Anmeldelse

Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder

Læsevanskeligheder ingen (uoverstigelig) hindring

Lektiologi - hvad er det? Ja, det er en tankegang, der kan hjælpe skriftsvage elever videre, faktisk helt til en ungdomsuddannelse.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ved første øjekast undrer man sig i den grad over begrebet "lektiologisk pædagogik" - ganske enkelt fordi dette ikke er et gængs og almindeligt begreb inden for den litteratur og viden om skriftsprogsvanskeligheder, som lærere almindeligvis kender i folkeskolen. At det ikke er almindeligt, skal ikke afholde en fra at se nærmere på indholdet i den forholdsvis store (508 sider) grundbog.

Fakta:

Titel: Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder

Pris: 525

Sider: 508

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Bogens egen definition på begrebet lyder: ”Den lektiologiske pædagogik er som al anden pædagogik defineret ved sine mål, midler, sammenhænge og forhindringer i relation til udvikling af værdier, viden og kunnen hos den enkelte. Men det specielle ved den lektiologiske pædagogik er, at det ikke er viden og kunnen inden for det faglige, som er målet for udvikling, men derimod viden og kunnen inden for metoder til at nå de faglige mål”.

Definitionen er ret interessant og forklarer hele grundbogens omdrejningspunkt, som er principper for dialog og strategiafprøvning, der kan gøre, at elever med udfordringer på skriftsprogsområdet får de tilstrækkelige kompetencer, som gør dem i stand til at gennemføre for eksempel en ungdomsuddannelse.

Grundbogen formår ret godt at gengive og give overblik over indholdet blandt andet på grund af den udførlige indholdsfortegnelse, der leder læseren ret godt gennem det faglige indhold.

På helt klassisk vis er grundbogen inddelt i hovedområder: "Lektiologiens teoretiske fundament", "Udredning for dysleksi", "Udvikling af uddannelseskompetence", "Læse- og skriveteknologi og dens anvendelse", "Vejledning og strategiudvikling" og endelig "Skriftsprogsvanskeligheder og inklusion". Det sidste kapitel er i den grad interessant at læse, fordi det netop peger direkte ind i en tematisk udfordring, som mange lærere i dag kender fra deres skolehverdag – nemlig hvor og på hvilken måde en lærer kan inkludere elever med skriftsprogsvanskeligheder. Det lykkes ret godt – og bogen er i den grad anbefalelsesværdig – også selvom man er nødt til at læse hele bogen for at være mest loyal over for det nye og interessante i denne udgivelse, der kan hjælpe børn og unge videre.