Christine Antorini glæder sig til at følge tosprogstaskforcens arbejde i kommunerne.

20 kommuner får tre års hjælp til arbejdet med tosprogede

Tosprogs-Taskforcen under Ministeriet for Børn og Undervisning har netop offentliggjort, hvilke 20 kommuner de vil indgå et forpligtende samarbejde med. Gennem de næste tre år skal taskforcen hjælpe kommunerne med at løfte det faglige og sproglige niveau for de tosprogede elever.

Publiceret

De tyve kommuner:

• Albertslund Kommune
• Aalborg Kommune
• Aarhus Kommune
• Brøndby Kommune
• Frederiksberg Kommune
• Furesø Kommune
• Glostrup Kommune
• Guldborgsund Kommune
• Herning Kommune
• Horsens Kommune  
• Høje-Taastrup Kommune
• Københavns Kommune
• Køge Kommune
• Odense Kommune
• Ringsted Kommune
• Roskilde Kommune
• Silkeborg Kommune
• Skanderborg Kommune
• Slagelse Kommune
• Vallensbæk Kommune

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

39 kommuner reagerede da ministeriet i efteråret bød op til dans på tosprogsområdet.

Taskforce kan hjælpe med at give flere tosprogede en uddannelse

Tosprogs-taskforcen lovede at indgå et forpligtende samarbejde med 20 kommuner gennem tre år. 25 kommuner endte med at sende en skriftlig ansøgning, og nu har taskforcen fyldt balkortet.

"Vi har haft forskellige hensyn i vores udvælgelse. Vi har selvfølgelig set på geografi og tosprogsandel. Når vi kigger på tosprogsandelen, er det ikke kun den samlede tosprogsandel på kommuneniveau, der er interessant, men også andelen af tosprogede på de skoler, dagtilbud og fritidstilbud, der har ønsker at deltage i samarbejdet. Vi er optagede af, at vores rådgivning når ud til så mange tosprogede børn og unge som muligt", fortæller leder af Tosprogs-taskforcen Lise Nordvig Rasmussen.

Kommunerne har store udfordringer Det overordnede mål med samarbejdet er et faglig løft af de tosprogede børn og unge, at mindske afstanden til de étsprogede børn og at sikre, at forældrene har tillid til skole, dagtilbud og fritidsordninger.

"Mange af de tosprogede børn og unge trives og klarer sig i dag rigtig godt i både dagtilbud, skole og fritidsordninger. Men der er stadig store udfordringer i en række kommuner, der gerne vil have rådgivning. Det er mit klare mål, at alle tosprogede børn og unge skal have mulighed for at udvikle deres potentialer fuldt ud. Derfor er jeg glad for, at vi kan tilbyde samarbejdskommunerne en kvalificeret rådgivning og sparring om, hvordan de kommunale tosprogsindsatser forbedres", siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Fokus på indskoling og mellemtrinnet Kommunerne har kunnet søge om hjælpen inden for enten tidlige og sammenhængende indsatser i dagtilbud, fritidstilbud og indskolingen eller inden for mellemtrinnet. 13 kommuner har søgt inden for det første område, og syv har søgt inden for det andet. "Det er nyt for os at skulle arbejde med dagtilbudsdelen, men det giver god mening, for jo tidligere man sætter ind, jo bedre", siger Lise Nordvig.

Hun forklarer, at de har valgt mellemtrinnet som det andet område, fordi de i taskforcen vurderer, at mellemtrinsudfordringerne er blevet lidt overset de seneste år, hvor der har været et stort fokus på ind- og udskoling.

"På mellemtrinnet bliver fagene flere og de faglige krav større. Og læsning bliver et redskab til mere selvstændig tilegnelse af viden. Det er en stor udfordring for de tosprogede elever og en af grundene til, at en gruppe tosprogede elever på mellemtrinnet fagligt hægtes af, forklarer hun.

Stort set alle kommuner har ønsket fokus på det faglige og sproglige, organisering og ledelse, overgangsproblematikken og forældresamarbejdet. Hver kommune vil indlede samarbejdet med at sætte helt specifikke mål for samarbejdet. Taskforcens konsulenter holder i den kommende tid møder med de 20 kommuner. Arbejdet vil blive evalueret, og resultaterne vil blive formidlet til andre skoler og dagtilbud.

Læs mere

Læs mere på www.tosprogstaskforce.dk