Skolen på Nettet

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nej, her tales der ikke om den hjemmeside, enhver skole med respekt for sig selv har produceret og lagt ud på Nettet. Der tales heller ikke om Intranet eller Ekstranet. Der tales i det hele taget ikke om den skole, vi kender i den fysiske verden, med børn og voksne, inspektører og pedeller, tavler, kridt og lugt af gamle madpakker.

Nej, her tales om den virtuelle skole, skolen uden mursten, hvor eleverne sidder rundt omkring i hele verden, men er elever i den samme skole.

Sådan én har man i Sverige og i Norge og i mange andre lande. I Danmark har vi den ikke - endnu.

Men vi har mange børn, der er rejst ud i verden med deres forældre, som er udsendt i kortere eller længere tid forskellige steder i verden. Børnene går som regel enten i den lokale skole eller i en international skole. Det er godt, og det skal de blive ved med, for det bliver de en masse erfaringer rigere af, samtidig med at de lærer nye sprog og kulturer. Problemet opstår først, når de kommer hjem igen til den danske skole. De er langt bagud i forhold til deres jævnaldrende rent sprogligt, og de har ikke fulgt med i udviklingen af den danske børne- og ungdomskultur. I det hele taget har de svært ved at tilpasse sig noget, som de troede var kendt, men som i virkeligheden er meget fremmed.

Det har man taget konsekvensen af i Norge og i Sverige og oprettet en Internetskole med undervisning i modersmål og samfundsfag. En skole, som samtidig er et virkelig godt supplement til undervisningen af børn, der af andre grunde ikke kan følge den normale undervisning, for eksempel på grund af længerevarende sygdom.

Powered by Labrador CMS