Janne Skovbjerg (til venstre), Mette Mellerup (midten) og Lis Zacho (til højre) har hver især en ønskeliste klar til den kommende undervisningsminister.
Janne Skovbjerg (til venstre), Mette Mellerup (midten) og Lis Zacho (til højre) har hver især en ønskeliste klar til den kommende undervisningsminister.

Kære minister - Vi vil have efteruddannelse og testfrihed

Danskerne har stemt. Nu skal det nye Folketing i arbejdstøjet. Tre af Folkeskolens faglige rådgivere deler her deres ønsker til den kommende undervisningsminister.

Publiceret

”Jeg ønsker flere testfrie skoleår og mere fokus på formativ evaluering”.

Sådan skriver Lis Zacho, Folkeskolens faglige rådgiver i matematikfaget og lærer på Frederiksberg, på den ønskeliste, hun har sendt som et åbent brev til den kommende undervisningsminister.

Og hun er ikke denne eneste af dette medies faglige rådgivere, som ønsker, at ministeren tager et kritisk blik på test- og eksamenskulturen i skolen.

Mette Mellerup, faglig rådgiver for naturfagene, foreslår, at de skriftlige prøver ses efter i sømmene. ”Og hvem ved - måske opgives…”, som hun foreslår i sit brev til ministeren.

Janne Skovbjerg, rådgiver for religion, skriver, at hun oplever, at undervisningen i udskolingen er rettet for meget mod prøvens krav, efter at faget er blevet prøvefag.

Det går hårdt ud over dannelsen og fordybelsen, oplever hun.

”Kan vi skrue ned for nogle af de mange krav i fagene, så der bliver tid til fordybelse, refleksion og tid til at komme ud og se på den virkelige verden?” spørger Janne Skovbjerg den kommende minister, som i skrivende stund ikke er fundet.

Vi skal vide mere

Mette Mellerup, som til daglig er naturfagslærer og -vejleder på Sølystskolen i Silkeborg, vil også gerne have mere efteruddannelse til sig selv og sine kollegaer.

”Vidensmængden fra forskningen i naturfag er enorm. Forskningsresultater, ph.d’er samt et hav af artikler, rapporter og tidsskrifter. Men hvordan kommer denne viden ud og gør en forskel på gulvet i faglokalet for den enkelte lærer? Der skal investeres massivt i at få flere lærere uddannet og eftervidereuddannet i naturfag”, mener hun.

Også Lis Zacho ønsker sig ”efter- og videreuddannelseskurser for alle matematiklærere i rigelige mængder”.

De store, uhåndgribelige ønsker

Ikke alle ønsker fra de tre lærere er lige konkrete. Faktisk er de største og vigtigste ønsker måske dem, der ikke lige kan opstilles mål og succeskriterier for.

Janne Skovbjergs med egne ord ”største og altoverskyggende” ønske er, at ministeren reflekterer over, hvad der er vigtigt ved at gå i skole.

”Vi har med små mennesker at gøre. Små mennesker, der skal dannes til borgere i et demokratisk samfund. Små mennesker, der skal bruge deres fantasi, bruge deres krop i leg, lære at have respekt for andre og deres meninger - og lære en masse bogligt”, fortæller hun og giver ministeren noget at tænke over:

”Når du har reflekteret over det, vil jeg bede dig se på skolen, som den er i dag. Er det virkelig den måde, børn får bedst mulighed for at udvikle sig? Kan vi måske gøre det bedre?”.

Naturfagsvejleder Mette Mellerup kommer med et opråb angående det kommende fag/fagområde teknologiforståelse:

”Du skal tage stilling til spørgsmål, som vedrører børn og unges mulighed for at blive klædt på til det samfund, de skal ud i. Ja, der er mange fortolkninger, meninger og muligheder inden for både teknologiforståelsen og STEM (science, technology, engineering, mathematics). Men fordi vi venter, forsvinder denne udfordring ikke. Vi skylder den kommende generation, at alle bliver undervist i både teknologiforståelse og STEM”.

Også Lis Zacho har fokus på mulighederne for at tilbyde den bedste undervisning. Hun beder om:

”Fede finansierede udviklingsprojekter, hvor vi undersøger og udvikler nye spændende koncepter for god matematikundervisning, gerne med praktisk indhold og inddragelse af teknologi”.

Steder at starte

Man kan måske godt forstå, hvis undervisningsministeren gerne vil starte sin ministertid med en lidt mere konkret opgave, men også her er Folkeskolens faglige rådgivere behjælpelige, ovenikøbet med ønsker i en lidt mindre størrelse.

”Nørdede matematikkonkurrencer for dem, der motiveres af konkurrencer”, foreslår Lis Zacho eksempelvis.

Og Janne Skovgaard har et ønske, som ikke engang koster penge, omend det nok kræver lidt overtagelse af visse medlemmer af skoleforligskredsen:

”Slet fritagelsesparagraffen og kald faget religion. I og med faget er ikke-forkyndende, giver det ingen mening, at man kan fritages fra det - og det er der måske heller ikke så mange, der ønsker at blive, hvis faget hedder religion”, foreslår hun.

Mette Mellerup ønsker sig, at ministeren bruger sin platform til at genskabe lærerfagets anseelse, og at det nye Folketing ikke drukner skolen i nye ideer, hvilket for så vidt også er omkostningsfrie ønsker for den nye i jobbet:

”Du skal i medierne og få den danske befolkning til at få tillid til, at lærerne er kompetente og uddannet til at undervise børn og unge. Du skal sørge for arbejdsro og få nedtonet den mængde af projekter som skyller ind over skolen – år efter år.”

Powered by Labrador CMS