Knap 300 delegerede fra lærerkredse over hele landet foruden Grønland og Sydslesvig holder tirsdag og onsdag kongres i kongressalen på Tivoli Congress Center i København.
Knap 300 delegerede fra lærerkredse over hele landet foruden Grønland og Sydslesvig holder tirsdag og onsdag kongres i kongressalen på Tivoli Congress Center i København.

Lærerkongres i dag om inklusion og rammerne for et godt arbejdsliv

Tirsdag eftermiddag og onsdag er der ordinær kongres i Danmarks Lærerforening, hvor de delegerede blandt meget andet skal tage stilling til, om der fremover kun skal være kongres hvert andet år. Følg kongressen på folkeskolen.dk.

Publiceret Senest opdateret

De mangelfulde rammer og vilkår for inklusion er en af de største udfordringer i folkeskolen, hedder det som indledning til det bud på Lærerforeningens fortsatte arbejde med inklusion, som 300 lærerdelegerede skal diskutere, når foreningen holder kongres i dag og i morgen.

Før kongressen har DLF udarbejdet et inspirationsmateriale til det lokale samarbejde om de væsentlige faktorer, der skal til for at skabe en skole for alle elever. En skole der både sikrer elevernes ret til undervisning og tilgodeser lærernes mulighed for at lykkes med en undervisning, der når den enkelte og fællesskabet.

Men hvad kan man derudover gøre ved, at resurser, rammer og ambitioner hænger ikke sammen - det er det, kongressen skal diskutere.

Det andet store dagsordenpunkt på kongressen er rammer og vilkår for det gode arbejdsliv, herunder arbejdet med at implementere arbejdstidsaftalen A20 og sikre professionen indflydelse på lærernes arbejdsvilkår.

På dagsordenen står desuden forslag fra delegerede om bl.a. fremover kun at holde ordinær kongres hvert andet år og om et nyt valgsystem for hovedstyrelsen.

Begge vedtægtsændringsforslag kræver to tredjedeles flesrtal, hvis de skal blive til virkelighed.

Følg kongressen på folkeskolen.dk fra kl. 14.15.

Powered by Labrador CMS