Martin Appel Loft blev konstitueret skoleleder på Sønder­vangskolen i Viby ved Aarhus 3. november sidste år. Til sommer regner han med, at han skal tilbage til sin "egen" skole, Lisbjergskolen.

Skoleleder: Lærerne har brug for tillid, troværdighed og tryghed

Skoleleder Martin Appel Loft havde kun brug for få timers betænkningstid, før han sagde ja til at styre den skandaleramte Søndervangskolen i Aarhus igennem stormvejret og skabe et sundt arbejdsmiljø. ”Jeg stiller op, når der er brug for mine kompetencer”, forklarer den konstituerede skoleleder.

Publiceret

OM MARTIN APPEL LOFT

Konstitueret skoleleder på Søndervangskolen i Viby ved Aarhussiden 3. november 2021.

Skoleleder på Lisbjergskolen nord for Aarhus siden februar2017.

Skoleleder på Samsøgades Skole i Aarhus fra januar 2012 tilfebruar 2017.

Viceskoleleder på Gedved Skole ved Horsens fra juni 2007 tiljanuar 2012, herunder konstitueret skoleleder fra januar 2010 tiljuni 2011.

Lærer på Gammelgaardsskolen i Aabyhøj ved Aarhus fra august 1997til juni 2007.

Uddannet fra Aarhus Lærerseminarium i 1996.

Har en diplomuddannelse i ledelse fra Via University College iAarhus og har netop afleveret masterafhandling i offentlig ledelsepå Syddansk Universitet.

Slapper af ved at løbe tre gange om ugen, ved at træneU13-håndbolddrenge og ved at være sammen med familie og venner.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Udefra set må det være det vildeste job, Martin Appel Loft har påtaget sig. Han har overtaget styringen af den skandaleombruste Søndervangskolen i Viby ved Aarhus, hvor beskyldninger om snyd med afgangsprøver, snyd med klager over karakterer og snyd med tilfredshedsundersøgelser fik skoleleder Rani Hørlyck og viceskoleleder Martin Bernhard til at fratræde i slutningen af oktober sidste år.

En uge senere blev Martin Appel Loft sat ind som konstitueret skoleleder. Dermed rykkede han fra Lisbjergskolen nord for Aarhus til Søndervangskolen i byens sydlige del.

Den 48-årige skoleleder vidste, at det ville blive en krævende opgave, men på sin første arbejdsdag fik han noget at glæde sig over.

"Når man træder ind på Søndervangskolen, bliver man mødt af glade, velopdragne og nysgerrige børn, som spørger: 'Hvem er du? Nå, du skal ind på kontoret. Skal jeg hjælpe dig derhen?' Børnene er vant til at tage imod gæster", fortæller Martin Appel Loft om skolen, hvor ni ud af ti elever har en anden etnisk baggrund end dansk, og som gennem årene har været et tilløbsstykke, fordi det så ud til, at den gav elevernes faglige niveau et betydeligt løft.

Martin Appel Loft er varsom med at have meninger om, hvad der er sket på skolen. For ham har det fra dag ét handlet om at gribe de 50 pædagogiske medarbejdere.

"Det er ingen hemmelighed, at arbejdsmiljøet er presset. Det kan vi se i den arbejdspladsvurdering, som kom, en uge efter at jeg begyndte på skolen. Børn og unge-chefen i sydvest forberedte mig på, at nogle har det svært med det pres, de har været igennem, men det var ikke med navns nævnelse, for jeg skal gribe den samlede medarbejderflok".

Søndervangskolen: Arbejdspladsvurdering dokumenterer massiv utilfredshed blandt de ansatte

Sådan en skoleleder er jeg

Martin Appel Loft fik ikke lang betænkningstid, da forvaltningen bad ham om midlertidigt at overtage ledelsen af Søndervangskolen. Det var heller ikke nødvendigt.

"Jeg er opdraget hjemmefra og fra mine mange år i foreningslivet til at hjælpe, hvis andre synes, at jeg har de kompetencer, fællesskabet har brug for. Den forpligtelse har jeg med mig uanset hvad", uddyber Martin Appel Loft, som har været håndboldtræner i Brabrand IF siden 1993.

Hans kone var overbevist om, at han ville blive en gevinst for Søndervangskolen, og da han samtidig havde sikret sig, at Lisbjergskolen ville få tilført en leder fra en anden skole, sagde han ja til jobbet, samme aften som han var blevet spurgt om eftermiddagen.

