Lige før lukketid: Flere organisationer undsiger klageinstans mod mobning

Skolens 'voksne' opponerer nu påny imod den politiske plan om mulighed for at klage over mobning. Elevorganisationer opfordrer derimod politikerne til at stå fast på mobbe-klageinstansen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den nye mobbeklageinstans er ikke en blomst, der er vokset i haven hos de voksne, der har med skolen at gøre. Klageinstansen er oprindeligt heller ikke undervisningsminister Merete Riisagers kop te. Alligevel er der nu udsigt til, at klageinstansen bliver vedtaget af Folketinget. Det har fået en række interesseorganisationer i et fælles brev at kritisere ordningen.

"Mobning skal bekæmpes i et samarbejde mellem de professionelle, forældre og børn. Lovforslaget viser mangel på tillid til, at de ansatte på skoler og institutioner tager mobning seriøst, og lovforslaget overser det arbejde, som skolebestyrelser og forældre gør sammen med de professionelle for at komme mobning til livs", skriver Skolelederforeningen, KL, DLF, BKF, BUPL's lederforening og BUPL i et brev til undervisningsministeren. Organisationerne opfordrer i stedet til, at resurserne bliver brugt til at styrke Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) som vidensinstitution og rådgivende organ for kommuner og skoler.

Lovforslag: Skoler skal kunne idømmes bøder for mobning

Klageinstansen skal ligge i DCUM-regi. Og organisationerne frygter, at en indførelse vil føre til mere bureaukrati.

"Digital mobning gør mobning endnu mere komplekst at forebygge og bekæmpe. Det kræver viden, tillid og rådgivning frem for bureaukrati at skabe fælles fodslag og indsats på tværs af fagprofessionelle, forældre og børn", skriver de i brevet.

Elever: Et desperat forsøg

På den anden side ønsker elevorganisationerne, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Danske Skoleelever og Dansk Gymnasieelevers Sammenslutning, at fastholde klageinstansen.

"Vi oplever stadig problemer med mobning både i grundskolen og på vores ungdomsuddannelser. Det har været svært for os elever at være sikret handling, men det vil politikerne nu rent faktisk gøre noget ved. Derfor er der kun at opfordre regeringen og folketingsflertallet til at stå fast, også selvom store organisationer som KL og Danmarks Lærerforening i et sidste desperat forsøg prøver at få skrottet det historiske initiativ om et klagenævn", udtaler formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Martin Thing.

Lovforslaget ventes fremsat i Folketinget i dag.

Læs mere

Opdateret 26.1. klokken 12.45:
Læs mere om lovforslaget som er blevet fremsat her.