Det er længe siden, at et typisk skolebibliotek bestod af uendelige rækker af bogreoler. 3d-printerne er for længst rykket ind, og det gør de pædagogiske læringscentre oplagte som faglokale for det nye valgfag i teknologiforståelse, mener Pædagogisk LæringsCenterForening.

Skal PLC være faglokale for teknologiforståelse?

Regeringen er klar til at bruge et milliardbeløb på opgradering af skolernes faglokaler. Forening gør opmærksom på, at skolernes pædagogiske læringscentre bør blive en del af de planer for at få nyt valgfag til at flyve. 

Publiceret

For godt tre år siden stod et funklende nyt makerspace klar til brug som en del af det pædagogiske læringscenter på Munkekærskolen i Solrød Kommune en håndfuld kilometer nord for Køge.

Og PLC-medarbejder Kirsten Dam Pedersen er ikke i tvivl. Hvis regeringen har held med sine planer om at indføre teknologiforståelse som valgfag, bør undervisningen foregå på skolebiblioteket.

"Vi har både diverse digitale teknologier til rådighed, men i og med at undervisningen foregår et sted med en masse bøger og andre andre analoge læremidler også, vil det være med til at sætte fagligheden ind i en større kontekst. Signalet er, at det både er vigtigt at kunne læse, skrive og programmere", siger hun.

Hvert skoleår kører Kirsten Dam Pedersen forløb med programmering i programmerne Scratch og Scratch Jr. med 0.-5. klasse på skolens PLC.

Her oplever hun, at de elever og lærere, der er på skolebiblioteket af andre årsager, er meget nysgerrige. 

Og nysgerrigheden kan føre til, at flere både piger og drenge vil vælge valgfaget, når det kommer, mener hun. Og måske også inspirere andre lærere til at integrere teknologiforståelse i deres egen undervisning. 

"Det bliver tydeligt for de yngre elever, hvad valgfaget går ud på. For eksempel kan pigerne se, at programmering handler om alt muligt og ikke kun at lave computerspil", siger  Kirsten Dam Pedersen.

I evalueringen af et treårigt forsøg med teknologiforståelse på 46 skoler var en af konklusionerne, at det primært er i forvejen teknologiinteresserede drenge, der vælger faget som valgfag.

"Vi kan få flere piger med, hvis vi skaber synlighed om, at det er et meget alsidigt fag. Og det kan vi, hvis det foregår på PLC i et åbent rum”, siger Kirsten Dam Pedersen.

Håber at få del i faglokale-milliarder

Også næstformand i Pædagogisk LæringsCenterForening (PLCF) Barbara Runa Petersen mener, at det flere steder vil være oplagt at lade det pædagogiske læringscenter danne ramme for et teknologiforståelses-fag.

Derfor mener hun også, at PLC'erne bør være i spil, når de 2,6 milliarder kroner, regeringen foreslår at afsætte til at forbedre skolernes faglokaler, skal fordeles.

Af regeringens udspil fremgår det, at pengene blandt andet kan bruges til en fornyelse af faglokalerne, 'så eleverne kan fordybe sig i kreativitet, teknologiforståelse, design og produktion'.

"Med den nye bekendtgørelse og vejledning for PLC er det slået fast, at det pædagogiske læringscenter skal rumme flere fagligheder. Og jeg kan se en oplagt synergieffekt, når man skal arbejde med det nye valgfag", siger Barbara Runa Petersen.

Desuden fremgår det af den nye bekendtgørelse, at PLC skal tænkes ind i undervisningen i alle fagblokke, tilføjer hun:

"Så ud over teknologiforståelse kan det pædagogiske læringscenter være faglokale for en række kreative fag. Så jeg håber, det er en mulighed, at nogle af pengene også kan gå til det fysiske PLC".

PLC er ikke nævnt i udspillet

Leder man efter ordene pædagogisk læringscenter eller skolebibliotek i udspillet, kommer man til at søge forgæves.

Alligevel mener Barbara Runa Petersen, at PLC har en rolle at spille i forhold til en lang række af udspillets elementer. 

Det gælder blandt andet ambitionerne om at skabe en mere praktisk undervisning og at skabe en anden balance mellem digitale og analoge læremidler.

”Det er i det pædagogiske læringscenter, man samler resursepersoner og vejledere og initierer skoleindsatserne rundt omkring. Og alle de nye initiativer skal initieres et sted. Her er PLC oplagt", siger hun og kommer med en opfordring til undervisningsministeren:

"Ministeren har påpeget, at han vil invitere skolens aktører og interessenter til drøftelser om den konkrete udrulning af initiativerne. Det vil vi i PLCF naturligvis gerne bidrage til”.

Bør være en del af alle fag

På Munkekærskolen håber Kirsten Dam Pedersen, at hun får lov at undervise i teknologiforståelse, når og hvis valgfaget bliver til virkelighed. Hun har allerede en masse ideer, fortæller hun.

Samtidig er det dog også vigtigt, som der også bliver lagt op til fra regeringen, at eleverne møder det i forskellige fag på de fleste årgange, mener Kirsten Dam Pedersen.

"Og særligt at det ikke kun tages op i naturvidenskabelige fag. Fordi teknologi gennemsyrer alle aspekter af vores liv", siger hun.

Af samme grund håber hun også, at det med tiden ikke vil være nødvendigt med et særligt faglokale til fagligheden, men at teknologiforståelsen lytter ind i de andre faglokaler.

"Men hos os vil det give mening, at det - i hvert fald til en start - foregår på PLC".