Evalueringskultur

- god lære(r)praksis i folkeskolen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

KL har udarbejdet og rundsendt en inspirerende dvd og folder til alle folkeskoler. Materialet giver konkrete bud på, hvad en evalueringskultur kan byde på, ved hjælp af små klip fra situationer på skoler rundt omkring i landet. Folderen kan hentes på: http://www.kl.dk/_bin/703bf83d-1a8d-41d9-8ebd-30f4b91d2a22.pdf

Der lægges vægt på at bruge de eksisterende relationer i skolen, så ledere, lærere, elever og deres forældre kommer ind i en mere systematisk drøftelse af elevernes udbytte af undervisningen.

KL peger på en række forhold, der kendetegner en evalueringskultur, herunder blandt andet tydelige beslutninger om, hvor, hvordan og hvornår evaluering foregår, skriftlighed, opbygning af en evalueringskapacitet samt opfølgning. KL pointerer, at evalueringskultur er midlet, men det er læring og dokumentation, der er målet.

I dvd'en understøttes pjecens teoretiske tilgange ved at vise situationer fra skolehverdagen - for eksempel lærere, der opsætter mål og evaluerer, arbejder med elevplaner og elevsamtalen. Og der vises sekvenser af lederens indsats blandt andet ved at benytte Walk through-metoden (fordansket til "rundgangsmetode") - læs eventuelt mere i Michael Andersen: "Intern evaluering af undervisningen".

Dvd'en kan bruges som generel inspiration med de praksissituationer, der vises. Det er fagligt bevidste, dygtige og seriøse kolleger, der har stillet sig til rådighed med deres erfaringer. Det er lidt ærgerligt, at der ved så mange eksempler tages udgangspunkt i evaluering af færdighedsprægede forhold som for eksempel stavning og brøkregning, men heldigvis vises også arbejde med logbog og portfolio. Disse klip kan eventuelt bruges som orientering på forældremøder. En enkelt detalje: Det er lidt uheldigt, at en lærer i udskolingen omtaler afgangsprøverne som eksamen - ikke en evalueringsform, vi opererer med på grundskoleniveau.