"At jeg er professionelt omsorgsfuld, kender hun mest til fra afstand, men hun ved, at jeg er drevet af at lave god folkeskole. Mit arbejde er en livsstil, men det var alligevel vigtigt for mig at afstemme på hjemmefronten. Jeg har også været mindre hjemme, end jeg plejer. Det er så fint", siger Martin Appel Loft, som er far til fire børn mellem 15 og 21 år.

Det begynder at ligne en  normal arbejdsplads igen

Han fik at vide af sin chef, at Søndervangskolen har brug for den måde, han driver ledelse på til hverdag på Lisbjergskolen.

"For mig er det attraktive, hvordan jeg kan være med til at sætte en bevægelse i gang, som gør lærere og pædagoger glade for at gå på arbejde, for så bliver kvaliteten af deres indsats meget højere. Derfor er jeg nysgerrig efter, hvad den enkelte medarbejder brænder for", siger Martin Appel Loft.

Indtil nu har han holdt en til en-samtaler med to ud af tre. Her stiller han tre åbne spørgsmål: Hvem er du? Hvad er Søndervangskolen for en størrelse, set fra hvor du står? Hvad synes du, skolen har brug for af ledelse lige nu?

"Svarene går på, at en god skoleleder er synlig og nærværende og inddrager medarbejderne, så han får mange perspektiver på en sag. Samtidig skal det være gennemsigtigt, hvad der ligger til grund for den beslutning, han træffer. Det er sådan en skoleleder, jeg er", siger Martin Appel Loft.

Hårdt at få det sort på hvidt

Arbejdspladsvurderingen (APV) bestyrkede Martin Appel Loft i, at hans måde at bedrive ledelse på er særlig vigtig for Søndervangskolen i den aktuelle situation.

"En skoleleder står på to ben, hvor det ene handler om at lave god skole for børnene. På det andet ben er jeg leder for voksne, som har brug for tillid, troværdighed og tryghed både til ledelsen og kollegerne imellem. Selv om det er vigtigt at balancere, viser APV'en, at der er behov for, at jeg læner mig over på det andet ben, men hele tiden med sigtet på at lave god skole. Lykkes vi med det, bidrager det til, at arbejdsmiljøet bliver godt".

Martin Appel Loft oplever, at medarbejderne tager godt imod hans syn på ledelse.

"Nogle siger, at jeg skal blive ved med at gøre som i de første to måneder, for de er glade for, at jeg ser dem. Det kommer også til udtryk nonverbalt. Jeg er god til at fornemme stemningen, når jeg træder ind i et lokale, og jeg ser nu en glød i medarbejdernes øjne, og at de har sænket skuldrene".

Få overblikket over sagen om Søndervangskolen

Alligevel oplever Martin Appel Loft bølgeskvulp, for det gør noget ved medarbejderne, når en APV afdækker et ringe arbejdsmiljø, når politikere udtaler sig kritisk om skolen, og når der kommer en undersøgelse af, hvad der er sket under den foregående ledelse, som medarbejderne ikke finder fyldestgørende.

"De er dedikerede til opgaven og bliver kede af det, når de læser kritiske artikler om deres skole i Folkeskolen og Politiken. Selv om de kender indholdet i forvejen, er det hårdt, når det står sort på hvidt", siger Martin Appel Loft.

Splittelse ændres til fællesskab

Det fremgår blandt andet af den konsulentundersøgelse af Søndervangskolen, som Aarhus Kommune bestilte, at lærere og pædagoger har haft et særligt fokus på deres egne afdelinger, og at de havde en oplevelse af, at skolens tidligere ledelse lukkede skodderne mellem afdelingerne. Især omkring udskolingen. Det beskrives som tre skoler på én skole.

Undersøgelsen har også afdækket en stærk oplevelse af en "belønningskultur", hvor det har været uigennemskueligt, hvorfor nogle medarbejdere kunne få bedre arbejdsvilkår end andre i form af fridage og ferie og præcis de fag og opgaver, de ønskede, mens ledelsen tog fag og opgaver fra andre medarbejdere uden forklaring.

Lærere beskylder kommune for at dække over skole

Spørgsmålet er, hvordan Martin Appel Loft ryster en så delt og splittet medarbejdergruppe sammen til et fællesskab.

