Anmeldelse

Under samme himmel

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi er alle under den samme himmel, uanset hvad vi tror, eller om vi tror. Og det er for alvor blevet klart for alle, at faget kristendomskundskab nu er blevet et seriøst prøveforberedende fag med en masse krav og forventninger til, hvad de unge skal have af kundskaber og færdigheder i faget til de første afgangsprøver til sommer.

Desværre er faget stadig et lille fag, og det bærer denne bogudgivelse sine tydelige spor af. Der skal på meget kort tid og plads redegøres for de centrale begreber inden for etik og filosofi samt gennem­gås fem hovedreligioner. Hertil kommer en række opgaver, der træner eleverne i refleksion, diskus­sion, personlig stillingtagen og argumentation. De forskellige øv­elser i bogen og i kopi­sid­erne er alle kontrollerende/repeterende forståelsesspørgsmål, som målretter elever mod af­gangs­prøven. For vi har travlt med at nå en hel masse på alt for kort tid, desværre.

Til gengæld kan jeg ikke se, hvad forfatterne ellers skulle have gjort i disponeringen af fagets man­ge færdigheds- og kundskabsområder, selvom både lærere og elever kan blive forpustede af alle de informationer, der er at holde rede på. Heldigvis er bogens kapitler delt op efter sam­me skabelon, der gør det nemt at undervise på tværs og på langs, så man kan lave sig sine individuelle tema­ti­seringer og differentieringer. Det er derfor glædeligt, at forlaget nu har udgivet en bog, der gør det klart for alle, at vi alle er under samme himmel, og at religionerne og vore religiøse mindre­tal i skolen skal ligestilles og behandles respektfuldt.