Forskning

Forskere: Der er didaktik i bevægelse

I Imoow-projektet tror forskerne på, at der altid er et samspil mellem krop og hjerne. Derfor kortlægger de nu, hvilke fysiske aktiviteter der bedst fremmer børns læring i skolen.

Publiceret
Det er godt at bevæge sig som her i idræt på Lisbjergskolen, for motion stimulerer hjernen. Men skal der være fagfaglig læring i det, er der brug for en særlig bevægelsesdidaktik, mener forskerne i projekt Imoow.

BEVÆGELSE OG DIDAKTIK

I Imoow-projektet fokuserer forskerne på at udvikle nye metodertil bevægelse og didaktik. Ph.d.-studerende Kasper Lasthein Madsengiver her nogle eksempler på bevægelse, der understøtterindlæringen:

• Mime forholdsord i dansk: over, under, på … bordet.

• Mime engelske verber: to jump, to run …

• Dramatisere begreberne setup og payoff i et forløb om kortfilmi dansk. Eleverne udvikler og spiller små scener, hvor der laves etsetup, som senere afsløres i et payoff.

• Eleverne i indskolingen arbejder med at gestikulere - hvervokal får tilknyttet en gestikulation.

• Eleverne sanser materialers varmeledningsevne med hænderne ifysik, for eksempel ved at mærke på cykelstyr udenfor; de er kolde,fordi jern leder på en bestemt måde.

• Lege/imitere andelsbevægelsen, hvor elever skal samarbejde omat transportere »mælk i junger« fra gården til mejeriet. Her er derfokus på vigtigheden af at samarbejde.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Motion og bevægelse skal varetages af alle pædagogiske medarbejdere, derfor er der behov for udvikling af en særlig bevægelsesdidaktik«.

Ph.d.-studerende Kasper Lasthein Madsen er i gang med at forklare om forskningsprojektet Imoow. Han er en ud af seks forskere fra blandt andet Via University College, Syddansk Universitet og Norges Idrettshøgskole, som skal finde formlen på, hvordan bevægelse kan understøtte fagligheden i skolen. Det handler altså ikke bare om at få pulsen op eller lave brainbreaks i form af englehop - der skal didaktik i bevægelsen.

De tidlige erfaringer med implementering af skolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse i skolen viser, at det er vanskeligt at gøre bevægelse meningsfuldt for både elever og lærere. Udfordringen er, at aktiviteterne med bevægelse skal spille sammen med både fagets kompetencemål og elevernes læring, og det kræver andre didaktiske overvejelser end dem, almen og fagdidaktisk viden kan bibringe.

»Netop ordet brainbreaks giver ikke så megen mening i projektet, for det handler altid om at have hjernen med i alt, hvad man foretager sig, når man skal understøtte læring«, siger Kasper Lasthein Madsen og forklarer, at brainbreaks er et udtryk for en dualistisk tankegang, hvor kroppen »er adskilt« fra hjernen i læringen.

Hjernen har godt af motion

I Imoow-projektet tror forskerne på, at der altid er et samspil mellem krop og hjerne. Det handler ikke om fine fornemmelser for, hvad der er god eller dårlig motion, for bevægelse i sig selv kan være godt nok.

»Men man kan sige, at vi deler det op, så vi har bevægelse, der understøtter det fagfaglige, og så har vi andre former for bevægelse eller motion, der sagtens blot kan handle om at få pulsen op. Men bevægelse, hvor det minder om selskabslege, går vi uden om«, siger Kasper Lasthein Madsen.

»Det er fint at lave et break i dansktimen og gå ud og sjippe i ti minutter. For vi ved, at når vi gør det, så kommer pulsen op, og vi laver koordinative bevægelser, og det øger blodgennemstrømningen og neuroplasticiteten i hjernen, som gør, at man lettere kan lære - man får simpelthen tændt glødepæren i hjernen«, siger Kasper Lasthein Madsen.

Bevægelse skal give mening 

Bevægelse kan understøtte læring

Men når en lærer i dansktimen vil lære eleverne forholdsord som på, over og imod ved at lave bevægelser, skal bevægelsen understøtte det fagfaglige.

»Så er det noget med, at eleverne helt konkret går over en sø, og søen på gulvet kan så være en elev. Det kan også være performativ læsning, så kan man kropsliggøre det, for eksempel en personkarakteristik i 9. klasse. En person, der er ond og tænker på penge, så kan du omsætte det til en måde at handle på, altså dramatisere det. Det vil så kræve dybdelæsning for at få en grundlæggende forståelse af, hvordan disse mennesker agerer, hvordan er magtstrukturerne«, siger Kasper Lasthein Madsen.

Hans erfaring er, at mange lærere føler, at de sætter sig »mellem to stole«, når bevægelse er fortænkt i forhold til læring - for eksempel når eleverne blot bevæger sig rundt i lokalet og slår emner op i forskellige bøger.

Et godt eksempel på en fysisk aktivitet, der understøtter læring, er en leg, som nogle lærere udviklede sammen med Kasper Lasthein Madsen. Legen handler om stavnsbåndet, som eleverne skal lære om i historie.

»Hvordan forklarer man eleverne, hvad stavnsbåndet er? Det er meget abstrakt. Vi delte eleverne op i fire grupper af fæstebønder, så var der fire herremænd med hver deres gård. Eleverne måtte gerne komme fra den ene gård til den anden, men de skulle hoppe på et ben fra den ene gård eller herremand til den anden. De talte om, at herremanden havde det nemt, mens de måtte hinke rundt. Jeg er sikker på, at de aldrig glemmer, hvad stavnsbåndets betydning er«, siger Kasper Lasthein Madsen.

Anmeldelse: Når hjernen ikke længere er hovedsagen