”Der er fortsat alarmerende mange autistiske børn, som ikke kan komme i skole, fordi de mistrives”, konstaterer Brian Andersen, formand for Autismeforeningen.

Mindst 558 elever med autisme magter ikke at gå i skole lige nu

Tæt på halvdelen af de forældre, som har besvaret årets inklusionsundersøgelse fra Autismeforeningen, har ufrivilligt skolefravær lige nu. Der er brug for politisk handling, så autistiske elever kan få den rette støtte tidligt, siger foreningens formand.

Publiceret Senest opdateret

Når autistiske børn er i de forkerte rammer i skolen og ikke får den rette støtte, fører det ofte til alvorlig mistrivsel og ufrivilligt skolefravær, hvor barnet ikke kan komme i skole i mange uger, måneder og år.

I Autismeforeningens nye inklusionsundersøgelse 2023 svarer 45 procent, at deres barn har ufrivilligt skolefravær lige nu. Med 1.241 besvarelser svarer det til 558 elever. Og 16 procent af dem har været væk fra skolen i mere end et år Altså 90 elever.

I 2022 svarede 49 procent, at deres barn havde ufrivilligt fravær, og i 2021 var tallet også på 45 procent. Det ligger altså rimelig stabilt på, at lige under halvdelen af børnene har skolefravær.

”Tallene bekræfter det, vi allerede kan se og høre fra familierne. Der er fortsat alarmerende mange autistiske børn, som ikke kan komme i skole, fordi de mistrives. Børn, som har gjort alt, hvad de kunne for at blive i skolen, men som ikke kan mere”, siger Brian Andersen i en pressemeddelelse. Han er formand for Autismeforeningen.

Børnene risikerer at blive tabt helt, hvis der ikke gøres noget.

”Det er utrolig svært for børn i stor mistrivsel at komme tilbage i skole, og det kræver stor viden om autisme hos de fagfolk, der skal støtte dem”, sige han.

Børnene må typisk vente på støtte

Generelt mangler der adgang til den rette støtte og autismeviden i skolerne, og især i almenklasser. I undersøgelsen svarer 77 procent således, at deres barn i almenklasse ikke får den støtte, det har behov for, mod kun 27 procent i specialskoler.

Samtidig har kun 37 procent af familierne oplevet, at deres barn fik støtte i skolen inden for et år, fra de henvendte sig med udfordringer til skolen. Derimod har 42 procent ventet mere end et år på støtteindsatser.

”Vi ved, at det for autistiske børn er afgørende, at de kan få den rette pædagogiske støtte tidligt, så de kan undgå at komme i alvorlig mistrivsel. Men undersøgelsen viser, at det halter i især folkeskolen, hvor mange må gå længe uden hjælp. Der skal derfor sættes ind med politisk handling, så børnene sikres forebyggende indsatser og støtte tidligt, og at skolerne får bedre viden om autisme og muligheder for at hjælpe de børn, som har brug for det”, siger Brian Andersen.

Andre resultater

Lang ventetid på psykiatrisk udredning

Inklusionsundersøgelsen viser, at knap 66 procent af respondenternes børn har ventet to år eller mere på en psykiatrisk udredning. Tallet i 2022 var 67 procent. Blot 17 procent er blevet udredt indenfor et år.

Samarbejde med skolen

64 procent af forældrene oplever et godt eller et meget godt samarbejde med deres barns skole. Det ligger på niveau med 2022.

Samarbejdet med PPR halter

46 procent svarer, at samarbejdet med PPR er dårligt eller meget dårligt. Knap 57 procent mener, at der mangler autismespecifik viden hos PPR.

Mobning og stressede børn

17 procent oplyser, at deres barn udsættes for mobning i skolen. Der ses en klar overvægt af psykisk mobning. At barnet stresses i skolen og afreagerer derhjemme, oplever knap 68 procent. 43 procent af forældrene svarer, at skolen imødekommer deres bekymringer, mod 36 procent siger nej. I kommentarfeltet tegner der sig et billede af, at hvis barnets adfærd ikke skiller sig ud i skolen, så mener skolen, at det må være et problem i hjemmet.

35 procent af forældrene i undersøgelsen oplever, at skolen lægger vægt på at skabe rolige læringsmiljøer, mens 16 procent svarer, at skolen slet ikke tager hensyn til særlige behov. Otte procent siger, at deres barns skole slet ikke har fokus på aktivt at skabe rolige rammer for indlæring.

Kilde: Autismeforeningens Inklusionsundersøgelse 2023

Skoletilbuddet skal passe til barnet

Konsekvenserne af mistrivsel og ufrivilligt skolefravær hos autistiske børn er blandt andet, at mange børn får angst, stress og depressioner. Det kan ramme hele deres skoletid og dermed deres muligheder for at få en uddannelse og for at komme i beskæftigelse.

”Autistiske børn skal sikres et skoletilbud, som passer til dem, og hvor de kan få den rette støtte, så de har de bedste muligheder for læring, trivsel og udvikling både socialt og fagligt”, anbefaler formand Brian Andersen.

Ingen eftervirkninger efter nedlukningen

I både 2021 og 2022 undersøgte Autismeforeningen trivslen efter skolenedlukningen grundet covid-19. I år har foreningen undersøgt, om covid-19 fortsat har indflydelse på barnets skoledag og trivsel.

Langt de fleste kommentarer fra forældrene handler om, at barnets mistrivsel ikke skyldes selve nedlukningen, men andre faktorer såsom skoleskift, manglende støtte og lange ventetider på både psykiatrisk udredning og relevant støtte.

Forældrene peger også på manglende faglig viden om autisme hos de fagfolk, der møder børnene og på generelle udfordringer i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Undersøgelsen giver en indikation

 Inklusionsundersøgelsen 2023 har 1.241 besvarelser fra forældre til autistiske børn i skolealderen.

Da undersøgelsen sendes ud via Autismeforeningens nyhedsbrev til medlemmerne og foreningens Facebookside, er det ikke muligt at vide, hvem der har besvaret spørgeskemaet. Foreningen er dog ikke i tvivl om, at undersøgelsen giver en indikation på, hvor stor en udfordring ufrivilligt skolefravær er, og om der er indikatorer på, at antallet af børn med ufrivilligt skolefravær er stigende, stabilt eller faldende.

Autismeforeningen har siden 2016 taget temperaturen på, hvordan det står til med autistiske børns trivsel i skolen. Hvert år har over 1.000 forældre besvaret spørgeskemaet.

Mandag den 14. august 2023 kl. 9.49:

Det er i overskriften præciseret, at det ikke er elevernes valg at blive hjemme fra skole - de er ikke i stand til at komme i skole.