Folkeskolens undervisning er blevet for teoretisk, lyder det fra undervisningsministeren og Danmarks Lærerforening.
Folkeskolens undervisning er blevet for teoretisk, lyder det fra undervisningsministeren og Danmarks Lærerforening.

Minister og DLF er enige: Folkeskolens undervisning er blevet for teoretisk

Bl.a. den truende mangel på faglærte får nu både undervisningsministeren og DLF's formand til at konkludere, at folkeskolens undervisning er blevet for teoretisk og boglig. "Vi skal styrke det praksisfaglige i alle fag", siger DLF-formand Gordon Ørskov Madsen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De senere års fokus på at teste folkeskoleelevers færdigheder med nationale test, prøver og eksaminer har medført, at den danske folkeskole gradvist har udviklet sig til at blive for teoretisk, boglig og akademisk.

Sådan lyder det klare budskab nu fra formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, der påpeger, at udviklingen simpelthen har indsnævret skolens faglighed.

"Det er min opfattelse, at undervisningen i skolen er blevet for teoretisk for alle elever. Skolens faglighed er blevet for indsnævret og undervisningen for boglig", siger DLF-formanden til folkeskolen.dk.

Han peger på, at der gennem de seneste mange år har været et forstærket fokus på læsefærdigheder, matematikfærdigheder og meget bogligt orienterede færdigheder.

"Det er det, folkeskolen i større og større omfang er blevet målt på hen over de senere år - blandt andet via omfattende test, bogligt orienterede prøver og eksaminer. Og den enkelte folkeskoles succes har været målt ud fra disse parametre. Det skal vi have ændret på", understreger han.

Politisk fokus

Hans udtalelser kommer som en kommentar til et nyt svar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til Venstres Ellen Trane Nørby, der havde spurgt, om ministeren ser et potentiale i øget brug af praksisfaglig læring i folkeskolens fag.

Baggrunden for det spørgsmål er den atter voksende politiske opmærksomhed på den truende mangel på faglærte i de kommende år og på den kendsgerning, at alt for få unge søger en erhvervsuddannelse for i stedet at gå i det almene gymnasium - eller slet ikke får en ungdomsuddannelse.

I svaret skriver undervisningsministeren blandt andet:

"Meget tyder på, at undervisning i folkeskolen er for teoretisk for nogle elever, og at skolen ikke i tilstrækkelig grad giver eleverne praktiske kundskaber som en del af deres almene dannelsesfundament. Der er brug for, at flere elever oplever en varieret og praktisk undervisning, der kan udfordre, skabe engagement og livsglæde samt give lyst til at lære mere".

Pernille Rosenkrantz-Theil tilføjer, at hun vil sætte sagen på dagsordenen i både folkeskoleforligskredsen og i det nye brede samarbejde med skolens aktører i 'Sammen om skolen'.

Powered by Labrador CMS