Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Nu har Undervisningsministeriet en whistleblowerordning

Alle statslige arbejdspladser skulle senest i går have en whistleblowerordning, og det betyder, at Undervisningsministeriets ansatte og faste samarbejdspartnere fra i går har kunnet ringe anonymt for at anmelde forhold som chikane eller svig.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En medarbejder med direkte reference til departementschefen tager telefonen, hvis nogen ringer på tlf. 21 33 26 85.  Her kan man indberette:

  • Strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv. 
  • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvalt-ningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven el. lign.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet el. lign.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane eller mobning.
  • Seksuel chikane, f.eks. enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Børne- og Undervisningsministeriets whistleblowerordning omfatter ministeriets departement, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Styrelsen for It og Læring, Dansk Center for Undervisningsmijø (DCUM) i Randers samt Sorø Akademi, der som eneste danske gymnasium hører direkte under ministeriet.

Læs mere

Uvm.dk: Ministeriets whistleblowerordning

Powered by Labrador CMS