Restriktioner udvides: Onlineundervisning for de store elever i 69 ud af 98 kommuner

Folkeskoleelever fra 5. klasse og opefter sendes hjem i yderligere 31 kommuner, meddeler sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde. Restriktionerne bliver fra i morgen eftermiddag gældende i 69 ud af de 98 kommuner i Danmark.

Disse regler for skoleområdet udvidestil i alt 69 kommuner

  • Elever fra 5.-10. klasse i grundskolen og elever og kursisterpå ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem. Skoler oguddannelsesinstitutioner gennemfører nødundervisning i form affjernundervisning. 
  • Sårbare grupper er undtaget, fx elever i specialundervisning ogungdomsskolens heltidsundervisning, elever med særlige sociale,pædagogiske eller behandlingsmæssige behov samt elever omfattet afkrav om sprogprøver efter konkret vurdering.
  • Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri-og privatskoler kan fortsat bo på og modtage undervisning på deresskoler under hensynstagen til sundhedsmyndighedernes generelleanbefalinger. 
  • Elever på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- ogvoksenuddannelser kan fortsat bo på skolen.Uddannelsesinstitutionen kan vælge at overgå til fjernundervisningfor kost- og skolehjemselever.
  • Endvidere undtages elever i ASF-klasser og elever på STU,TAMU, FGU samt voksne der modtager specialundervisning.
  • Uddannelser, der har særlig samfundsmæssig betydning(eksempelvis certifikatuddannelser), kan fortsat gennemføres.
  • Prøver og eksaminer kan gennemføres inden for de gældendesundhedsfaglige retningslinjer.
  • Det anbefales, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutionerikke deltager i julegudstjenester.
  • Efterskoler og frie fagskoler i hele landet kan ikke påbegyndekorte kurser over julen (gælder hele landet).

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er omkring 80 procent af den danske befolkning, som nu rammes af ekstra restriktioner, fortæller direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm. 

Læs mere

Pjece om udvidelsen af restriktionerne fraSundhedsstyrelsen

Powered by Labrador CMS