Alle mennesker kan lære at synge godt, lyder det fra sangforsker.

At halvdelen af danskerne ikke føler, at de kan synge, viser behovet for mere sang i skolen

48 procent af voksne danskere ikke føler, de synger særlig godt, og 22 procent kan ikke lide at synge med andre, viser ny forskning. Det er et stort problem, siger forskeren bag. Hun mener, at sang skal fylde meget mere i skolen.

Publiceret Senest opdateret

Et stort forskningsprojekt om fællessang har fundet, at 48 procent af de voksne danskere ikke oplever, at de selv synger særligt godt. 

Det er alarmerende, lyder det fra en af forskeren bag, seniorforsker på det nyoprettede Enhed for Sangforskning ved Aarhus Universitet Lea Wierød Borčak.

”Følelsen af ikke at kunne synge kan udvikle sig til det, som en norsk forsker har kaldt ’stemmeskam’. Vi kan ikke sige med sikkerhed, hvad der er årsagen til at tallet er så højt. Men jeg kan give en række bud ud fra de svar, vi har fået”.

Ifølge sangforskeren kan alle lære at synge, og hun mener, at alle bør lære at synge.

”Sang er en grundmenneskelig udtryksform. Spædbørn synger før de lærer at tale, det er vores første kommunikationsform. Den er dybt forbundet med vores identitet som mennesker”, siger hun.

Har ophøjet sang til at være for særligt talentfulde

Lea Wierød Borčak peger på, at der er en langstrakt kulturhistorisk bagage i vestlige lande, hvor musik gennem flere hundrede år er blevet sat op på en piedestal som en ophøjet kunstart, som kun de særligt talentfulde kan udføre. 

Udenfor den vestlige kulturkreds – specielt i mindre samfund – kan man oftere komme ud for, at sang opfattes som social aktivitet fremfor æstetisk-kunstnerisk udtryksform. 

Dertil kommer, at vi via moderne teknologi bliver bombarderet med kunstigt perfekte stemmer, og vi er vant til at få serveret musik i ørerne, så incitamentet for selv at synge mindre, siger hun og tilføjer, at der samtidig er den modsatte tendens i moderne teknologi i form af fx store tiktok- og facebook-kor.

I 150 år var sang et fag i skolen

En anden faktor er skolen. Ved folkeskolens begyndelse var sang et fag i sig selv, og det var det helt frem til 1958, hvor det blev ændret først til ”sang (musik)” og siden i 1975 til ”musik”.

”Alle mennesker kan synge, hvis man får den rette nænsomme guidance. Mange mennesker tror, at de ikke kan ramme de høje toner, fordi de tror, de kun kan synge i deres taleniveau, men at synge er en færdighed, der kan trænes ligesom alle andre færdigheder. Men det kræver at man har tid til det og fokus på stemmehygiejne og stemmedannelse allerede i musikfaget i skolen”, siger Lea Wierød Borčak.

Sang var tidligere en vigtig faktor både i skolerne og i læreruddannelsen, hvor skolelærerne blev eksamineret i ”kirkesang”, da de som regel forventedes også at virke som kirkesangere. Fra 1859 og helt frem til 1970 var der statslige sanginspektører, der besøgte skolerne for at holde øje med, om eleverne lærte at synge godt nok.

”Det havde en positiv effekt, at man tog sang alvorligt. Men jeg vil nu alligevel være svært påpasselig med at advokere for genindførelsen af statslig sanginspektion, for dens sangpædagogik har gjort meget negativt for skolesangen, netop fordi den havde fokus på færdighed og ikke trivsel", siger hun. 

"Jeg har flere informanter i min forskning, som fortæller, hvordan de har fået traumer i forhold til at synge efter, at de som børn blev bedt om at tie stille eller sågar gå uden for døren, fordi de ikke sang ”godt nok”.

Et andet fund fra Enhed for Sangforsknings igangværende forskning er, at 22 procent af de voksne danske ikke bryder sig om at synge sammen med andre. Enten fordi de ikke føler sig inkluderet, typisk fordi de har fået at vide, at de ikke kan synge, eller fordi de selv tager afstand af fx ideologiske årsager.

”Når man selv tager afstand, så er det typisk fordi fællessang for en repræsenterer et falsk eller postuleret fællesskab, eller det kan være fordi sangrepertoiret udstråler fx en nationalkultur, man ikke er enig eller ikke vil være med i. Det synes jeg er meget vigtigt at lytte til, også i en folkeskolesammenhæng”

Sang kan være inklusionsredskab

Nyere sangpædagogisk forskning viser, at sang kan bruges som et inklusionsredskab, hvis man fx sætter børn med forskelligt etnisk ophav til at synge sammen. Her er det vigtigt at lægge mærke til, at virkningen lader til at være bedst, hvis det man synger er nonsenssange eller andet uden egentlige ord.

”Det er her sangens inkluderende og ekskluderende effekter står over for hinanden. For vi kan se, at sang kan medføre trivsel og inklusion, men det kræver at man er opmærksom på repertoiret. Flere forskere i sangs trivsels- og terapeutiske effekter har således peget på, at et diverst og blandet repertoire er vigtigt for at sangen er inkluderende.

”Jeg mener derfor, vi skal være opmærksomme på de bagvedliggende årsager, når vi fx diskuterer at indføre morgensang på alle skoler, så det ikke sker udelukkende ud fra en kulturarvsbevarende tanke. Den danske sangskat er vigtig, men kulturarvsbevaring er ikke den eneste årsag til at det er godt for børn at synge. Morgensang er fantastisk, og forudsætningen for, at sangen i skolen kan komme til at blomstre, er først og fremmest at børn får et sundt og trygt forhold til egen syngning. Uanset hvad der synges".