Trivselsmålingerne har stort set ikke vist udsving i de år, de er gennemført. Her ses de nationale resultater fra de seneste fire målinger. 2021-målingen blev gennemført i foråret, og skolerne blev opfordret til at vente med bede eleverne besvare spørgeskemaet, til de var tilbage i skolen efter coronanedlukningen.

Trods corona: Trivselsmåling i folkeskolen uforandret i fem år

Indikatoren for danske folkeskoleelevers trivsel steg en lille smule fra det første til det andet år med den nationale trivselsmåling. Siden har den været ens fra år til år - også gennem nu to år med kæmpe corona-omvæltninger i skolehverdagen.

Publiceret

Indikatorer

  • Social trivsel - består af spørgsmål om elevernesopfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen ogfællesskabet, samt tryghed og mobning.
  • Faglig trivsel - består af spørgsmål om elevernesoplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne ogproblemløsningsevne.
  • Støtte og inspiration - består af spørgsmål omelevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt aflærerenes hjælp og støtte.
  • Ro og orden - består af spørgsmål om elevernesoplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.
  • Generel skoletrivsel - er en samlet indikatorbestående af alle de spørgsmål, som indgår i de firedifferentierede indikatorer.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ledsager på uvm.dk årets trivselsmåling med denne kommentar:

"Det sidste skoleår har været præget af alt for mange afbrud og afsavn, og det har særligt tæret på trivslen hos de elever, der i forvejen har haft det svært derhjemme. Til trods for det tyder det på, at skolerne er lykkedes med på landsplan at fastholde elevernes skoletrivsel fra de forrige år. Det fortjener ros. At den overordnede trivsel fortsat ikke er højere end 3,7 viser dog, at vi stadig har et vigtigt arbejde foran os".

Den nationale trivselsmåling foregår ved, at eleverne i 4.-9. klasse svarer på 40 spørgsmål om deres trivsel på en skala fra 1-5, mens eleverne i børnehaveklassen til 3. klasse svarer på 20 mere enkle spørgsmål på en skala fra 1-3. Spørgsmålene er grupperet sådan, at elevernes besvarelser på en gruppe spørgsmål til sammen bruges til at måle elevens score på et bestemt aspekt af trivsel. En evaluering af trivselsmålingen satte kraftigt spørgsmålstegn ved, om alle spørgsmål måler det, de var tiltænkt at måle, men spørgeskemaet er ikke ændret efter evalueringen.

Forskere sår tvivl om trivselsmålingen 

Trivselsmåling: 27 procent svarede på målingen efter coronanedlukningen

Også sidste år præsenterede undervisningsministeren tallene med et "på trods af ændringerne som følge af covid-19", hvilket fik mange lærere til at protestere, for deres elever havde faktisk besvaret spørgeskemaet før hjemsendelserne. På folkeskolen.dk's foranledning undersøgte ministeriet sagen, og det viste sig, at 27 procent af eleverne havde besvaret spørgeskemaet hjemmefra efter nedlukningen i marts 2020. I 2021 blev fristen for at svare forlænget, og ministeriet har opfordret til, at eleverne har svaret på trivselsmålingen i skolen efter genåbningen i foråret 2021. Men igen kan man ikke se direkte i data, hvor mange elever, der har besvaret spørgeskemaet hjemmefra, og hvor mange der har gjort det i skolen.

Red Barnet om trivselsmåling: Det undrer os

Læs mere

Resultaterfra den nationale trivselsmåling i folkeskolen i Børne- ogUndervisningsministeriets datavarehus(Uddannelsesstatistik.dk)

Om trivselsmålingen på uvm.dk