Det er svært at forberede elever til en praktisk eksamen via fjernundervisning, mener formand for madkundskabslærerne Lone Carlson.

Corona: Forbud mod blandede klasser rammer valgfag hårdt

Forbud mod undervisning på tværs af stamklasser kombineret med fjernundervisning i de ældste klasser i 17 kommuner øger udfordringerne for lærere, der skal have elever til afgangsprøve i valgfag. DLF opfordrer minister til, at alle valgfagsprøver i år kan aflyses.

Publiceret

Restriktioner påundervisningsområdet

Tiltagene vil gælde fra den 7. december 2020 og foreløbigtindtil den 2. januar 2020.

Tiltagene gælder kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby,Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev,Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rødovre,Tårnby og Vallensbæk.

De nye tiltag for grundskoler er:

  • Forbud mod undervisning på tværs af stamklasser i grundskolen,kombineret med mulighed for fjernundervisning i de ældsteklasser.
  • Anbefaling om, at spisning foregår klassevist og ikke i fællesarealer.
  • Skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer påsygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand mv. Der bør på alle skolervære særligt personale, som hjælper med at opretholdesmitteforebyggende foranstaltninger.
  • Der bør være fokus på dialog med udskolingsklasser om at væreung under COVID-19, herunder hvordan man kan skabe fællesskabersamtidig med, at anbefalinger og restriktioner overholdes.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fjernundervisning i håndværk og design, billedkunst, madkundskab og musik er en meget svær disciplin. Men det er konsekvensen for lærere i de 17 kommuner, som er ramt af regeringens nye restriktioner. Skoler blander klasser, og flere skoler i Københavnsområdet blander også elever mellem skoler, for, at eleverne kan få opfyldt deres ønske om et specifikt valgfag. Men det kan de ikke mellem den 7. december og 2. januar på grund af regeringens forbud mod undervisning på tværs af stamklasser. 

Formand for madkundskabslærerne Lone Carlson har endnu ikke fået henvendelser fra medlemmer i de 17 kommuner. Hun mener, at de nye restriktioner bør få betydning for den obligatoriske afgangsprøve i valgfagene til sommer.

"Det lyder til, at vi er tilbage til fjernundervisning i madkundskab på valghold. Det bliver endnu mere spændende for eksamen. Udfordringerne bliver virkelig ikke mindre", siger Lone Carlson. "Fjernundervisning er utroligt svært at bedrive i vores fag. Det bliver mere opgaver, man giver, end det er reel undervisning", siger hun og tilføjer, at det er meget svært at forberede elever til en praktisk afgangsprøve via virtuel undervisning. 

Undervisningsministeriet uddyber over for folkeskolen.dk, at der bliver tale om nødundervisning i de 17 kommuner i perioden. 

"Restriktionerne for hovedstadsområdet vil indebære, at de fleste skoler går over til nødundervisning, fordi der ikke kan gennemføres undervisning på tværs af klasser i valgfag, herunder de obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 7.-8. klasse. Hvordan den enkelte skole vælger at give nødundervisning i denne situation, er op til en lokal beslutning, men skolerne vil for eksempel kunne benytte sig af fjernundervisning i de ældste klasser" 

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil meldte i november ud, at det er op til den enkelte skoleleder, om man vil gennemføre de afgangsprøver i valgfag, som er planlagt i vinterterminen. Men i bekendtgørelsen er de prøver, der er planlagt til sommer ikke nævnt. Ministeren lovede at holde øje med situationen og "på et senere tidspunkt vurdere, om der er grund til tiltag i forhold til prøverne i sommerprøveterminen". 

 

Musiklærerne: Aflys sommerprøver nu

Formand for musiklærerne Karen Johansen mener, at man bør udskyde afgangsprøven i obligatoriske valgfag til næste år, og at ministeriet bør komme med en aflysning nu. 

"Man må anerkende, at man står med et helt nyt fag, som har fået den dårligste start. Så udskyd prøven nu. Det er for sent, hvis vi først får besked lige før, de skal op, sådan som det skete ved vinterterminen. Det er ikke rimeligt hverken for lærere eller elever".

Hun mener også, at lærerne skal have hjælp til, hvordan de skal afgive standpunktskarakterer. Musiklærerne har nemlig ikke tidligere prøvet at give standpunktskarakterer i faget.

"Det er afgørende, at vi får givet de rigtige standpunktskarakterer. Faggruppen i musik arbejder på, at der kan blive sendt hjælp ud til, hvordan vi giver standpunktskarakterer. Hvis standpunktskarakterne bliver ophøjet til eksamenskarakter, så er det endnu vigtigere, at de bliver givet rigtigt".

Minister vil give skoleledere lov til at aflyse valgfagsprøver 

DLF har rettet henvendelse til minister

Formand for Undervisningsudvalget i DLF, Regitze Flannov mener, at de nye restriktioner aktualiserer, at der skal tages en beslutning om afgangsprøverne, der skal afholdes til sommer. Hun ser gerne, at ministeriet kommer med en udmelding om sommerens prøver i så god tid som muligt.  

"Da vinterprøverne kunne aflyses inden jul, fik vi meldinger fra lærerne om, at man allerede nu skal se på sommerprøverne. Det har vi allerede sagt til ministeriet. Det må vi sige, at det er i den grad aktualiseret nu", siger Regitze Flannov og tilføjer: "Det er i den grad en svær start for nye fag. Lærerne har gjort opmærksom på, at man må se på udfordringerne. Derfor bør man også lave nogle beslutninger angående prøverne til sommer".

Musiklærerformand Karen Johansen er glad for, at DLF er gået ind i sagen. 

"Vi andre kan ikke råbe ministeriet op. Der bliver nødt til at være et pres, hvis vi mener, at det er ikke er rimeligt, at man skal op til valgfagseksamen til sommer. Ministeriet må lytte til Skolelederforeningen, DLF og de faglige foreninger", siger hun.

Minister om valgfagsprøverne: Jeg forstår godt ønsket om afklaring, men der er lang tid til sommer

Læs mere

Nye covid19-regler på undervisningsområdet i 17hovedstadskommuner