Anmeldelse:

Ny bog tager livtag med seksuelt tabu

Hvordan forholder vi os til det, når vores elever med funktionsnedsættelse skal have dækket deres basale seksuelle behov? Forfatteren tager 'de anderledes' seksualitet alvorligt og det er tiltrængt.

Publiceret

Fakta:

Seksualitet hos unge med funktionsnedsættelser

Forfatter: Line Willestrup Frederichsen

263 kroner

176 sider

Forlag: Frydenlund

Forlaget Frydenlund har udgivet fagbogen Seksualitet hos unge med funktionsnedsættelse. Den er skrevet af Line Willestrup Frederichsen og har pædagogisk personale, sosu’ere, assistenter og studerende som målgruppe.

Line Willestrup Frederichsen er uddannet folkeskolelærer og cand.mag. i pædagogisk sundhedsfremme. Hun har erfaring fra sin specialpædagogiske praksis i arbejdet med unge med funktionsnedsættelser. Hun oplever, at personalet, der gerne vil styrke og fremme minoriteters seksuelle udvikling og identitetsdannelse, ofte føler sig afmægtige i forhold til opgaven. Det er baggrunden for hendes arbejde med bogen. Formidling af forskning og viden om seksualitet fylder utroligt lidt på vores pædagogiske uddannelser, kurser og arbejdspladser, selvom seksualitet er en vigtig og naturlig del af det at være menneske. Det er forfatterens håb, at bogen kan være med til at udvikle vores forståelse og handlemuligheder i forhold til disse aspekter af menneskers liv.

Bogen kommer indledningsvis ind på lovgivningen, og om hvordan samfundet gennem forskellige tider har anskuet seksualitet. Det drejer sig blandt andet om homoseksuelle mænd og kvinder, der har kæmpet og stadig kæmper for at løsrive sig fra den sygeliggørelse og kategorisering, som præger det omgivne samfunds holdninger. Bogen giver ligeledes et rids af, hvordan mennesker med funktionsnedsættelser er blevet betragtet gennem tiden.

Seksualiteten er en integreret del af det at være menneske. For at få et helhedsbillede af menneskets seksualitet, må den betragtes ud fra et biologisk, psykologisk og socialt perspektiv, således som psykologen Abraham Maslow efter forfatterens opfattelse gør det i sin teori formuleret i behovspyramiden. Den grundlæggende idé med behovspyramiden er at vise, at menneskers behov kan opdeles hierarkisk. Det er i en eller anden udstrækning nødvendigt at få dækket mere basale behov, før man har overskud og energi til at prioritere andre. Freud tydeliggjorde at udfoldelsen af ens seksualitet er en basal drift i mennesket.

I alle kapitler stilles der spørgsmål og lægges op til refleksioner over det læste. Centrale spørgsmål er: Hvorfor vi betragter mennesker med funktionsnedsættelse på den måde, vi gør? Hvad er normal seksuel adfærd, hvad er krænkende eller skadelig seksuel adfærd? Der findes vedrørende det sidstnævnte spørgsmål et bekymringsbarometer, som kan hjælpe fagpersoner til at vurdere og reagere på seksuel adfærd hos de unge. Der er beskrevet nogle cases i bogen, der kan anvendes til belysning af bekymringsbarometeret. De kan diskuteres i et team eller sammen med de studerende.

Der er også hjælp til seksualvejledning og eksempler på handlingsplaner. Der findes aktiviteter og sensoriske hjælpemidler, der kan styrke de unges sanser og kropsfornemmelser.

Bogen italesætter onani hos mænd og kvinder. Der henvises til flere podcasts, som kan være en hjælp i seksualvejledningen. De belyser emner som graviditet, prævention og seksuelt betingede sygdomme. Afslutningsvis behandles emner som selvværd og materiale til seksualvejledning, der kan opfylde de psykologiske behov.

Bogen er vigtig, fordi den tager seksualitet alvorligt og gør det på en seriøs måde.

Powered by Labrador CMS