Anmeldelse

Glimrende Nest-håndbog

I den nyeste bog om Nest gives læseren blandt andet gode, grundige og konkrete redskaber til arbejdet i skolen med blikket rettet mod udvikling af praksis i klassen og i teamet.

Publiceret

Fakta

Tjek på Nest som Mellemform

Forfatter:  Eva Bartram og Stine Clasen

400 kroner

175 sider

Forlag: Dafolo

Tjek på Nest som Mellemform er den seneste bog i rækken om den pædagogiske praksis Nest. Bogen henvender sig primært til praktikere i skoleverdenen, og forfatternes intention er, at ”at tilbyde en begrundet og praktisk vej i arbejdet med at fusionere almen- og specialpædagogik i skolen”.

Bogen er inddelt i tre overordnede dele. Efter flere forord og en introduktion, tages læseren i den første del med ved det første møde med Nest i New York, får præsenteret de tre grundmodeller, uddannelse og kompetenceudvikling samt samarbejdet omkring Nest. Her findes også et eksempel på en mødeskabelon og et elevkonfereceskema til brug ved teammøderne.

Tjeklisten som kvalitetssikring og udviklingsredskab er omdrejningspunktet i anden del. Læseren gives en grundig vejledning til listens fem hovedkategorier og tre modeller til brug ved tilbagemelding på tjekbesøg. Tjeklisten som skabelon til print er at finde bagerst i bogen.

I bogens tredje og sidste del beskriver forfatterne konkrete ”mellemformstyper”: Co-teaching, de fysiske rammer, social læring og kommunikation. Disse udfoldes en af gangen ved inddragelse af konkrete cases om barnets stemme, forældremødet og teammødet.

Hvis du arbejder med Nest og har læst de foregående bøger, vil du genkende en del af bogens indhold. I mit arbejde som vejleder har jeg gentagne gange benyttet tjeklisten, som er et godt og grundigt redskab til samarbejde samt fastholdelse af et fælles fokus i dette. Særligt relevant og inspirerende for mig er kapitel 3, 4 og 7, der omhandler henholdsvis uddannelsesforløb samt internt kompeteceforløb på en Nest skole, samarbejdet mellem de voksne og tilbagemelding på tjekbesøg.

For mig er Tjek på Nest som Mellemform en kærkommen hands-on bog til direkte brug i min egen praksis og er derfor anbefalet!