af, at de kan anvende matematik til noget som helst uden for skolen, og det må vi gøre noget ved!

0   10

Er bacheloropgaven gået i hundene?

Alt for få lærerstuderende skriver bacheloropgaver i dansk. Det skader udviklingen af faget i skolen og svækker forbindelsen mellem dansk i folkeskolen og i læreruddannelsen.

0   16

De besværlige elever

Elever, forældre og lærere bliver syge af at at disrupte KL og Moderniseringsstyrelsens metaplaner.

0   5

Hvordan er vejret idag ?

Nu er der grøde i vejret. Skærp elevernes opmærksomhed på det. Den ene dag er det gråvejr, den næste dag strålende sol. Temperaturen svinger, varme og kulde skifter hele tiden. Prøv at lade børnene registrere og beskrive det.

0   43

Lærerne kan ikke løfte folkeskolen alene

I øjeblikket lægger KL og Danmarks Lærerforening arm om lærernes arbejdstid. Som lærer er der ingen tvivl om, hvad jeg ønsker, der kommer ud af overenskomstforhandlingerne. Men vi skal stadig huske, at mere forberedelse og bedre undervisning ikke nødvendigvis er lig med mere læring. Der skal nemlig to til tango.

0   11

Sammenhængskræft

Det er så forstemmende at se, hvordan reformskabelonen har fået de negative aspekter til at spille sammen. Der er brug for en kur, der kan reformere reformen.