"Mit svar er, at jeg er skoleleder for alle. Ved hjælp af fair processer og gennemsigtige beslutninger sikrer jeg en arbejdsplads med retfærdighed og tillid, hvilket giver troværdighed. Samtidig intensiverer jeg møderne, hvor alle pædagogiske medarbejdere er til stede, og hvor dagsordenen er relevant for både lærere og pædagoger - uanset om de er hos de yngste, mellemste eller ældste. Det vigtige er, at de kommer til at opleve sig som ét personale med forskellige fagligheder".

På personalemøder hver onsdag er der fokus på at skabe en hverdag, hvor lærere og pædagoger kan lykkes med kerneopgaven.

"Vi kan hverken styre journalister eller politikere, men vi kan gøre noget ved vores hverdag: Hvad kan vi gøre anderledes, så APV'en bliver bedre næste gang? Jeg sætter handling på, og derfor har vi også intensiveret møderne i Med-udvalget til en gang om ugen og trukket flere medarbejdere ind til rugbrødsarbejdet for at få kvalificeret mine tanker. Det styrker dialogen, så vi hurtigere får problemer på dagsordenen og kan drøfte, hvad vi kan gøre ved dem".

Søndervangslærere: Utrygt at en del af ledelsen stadig er på skolen

Ud over valg af temaer til arbejdet med APV'en bidrager lærere og pædagoger for eksempel med ideer til skolens håndtering af corona og til de pædagogiske drøftelser om faglokalemiljøer kontra hjemområder.

"Det fylder alt sammen for lærerne og pædagogerne i deres praksis, og derfor er det vigtige perspektiver at forholde sig til, inden jeg træffer afgørende beslutninger på deres og børnenes vegne", siger Martin Appel Loft.

For at lindre på stormvejret er Martin Appel Loft bevidst om, at han også skal lede udad og opad.

"Det tackler jeg blandt andet ved at fortælle, at Søndervangskolen er en god skole. Forældrene har som alle andre læst om skolen, og vi skal have lige så mange til at vælge den til, som der plejer at være. Politikerne skal også have tillid til, hvad der foregår, og derfor klæder jeg min områdechef på, så han kan orientere børn og unge-direktøren om, hvordan det går. Det er nødvendigt, for det er direktøren, som mødes med rådmanden og Børn og Unge-udvalget".

Skarp kommunikation til forældrene

Forældre har et stort behov for at fortælle, at de er stolte af skolen, oplever den konstituerede skoleleder.

"De ved godt, at lærerne og pædagogerne er vigtige for, at deres børn kan tage en uddannelse. Det er her, børnene forbedrer deres danske sprog og lærer, hvad de skal. Selv om det daglige samarbejde med lærere og pædagoger er vigtigt, er det ikke uden betydning, at forældrene ved, hvad skolelederen står for. Rani Hørlyck var meget tydelig i lokalområdet og brændte for at hjælpe familierne, men hvad vil den nye skoleleder? Vi er nødt til at holde et forældremøde, så snart det er muligt for corona", siger Martin Appel Loft.

Lærere: Sådan hemmeligholdt Søndervangskolen snyd med ekstra tid

Han vil blandt andet gøre det tydeligt, at skolen følger reglerne for eksaminer.

"Den eneste måde at opnå tillid på er ved at sørge for, at tingene foregår, som de skal, men vi skal ikke over i den anden grøft, så ingen kan få forlænget tid til eksamen. Hvis en elev er berettiget til at gå til prøve på særlige vilkår, skal vi selvfølgelig imødekomme det".

At flertallet af Søndervangskolens elever har en anden etnisk baggrund end dansk, har fået Martin Appel Lofts venner til at spørge, om der ikke er meget larm i timerne og slåskampe i frikvartererne.

Det er der ikke.

"Søndervangskolen er en helt almindelig folkeskole med børn, der vil lære noget, og som vil have venner og gode frikvarterer. Børnene passer på skolen, så vi har ikke ret meget graffiti eller ting, som bliver ødelagt. Søndervangskolen er et dejligt sted".

Søndervangskolen: Konsulentfirma finder "sandsynlige uregelmæssigheder" ved prøver, belastende arbejdsmiljø og utilstrækkelige tilsyn

Alligevel søger Martin Appel Loft ikke stillingen som skoleleder, når den bliver slået op i løbet af foråret.

"Det er ikke et fravalg af Søndervangskolen, men jeg er ikke færdig med Lisbjergskolen", siger Martin Appel Loft, som forestiller sig, at han fortsætter på Søndervangskolen frem til sommerferien.