Debat

Studiestart

Læreruddannelsen viser lærerprofessionen fra første dag i introduktionsforløbet.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Studiestart på læreruddannelsen

”Giv dit billede af ”den gode lærer” ud fra jeres egen erfaring og ud fra de fire faglige tekster, I har fået udleveret!”. Jeres projekt skal vises for samtlige studerende på første årgang, og der skal lægges vægt på såvel formidling som indhold.” Den opgave møder de nye studerende på Læreruddannelsen i Aalborg, når Professionshøjskolen UCN tager mod de 283 nye studerende, der netop har begyndt de fire års studier.

De bliver mødt at Stinne, Julie, Janne, Emil, Dennis, Mathias, Inge, Nicolai og resten af holdet af mentorer, der er studerende fra de ældre årgange. De fungerer som mentorer for holdene på første årgang, og de har i samarbejde med studentervejledere planlagt tre dages  introduktionsforløbet, hvor der er særligt fokus på lærerens grundkompetencer, samtidig med at der arbejdes med studiegruppeværktøjer, og der gives en vis mængde information om studiet.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Om en uges tid vil der sikkert igen komme beretninger om universitetsstuderendes mere eller mindre grænseoverskridende rus-forløb, hvor et for højt indtag af alkohol kombineres med aktiviteter af mindre lødig karakter.

Den slags ”ung-med-de-unge-introduktions-forløb” har Læreruddannelsen i Aalborg for længst lagt bag sig. Der har været særdeles positive evalueringer på studiestartens fokus på grundlæggende lærerkompetencer: faglighed, formidling og didaktiske kompetencer, relationskompetencer og ledelseskompetencer. Der er naturligvis ikke udelukkende teoretisk studieintroduktion, er er også en aktivitetseftermiddag med tovtrækning, stafetløb i blindeudgaven, quiz og udklædning, men også denne eftermiddag har afsæt i professionen: enhver lærer får i løbet af sit lærerliv til opgave at arrangere et sted mellem 80 og 100 temadage, så det gælder om at få et lager af gode aktiviteter.

Hver eftermiddag er der ”fredagscafe”, helt stille og roligt med mulighed for en enkelt øl, men alkohol (og andre rusmidler) er på ingen måde et tema i introforløbet.

Mentorerne yder en fantastisk indsats, hvor de får masser af erfaring med ”sidste-øjebliks-redninger” (hvad gør man, når konferencieren er hjemme med ”sygt barn”? hvad gør man, når der pludselig er koks i fotograferingen til studiekort? hvordan ser de meritstuderendes skema ud?), og de har en ansvarlighed overfor de nye studerende og institutionen og uddannelsen, der kun kan give respekt.

Nu er introdagene forløbet helt efter planen, den ”almindelige undervisning” begynder, og mentorerne følger ”deres” hold de næste måneder, så der kan være styr på it, praktikken, studieprodukter og læringsplatforme, og de  holder øje med, at alle er i studiegrupper og trives fagligt og socialt.

Således kan studiestart være med såvel et fagligt som et socialt mål.

Mange andre uddannelsesinstitutioner arbejder med at kvalificere studiestarten, så de studerende får den bedste indføring i uddannelseskulturen. På Læreruddannelsen skete skiftet for mere end femten år siden. Her gik man fra pubcrawl i Jomfru Ane-gade til det faglige fokus med det professionsrettede indhold. Det er såvel studerende som uddannelsen særdeles glade for.

Og mentorerne får nogle kompetencer i forhold til professionen, der betyder, at enhver skole kan glæde sig til, at de sender en ansøgning om et år eller to.

De bliver gode lærere, - et mål, som de studerende allerede fra dag et forsøger at danne og uddanne sig til.

Bodil Christensen

Læreruddannelsen Aalborg