fsgratis
Formand Gordon Ørskov Madsen argumenterede for at halvere antallet af ordinære kongresser i DLF, men forslaget blev ikke vedtaget.

Nyt nej til færre kongresser i DLF

Et forslag om at sløjfe hver anden kongres blev onsdag eftermiddag forkastet efter grundig debat på trods af støtte fra flere hovedstyrelsesmedlemmer og formand Gordon Ørskov Madsen.

Publiceret Senest opdateret

Aalborg Lærerforening, Odense Lærerforening, Lærerkredsen Faxe Vordingborg og Silkeborg Lærerforening havde i år et forslag til ændring af Danmarks Lærerforening vedtægter om fremover kun at afholde kongres hvert andet år.

Resurserne, som herved kunne spares, skulle i stedet bruges til andre initiativer til at styrke medlemsdemokratiet.

”Resurserne kan anvendes bedre, for eksempel på det uformelle demokrati, som kan noget andet, end det vi kan her i kongressalen”, sagde Karsten Lynge Simonsen fra Aalborg Lærerforening, da han fremlagde forslaget på kongressen.

”Det kan blandt andet skabe tættere kontakt til medlemmerne, sådan som vi konkret har gjort gennem arbejdet med vores arbejdstidsaftale, hvor vi har fået mere mangfoldighed i responsen gennem inddragende processer”.

Forslagsstillerne havde i deres oplæg skønnet, at prisen på en 2-dages kongres kunne være 3,7 mio. kroner.

Hovedstyrelsens opbakning hjalp ikke

Flere delegerede bakkede op om argumenterne, herunder flere hovedstyrelsesmedlemmer og formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen, som argumenterede for, at foreningen har behov for at styrke arbejdspladsniveauet og komme tæt på medlemmerne.

”Det sker ikke på kongressen. Det skal ske på andre måder. Og vi må frigøre energi til at skabe de måder. Lige nu er vi i fare for at skræve længere end bukserne kan holde. Så jeg anbefaler på det kraftigste et ja”.

Derimod var repræsentanter for Lærerstuderendes Landskreds imod, ligesom flere ’almindelige’ delegerede.

Det mest gennemgående argument imod var, at det ville skade medlemsdemokratiet, ligesom flere afviste at økonomiske hensyn måtte spille ind.

”Demokrati koster,” som Kasper Rosenberg Mortensen fra Ballerup Lærerforening sagde.

Da der var tale om en vedtægtsændring, krævede forslaget to tredjedels flertal for at blive stemt igennem, og det var der ikke, da forslaget efter en god times debat kom til afstemning.

Så der vil fortsat være kongres i DLF hvert år.

Powered by Labrador CMS