Nu må vi mobningen til livs

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den største undersøgelse omkring mobning i skolen er netop gennemført af Dansk Center for UndervisningsMiljø (DCUM). Den omfattede 38.000 elever fra 4. klasse og op. Undersøgelsen viser, at hver fjerde elev siger, at han eller hun har været udsat for mobning inden for de seneste tre måneder. Det er alt for meget.

Kun ved fælles indsats fra såvel lærerne som eleverne, forældrene og ledelsen på skolen vil det kunne lykkes at få nedsat mobningen. Det gode ved dette fokus på at undgå mobning er, at det også vil give et bedre arbejdsklima i klassen, så lærerne får et nyt klima at undervise i. For over to år siden underskrev parterne omkring folkeskolen en trivselserklæring, hvor vi alle forpligtede os til at arbejde for at indføre en trivselspolitik på alle skoler. Det har vi ikke levet op til. Derfor skal der nu gøres noget ved det.

Jeg vil gerne opfordre alle lærerteam omkring klassen til at sætte trivslen på dagsordenen. Hvis det kan ske i samarbejde med kontaktforældre/forældrerepræsentanter, tror jeg, vi vil komme et skridt videre med at opnå et godt undervisningsmiljø på skolen. Vi skal alle turde sætte grænser for, hvad der er acceptabelt i klassen/skolen. For at få eleverne med tror jeg, vi skal medinddrage elevrådet. Det er ikke nok med en masse kønne ord. Der skal sættes handlinger bag, som bør følges op med lokale undersøgelser af, hvordan trivslen er på den enkelte skole. En god idé er altid at begynde med at kortlægge problemstillingen med en undersøgelse på sin egen skole. Med den viden vil det være muligt at følge op med handlinger, og så kan der senere foretages en ny undersøgelse for at se, om trivslen går i den rigtige retning på skolen.

DCUM har udgivet en bog med mange gode råd til, hvordan den enkelte skole kan følge op og lægge planer for sin egen trivsel. Bogen hedder »Er du med mod mobning? - 42 veje til bedre trivsel«, og den kan sagtens bruges som inspiration til at komme videre. Jeg tror, at det er vigtigt, at denne proces starter nedefra, altså fra de enkelte klasser, elevrådet, lærerne, og så breder sig til, at skolebestyrelsen også følger op på den trivselspolitik, der er vedtaget i skolebestyrelsen. En fælles kontakt til det kommunale skolevæsen om at sætte mere fokus på trivsel, for eksempel ved at uddanne flere lærere i Adfærd, Kontakt og Trivsel. Det vil også kunne give en sparring på skolen mellem flere lærere, så mange optræk til mobning kan blive taget i opløbet. Åbenhed i forhold til forældrene, så vi kan blive medansvarlige for at forebygge mobning i skolen, er også vigtigt. Inddrag os, så hurtigt det kan lade sig gøre, så vi kan sende de samme signaler til vores børn fra såvel forældreside som skoleside.

Vi må stå ved det, vi har skrevet under på i trivselserklæringen, så det hele ikke bare bliver tomme ord, som tages frem i festtalerne. Vi skal videre med at gøre de danske skoleelever endnu dygtigere. Det at skabe en god trivsel i klassen er første skridt til at forbedre den faglige standard for alle børnene. Jeg tror, at forældrene står klar til at være mod mobning. Den kampagne, som Danmarks Radio kører i øjeblikket, »Attention Mobning«, er et godt afsæt til at tage problemstillingen op og selv være aktiv ude på skolen for at gøre undervisningsmiljøet bedre.

Thomas Damkjær Petersen er formand for Skole og Samfund

»Det at skabe en god trivsel i klassen er første skridt til at forbedre den faglige standard for alle børnene«
Powered by Labrador CMS