Forskning

Langt flere børn er stressede og deprimerede

Stress, depressioner, spiseforstyrrelser og andre former for mistrivsel. Forskerne er enige om, at der er mange pressede skoleelever i dagens Danmark. Spørgsmålet er, om det kan hjælpe at arbejde med børnenes modstandskraft.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folkeskolen Forskning har talt med seks danske forskere om børns trivsel. Der forskes i øjeblikket flere steder i, om arbejde med robusthed og resiliens i skolen kan være en hjælp for eleverne. Den forskning ser vi nærmere på i dette tema. Forskerne er ikke alle enige om, hvorvidt det er vejen frem, men en ting er de enige om: Danske skolebørn er pressede. Af kravene fra skolen - karakterer, test, uddannelsesvalg med adgangskrav - af sociale medier, hvor man skal være på og se ud 24 timer i døgnet. Nogle af forskerne mener også, at børnene fra starten er blevet mindre modstandsdygtige efter en opvækst i daginstitutioner med dårlige normeringer og med forældre, der ikke har fået stillet kærlige krav til dem.

Statistikkerne taler et tydeligt sprog. En rapport fra Center for Skoleforskning konkluderede sidste sommer, at næsten hver fjerde barn i folkeskolen mistrives i en grad, så de har behov for særlig støtte. Her var tale om adfærdsproblemer, indlæringsvanskeligheder, ADHD og syns- og høreproblemer. Langt de fleste var drenge.

Læs mere

Rapporten "Børn og unges mentale helbred"

Powered by Labrador CMS