Størsteparten af referencegruppen samlet: Goran Lassbo, Ph.D, Professor Individual, Culture, and Society, Sverige, projektøkonom, Rikard Ström, GR, Utbilding, Sverige; Karsten Gynther, Videncenterleder, University College Sjælland, Danmark; Ulrik Fostvedt,Projektleder, GR Utbildning, Sverige; Carsten Wolfgang, projektleder, kommunikationsenheden, Roskilde Kommune, Danmark; Marie Falkesgaard Slot, Ph.d, projektleder i GNU, Danmark; Lis Madsen, Uddannelsesleder, Læreruddannelsen Zahle Danmark; Dina Dalaaker, projektleder ved Senter for IKT i utdanningen, Norge

Nordiske elever undervises på tværs af grænser

"Vi håber jo på, at matematiksproget kan fungere som en bro mellem de tre nordiske lande, hvis der er en sprogbarriere", siger Gert Jensen, matematiklærer på Skt. Jørgens Skole i Roskilde, som er med den spæde begyndelse til Gnu, Grænseoverskridende nordisk undervisning.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

9 skoler og 11 klasser har deltaget i en række pilotprojekter med virtuel undervisning på tværs af danske, svenske og norske klasser i løbet af det sidste halve år. Nu begynder konturerne af gode tværnordiske undervisningsforløb at tegne sig. Erfaringerne fra pilotprojekterne skal danne ramme og udgangspunkt for udviklingen af konkrete grænseoverskridende undervisningsforløb som skal afvikles gennem efteråret:

 

"Lige nu er vi inde i en proces, hvor vi kommer tættere på, hvad gode grænseoverskridende undervisningsforløb er og kan være. Det handler blandt andet om, at undervisningen med fordel kan indeholde nogle perspektivforskydninger, således at det, der undervises i og om kan ses fra forskellige vinkler. Det kunne f.eks. være at undersøge den samme fjordmusling i Danmark og Norge, der på grund af af den mikrobiologiske sammensætning i Oslofjorden har væsentlige størrelsesforskelle. Eller at diskutere de forskellige opfattelser af Christian d. 4 i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge", fortæller Gnu-projektleder Marie Falkesgaard Slot fra University College Sjælland, som er leadpartner på det store projekt.

 

"Der er begyndt at være en oplevelse af det nordiske fagområde som et moderne og vitalt fagområde. Hvor det nordiske område førhen har været sådan lidt støvet og gammeldags er det blevet et område ombåret af liv og kvalitet. Det skaber et enormt potentiale, som vi skal udnytte i vores projekt", fortæller Marie Falkesgaard Slot efter det seneste møde i referencegruppen for projektet, der næste sommer skal munde ud i anbefalinger til grænseoverskridendeundervisningsforløb.

 

Matematik på dansk, svensk og norsk - video på ucsj.dk